تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اجساد نظامیان حکومت پیشین هنوز در شفاخانه نگهداری می‌شوند

رییس ستاد ارتش وزارت دفاع ملی می‌گوید که اجساد شماری از نظامیان حکومت پیشین هنوز هم در شفاخانه سردار محمد داوود خان نگهداری می‌شوند.

به گفته او، به دلیل مشخص نشدن هویت، هنوز این اجساد در شفاخانه استند.

قاری فصیح الدین، رییس ستاد ارتش در جریان یک سخنرانی به بازمانده‌گان نیروهای امارت اسلامی در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان، گفت که حکومت پیشین و امارت اسلامی تلاش کرده اند تا خانواده‌های این نظامیان را دریابند، اما تاکنون موفق به این کار نشده اند.

او گفت: «یک کانتینر پر از جسدهای نظامیان حکومت پیشین در شفاخانه سردار محمد داوود خانه نگهداری می‌شود. تلاش‌های حکومت پیشین برای پیدا کردن خانواده‌های این نظامیان بی‌نتیجه بوده است و امارت اسلامی هم در تلاش است تا خانواده‌های این نظامیان جان باخته را پیدا کنند تا این جسدها را تسلیم شان بدهد.»

از سویی هم، بازمانده گان نبردهای بیست سال اخیر نیروهای امارت اسلامی از حکومت کنونی می‌خواهند که به اوضاع اقتصادی آنان توجه کند.

محمد شفیع، یکی از اعضای خانواده قربانیان نیروهای طالب گفت: «امارت اسلامی باید به خانواده‌های قربانیان طالب که در بیست سال جنگیده اند، توجه کنند تا این خانواده‌ها از لحاظ اقتصاد بهبود یابند.»

عبدالبصیر، یک بازمانده دیگر از قربانیان طالب گفت: «امارت اسلامی باید به فرزندان قربانیان نبردهای بیست سال اخیر توجه کند و زمینه آموزش و پرورش را به آنان فراهم کنند و نیز به وضعیت اقتصادی شان رسیده‌گی کند.»

اجساد نظامیان حکومت پیشین هنوز در شفاخانه نگهداری می‌شوند

از سویی هم، بازمانده‌گان نیروهای امارت اسلامی از حکومت کنونی خواستار کمک استند.

Thumbnail

رییس ستاد ارتش وزارت دفاع ملی می‌گوید که اجساد شماری از نظامیان حکومت پیشین هنوز هم در شفاخانه سردار محمد داوود خان نگهداری می‌شوند.

به گفته او، به دلیل مشخص نشدن هویت، هنوز این اجساد در شفاخانه استند.

قاری فصیح الدین، رییس ستاد ارتش در جریان یک سخنرانی به بازمانده‌گان نیروهای امارت اسلامی در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان، گفت که حکومت پیشین و امارت اسلامی تلاش کرده اند تا خانواده‌های این نظامیان را دریابند، اما تاکنون موفق به این کار نشده اند.

او گفت: «یک کانتینر پر از جسدهای نظامیان حکومت پیشین در شفاخانه سردار محمد داوود خانه نگهداری می‌شود. تلاش‌های حکومت پیشین برای پیدا کردن خانواده‌های این نظامیان بی‌نتیجه بوده است و امارت اسلامی هم در تلاش است تا خانواده‌های این نظامیان جان باخته را پیدا کنند تا این جسدها را تسلیم شان بدهد.»

از سویی هم، بازمانده گان نبردهای بیست سال اخیر نیروهای امارت اسلامی از حکومت کنونی می‌خواهند که به اوضاع اقتصادی آنان توجه کند.

محمد شفیع، یکی از اعضای خانواده قربانیان نیروهای طالب گفت: «امارت اسلامی باید به خانواده‌های قربانیان طالب که در بیست سال جنگیده اند، توجه کنند تا این خانواده‌ها از لحاظ اقتصاد بهبود یابند.»

عبدالبصیر، یک بازمانده دیگر از قربانیان طالب گفت: «امارت اسلامی باید به فرزندان قربانیان نبردهای بیست سال اخیر توجه کند و زمینه آموزش و پرورش را به آنان فراهم کنند و نیز به وضعیت اقتصادی شان رسیده‌گی کند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره