تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خشنودی دانش آموزان دختر در بلخ از بازماندن مکاتب‌شان

دانش آموزان دختر ولایت بلخ از باز بودن دورازه‌های مکتب‌ها به روی‌‌شان اظهار خوشحالی می‌کنند.

هرچند بعد از سقوط حکومت پیشین مکتب‌های دخترانه در سراسر کشور بسته شده اند، اما در بلخ و دو ولایت همجوار آن، امارت اسلامی به دختران دانش آموز بالاتر از صنف شش اجازه رفتن به مکتب‌ها را داده است. 

این دختران که از ادامه آموزش در مکتب‌شان شادمان اند، از امارت اسلامی می‌خواهند، زمینه تحقق آرزوهای دانشجویان در ولایت های دیگر را نیز برآورده سازند.

الهام سادات، دانش آموز می‌گوید: «ما از آغاز مکاتب ما در سطح مزار شریف خیلی خوشحال هستیم و امیدواریم که مکاتب در ۳۳ ولایت دیگر کشور هم آغاز شود و دختران بتوانند که به تحصیل شان ادامه دهند.» 

سیما صفا سادات، آموزگار می‌گوید: «مکتب به روی شاگردان باز است همه روزه شاگردان از صنف اول تا صنف دوازدهم در مکتب حاضر هستند.»

ریاست معارف بلخ زمینه سازی کرده تا دانش آموزان از آموزش‌شان باز نمانند. 

محمد نعیم بلخی، آمر معارف شهری در ولایت بلخ می‌گوید: «به درس‌های خود میآیند. مکاتب دخترانه باز است هیچ کدام مشکل از سوی امارت اسلامی نیست حجاب اسلامی را رعایت می‌کنند. ما درس‌های دخترانه، صنف‌های دخترانه و صنف‌های بچه‌گانه را جدا کرده ایم.» 

این در حالیست که دانش آموزان دختر در ولایت‌های قندز و جوزجان نیز در این اوآخر اجازه یافته اند که به مکتب بروند. 

انتظار میرود، این روند به زودی گسترش یابد و در سی و یک ولایت دیگر کشور زمینه تحصیل برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف شش مساعد شود.

خشنودی دانش آموزان دختر در بلخ از بازماندن مکاتب‌شان

این دختران که از ادامه آموزش در مکتب‌شان شادمان اند، از امارت اسلامی می‌خواهند، زمینه تحقق آرزوهای دانشجویان در ولایت های دیگر را نیز برآورده سازند.

تصویر بندانگشتی

دانش آموزان دختر ولایت بلخ از باز بودن دورازه‌های مکتب‌ها به روی‌‌شان اظهار خوشحالی می‌کنند.

هرچند بعد از سقوط حکومت پیشین مکتب‌های دخترانه در سراسر کشور بسته شده اند، اما در بلخ و دو ولایت همجوار آن، امارت اسلامی به دختران دانش آموز بالاتر از صنف شش اجازه رفتن به مکتب‌ها را داده است. 

این دختران که از ادامه آموزش در مکتب‌شان شادمان اند، از امارت اسلامی می‌خواهند، زمینه تحقق آرزوهای دانشجویان در ولایت های دیگر را نیز برآورده سازند.

الهام سادات، دانش آموز می‌گوید: «ما از آغاز مکاتب ما در سطح مزار شریف خیلی خوشحال هستیم و امیدواریم که مکاتب در ۳۳ ولایت دیگر کشور هم آغاز شود و دختران بتوانند که به تحصیل شان ادامه دهند.» 

سیما صفا سادات، آموزگار می‌گوید: «مکتب به روی شاگردان باز است همه روزه شاگردان از صنف اول تا صنف دوازدهم در مکتب حاضر هستند.»

ریاست معارف بلخ زمینه سازی کرده تا دانش آموزان از آموزش‌شان باز نمانند. 

محمد نعیم بلخی، آمر معارف شهری در ولایت بلخ می‌گوید: «به درس‌های خود میآیند. مکاتب دخترانه باز است هیچ کدام مشکل از سوی امارت اسلامی نیست حجاب اسلامی را رعایت می‌کنند. ما درس‌های دخترانه، صنف‌های دخترانه و صنف‌های بچه‌گانه را جدا کرده ایم.» 

این در حالیست که دانش آموزان دختر در ولایت‌های قندز و جوزجان نیز در این اوآخر اجازه یافته اند که به مکتب بروند. 

انتظار میرود، این روند به زودی گسترش یابد و در سی و یک ولایت دیگر کشور زمینه تحصیل برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف شش مساعد شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره