تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی چهره‌های جدید در سفارت‌خانه‌های افغانستان می‌گمارد

امارت اسلامی می‌گوید که به زودی چهره‌های جدید در نماینده‌گی‌های افغانستان در بیرون از کشور گماشته خواهند شد.

معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که هم اکنون بیشتر نماینده‌گی‌های افغانستان در کشورهای جهان از سوی دپلمات‌های حکومت پیشین رهبری می‌شوند و کابل با سفارت‌هایش در ارتباط است.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «در آینده نزدیک فعالیت‌ها خوب‌تر و بهتر شوه، و کسانی هم به عوض کسانی که اکنون نیستند و وظایف شان را ترک کردند، و یا کسانی که باید بدیل خوب‌تر بوده باشند، در سفارت‌خانه‌ها و قنسلگری‌ها معرفی شوند.»

اما شماری از دیپلماتان پیشین تغییرات در نماینده‌گی‌های دیپلماتیک افغانستان در کشورهای دیگر را پیش از به رسمیت شناختن حکومت تازه ناممکن می‌دانند.

شکریه بارکزی، دیپلمات پیشین گفت: «تا زمانی که حکومت طالبان از جانب کشورهای که این‌ها می‌خواهند تغییرات بیاورند در ساختار دیپلماتیک آن و افراد جدید ارسال کنند، تا که آن کشورها این‌ها را به رسمیت نشناسند، این کار امکان ندارد.»

احمد خان اندر، آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر ارتباط درست سیاسی با او سفارت‌خانه‌ها نداشته باشد، او سفارت‌خانه‌ها نمی‌توانند کار خود را به صورت درست به پیش ببرند. چون یک بودیجه برای معاشات کارمندان و سفارت نیاز است. .»

هر چند تا هنوز بیش از ده کشور سفارت‌خانه‌های شان در کابل فعال استند، اما امارت اسلامی تاهنوز تنها به سفارت افغانستان در اسلام آباد دیپلمات‌های تازه معرفی کرده است.

امارت اسلامی چهره‌های جدید در سفارت‌خانه‌های افغانستان می‌گمارد

سه ماه پس از ایجاد حکومت تازه در افغانستان، کابل از تصمیم‌اش برای تغییرات در رهبری نماینده‌گی‌های دپلماتیک‌اش در کشورهای دیگر خبر می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی می‌گوید که به زودی چهره‌های جدید در نماینده‌گی‌های افغانستان در بیرون از کشور گماشته خواهند شد.

معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که هم اکنون بیشتر نماینده‌گی‌های افغانستان در کشورهای جهان از سوی دپلمات‌های حکومت پیشین رهبری می‌شوند و کابل با سفارت‌هایش در ارتباط است.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «در آینده نزدیک فعالیت‌ها خوب‌تر و بهتر شوه، و کسانی هم به عوض کسانی که اکنون نیستند و وظایف شان را ترک کردند، و یا کسانی که باید بدیل خوب‌تر بوده باشند، در سفارت‌خانه‌ها و قنسلگری‌ها معرفی شوند.»

اما شماری از دیپلماتان پیشین تغییرات در نماینده‌گی‌های دیپلماتیک افغانستان در کشورهای دیگر را پیش از به رسمیت شناختن حکومت تازه ناممکن می‌دانند.

شکریه بارکزی، دیپلمات پیشین گفت: «تا زمانی که حکومت طالبان از جانب کشورهای که این‌ها می‌خواهند تغییرات بیاورند در ساختار دیپلماتیک آن و افراد جدید ارسال کنند، تا که آن کشورها این‌ها را به رسمیت نشناسند، این کار امکان ندارد.»

احمد خان اندر، آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر ارتباط درست سیاسی با او سفارت‌خانه‌ها نداشته باشد، او سفارت‌خانه‌ها نمی‌توانند کار خود را به صورت درست به پیش ببرند. چون یک بودیجه برای معاشات کارمندان و سفارت نیاز است. .»

هر چند تا هنوز بیش از ده کشور سفارت‌خانه‌های شان در کابل فعال استند، اما امارت اسلامی تاهنوز تنها به سفارت افغانستان در اسلام آباد دیپلمات‌های تازه معرفی کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره