Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیوان کیفری: باید مشخص شود کی از افغانستان نماینده‌گی می‌کند

دیوان کیفری بین المللی از دبیرکل سازمان ملل خواسته است تا برای بررسی جنایت‌های جنگی در افغانستان، تا یک ماه دیگر نماینده رسمی این کشور را در سازمان ملل مشخص کند.

دادستان‌های دیوان کیفری بین المللی گفته اند که در باره‌ی از سرگیری تحقیقات جنایت‌های جنگی در افغانستان تا زمانی که نماینده‌گی رسمی این کشور در نهادهای بین المللی روشن نشود، نمی‌توانند تصمیم بگیرند.

بربنیاد گزارش رویترز، دیوان کیفری بین المللی گفته است: «دادستان‌های دادگاه کیفری بین المللی از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و نهاد دیوان بین‌المللی درخواست کردند که تا یک ماه دیگر مشخص کنند که کدام گروه از نظر حقوق بین الملل به طور رسمی از افغانستان نماینده‌گی می‌کند.»

جنگ در افغانستان زندگی بسیاری‌ها را گرفته و طعم تلخش را هم به شماری از خانواده‌ها چشانده است؛ جنگی که جنایت‌های جنگی را هم به همراه داشته است. 

اسماعیل یک باشنده هلمند می‌گوید که برادر و پدرش را از اثر پرتاب هاوان در خانه‌اش در ولایت هلمند از دست داده است. اسماعیل این کار را جنایت جنگی می‌داند و می‌گوید با گذشت شش سال هنوز پرونده ی آنان بررسی نشده است. او

به طلوع‌نیوز گفت: « درحویلی ما هاوان خورد. حکومت قبلی هم کار (بررسی) ما را نکرد و طالبان هم که آمد، رفتیم و نکردند.»

همزمان با این، شماری از حقوق دانان بررسی جنایت‌های جنگی و به کیفر رسانیدن عاملان آن را برای کاهش جنایت‌های جنگی در کشور مهم می‌دانند.

سبحان مصباح، حقوق‌دان، گفت: «تنها خارجی‌ها نی، بلکه خود افغان‌ها هم مرتکب جرایم جنگی در افغانستان شدند و هنوز هم این جرایم ادامه دارد. به همین اساس برای محکمه بین المللی جزا لازم است که مشکلات به رسمیت شناختن امارت اسلامی را حل و فصل کند.»

این تصمیم پس از درخواست یک دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای از سرگیری تحقیقات درباره وضعیت افغانستان گرفته شده است. پیش از این کریم خان، دادستان این دادگاه خواسته بود که کار تحقیقات را ادامه دهد و گفته بود که نیازی به اینکه چه کسی افغانستان را اداره می‌کند، نیست.

سال گذشته، قضات دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه اجازه آغاز تحقیقات در مورد اتهامات جنایات جنگی در افغانستان توسط نیروهای امریکایی و دیگر طرف‌ها در جنگ افغانستان را صادر کرده‌اند.

بر اساس فرمان این دیوان، عملکرد نیروهای امریکایی و دیگر طرف‌های درگیر در افغانستان از آغاز فعالیت آنان بررسی خواهد شد. 

به تازه‌گی، شورای حقوق بشر سازمال ملل متحد نیز یک گزارشگر ویژه‌ به هدف نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تعیین کرده است که قرار است از اوایل سال آینده میلادی کار خود را آغاز کند.

دیوان کیفری: باید مشخص شود کی از افغانستان نماینده‌گی می‌کند

جنگ در افغانستان زندگی بسیاری‌ها را گرفته و طعم تلخش را هم به شماری از خانواده‌ها چشانده است؛ جنگی که جنایت‌های جنگی را هم به همراه داشته است. 

Thumbnail

دیوان کیفری بین المللی از دبیرکل سازمان ملل خواسته است تا برای بررسی جنایت‌های جنگی در افغانستان، تا یک ماه دیگر نماینده رسمی این کشور را در سازمان ملل مشخص کند.

دادستان‌های دیوان کیفری بین المللی گفته اند که در باره‌ی از سرگیری تحقیقات جنایت‌های جنگی در افغانستان تا زمانی که نماینده‌گی رسمی این کشور در نهادهای بین المللی روشن نشود، نمی‌توانند تصمیم بگیرند.

بربنیاد گزارش رویترز، دیوان کیفری بین المللی گفته است: «دادستان‌های دادگاه کیفری بین المللی از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و نهاد دیوان بین‌المللی درخواست کردند که تا یک ماه دیگر مشخص کنند که کدام گروه از نظر حقوق بین الملل به طور رسمی از افغانستان نماینده‌گی می‌کند.»

جنگ در افغانستان زندگی بسیاری‌ها را گرفته و طعم تلخش را هم به شماری از خانواده‌ها چشانده است؛ جنگی که جنایت‌های جنگی را هم به همراه داشته است. 

اسماعیل یک باشنده هلمند می‌گوید که برادر و پدرش را از اثر پرتاب هاوان در خانه‌اش در ولایت هلمند از دست داده است. اسماعیل این کار را جنایت جنگی می‌داند و می‌گوید با گذشت شش سال هنوز پرونده ی آنان بررسی نشده است. او

به طلوع‌نیوز گفت: « درحویلی ما هاوان خورد. حکومت قبلی هم کار (بررسی) ما را نکرد و طالبان هم که آمد، رفتیم و نکردند.»

همزمان با این، شماری از حقوق دانان بررسی جنایت‌های جنگی و به کیفر رسانیدن عاملان آن را برای کاهش جنایت‌های جنگی در کشور مهم می‌دانند.

سبحان مصباح، حقوق‌دان، گفت: «تنها خارجی‌ها نی، بلکه خود افغان‌ها هم مرتکب جرایم جنگی در افغانستان شدند و هنوز هم این جرایم ادامه دارد. به همین اساس برای محکمه بین المللی جزا لازم است که مشکلات به رسمیت شناختن امارت اسلامی را حل و فصل کند.»

این تصمیم پس از درخواست یک دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای از سرگیری تحقیقات درباره وضعیت افغانستان گرفته شده است. پیش از این کریم خان، دادستان این دادگاه خواسته بود که کار تحقیقات را ادامه دهد و گفته بود که نیازی به اینکه چه کسی افغانستان را اداره می‌کند، نیست.

سال گذشته، قضات دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه اجازه آغاز تحقیقات در مورد اتهامات جنایات جنگی در افغانستان توسط نیروهای امریکایی و دیگر طرف‌ها در جنگ افغانستان را صادر کرده‌اند.

بر اساس فرمان این دیوان، عملکرد نیروهای امریکایی و دیگر طرف‌های درگیر در افغانستان از آغاز فعالیت آنان بررسی خواهد شد. 

به تازه‌گی، شورای حقوق بشر سازمال ملل متحد نیز یک گزارشگر ویژه‌ به هدف نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تعیین کرده است که قرار است از اوایل سال آینده میلادی کار خود را آغاز کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره