Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ حضور نیروهای چینی در بگرام را رد کرد

وزارت اطلاعات و فرهنگ گزارش‌ها در باره جابجا شدن نیروهای چینی در میدان هوایی بگرام را بی‌بنیاد می‌داند.

عمر منصور، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید هیچ نیروی خارجی در افغانستان حضور ندارد و چراغ‌های میدان هوایی بگرام از سوی امارت اسلامی فعال شده اند.

عمر منصور گفت: «در حال حاضر در افغانستان هیچ نیروی خارجی، هیچ سرباز خارجی حضور ندارد، از جمله چین. البته فعال شدن .»

از سویی هم، شماری از باشنده‌گان ولسوالی بگرام می‌گویند که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، برای نخسین بار شب گذشته چراغ‌های میدان هوایی بگرام روشن شدند.

روشن شدن چراغ‌های میدان هوایی بگرام گمانه‌زنی‌های را به وجود آورد که نیروهای چینی وارد این میدان شده‌اند.

شمشاد، باشنده بگرام، گفت: «در میدان هوایی بگرام چراغ‌ها دوباره روشن شده‌اند، سروصداهای از داخل شنیده می‌شود. دیروز یک طیاره هم در همین نواحی دیده شده است.»

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که پیش از این دانلد ترامپ، رییس جمهور پیشین امریکا، گفته بود که پس از بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان، چین سازوبرگ‌های امریکا را در اداره شان خواهند داشت.

وزارت اطلاعات و فرهنگ حضور نیروهای چینی در بگرام را رد کرد

یک عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که هم اکنون هیچ نیروی خارجی در افغانستان وجود ندارد.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ گزارش‌ها در باره جابجا شدن نیروهای چینی در میدان هوایی بگرام را بی‌بنیاد می‌داند.

عمر منصور، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید هیچ نیروی خارجی در افغانستان حضور ندارد و چراغ‌های میدان هوایی بگرام از سوی امارت اسلامی فعال شده اند.

عمر منصور گفت: «در حال حاضر در افغانستان هیچ نیروی خارجی، هیچ سرباز خارجی حضور ندارد، از جمله چین. البته فعال شدن .»

از سویی هم، شماری از باشنده‌گان ولسوالی بگرام می‌گویند که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، برای نخسین بار شب گذشته چراغ‌های میدان هوایی بگرام روشن شدند.

روشن شدن چراغ‌های میدان هوایی بگرام گمانه‌زنی‌های را به وجود آورد که نیروهای چینی وارد این میدان شده‌اند.

شمشاد، باشنده بگرام، گفت: «در میدان هوایی بگرام چراغ‌ها دوباره روشن شده‌اند، سروصداهای از داخل شنیده می‌شود. دیروز یک طیاره هم در همین نواحی دیده شده است.»

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که پیش از این دانلد ترامپ، رییس جمهور پیشین امریکا، گفته بود که پس از بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان، چین سازوبرگ‌های امریکا را در اداره شان خواهند داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره