Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تهران: ۹۵ درصد کودکان کارگر در ایران شهروندان افغانستان اند

مقام‌های وزارت عدلیه ایران می‌گویند که بیش از ۹۵ درصد کودکان کارگر در این کشور شهروندان افغانستان استند.

هرچند بربنیاد قانون کار در ایران، کار کودکان زیر سن ۱۵سال غیر قانونی گفته شده، اما مسوولان وزارت عدلیه ایران گفته است که بر بنیاد بررسی‌های آنان، ۴۶۰۰ کودک در ایران مصروف کار‌های شاق اند که بیشتر آنان شهروندان افغانستان اند.

از سویی هم، مسوولان مرکز پشتیبانی از پناه‌جویان افغانستان در ایران می‌گویند که بیشتر پناه‌جویان افغانستان در این کشور از این که سند قانونی ندارند در اوضاع بد اقتصادی قرار دارند و از همین‌رو کودکان شان را به کارهای شاق در جاده‌ها می‌فرستند.

آصفه استانکزی، مسوول اداره پناه‌جویان افغان در ایران گفت: «براساس بررسی‌های که ما انجام دادیم، شمار زیادی از افغانان به علت ناداری در شهرهای ایران ناگزیر شده اند که کودکان شان را به جاده‌ها بفرستند، و آنان به کارهای شاق مصروف اند.»

در همین حال، مدافغان حقوق کودکان در افغانستان از سازمان‌های جهانی حقوق کودکان می‌خواهند تا به اوضاع بد کودکان کارگر در در داخل و خارج از افغانستان رسیده‌گی کنند.

زرقا یفتلی، فعال حقوق کودکان و زنان گفت: «از نهادها و سازمان‌های پشتیبان حقوق کودکان می‌خواهم تا به کودکان افغان در کشورهای دیگر زمینه درس و تعلیم را مساعد بسازد و به خانواده‌های آنان کمک کنند.»

کودکان افغان در ایران می‌گویند که به علت محدودیت‌ها ناگزیر اند تا شب هنگام برای کار در جاده‌های تهران بیرون شوند، بر اساس گزارش ها این کودکان افغان در ایران بیشتر مصروف کارهای شاق اند.

رضا، کودک کارگر افغان در ایران گفت: «ما از سر شب تا دو شب در این‌جا میاییم و همی زباله‌ها را جمع آوری می‌کنم تا برای خانواده از این طریق غذا آماده کنم. اما همواره از سوی شهرداری لت‌وکوب می‌شوم.»

بربنیاد آمارهای سازمان ملل، ایران میزبان بیش از ۳ میلیون مهاجر افغانستان است که از این میان دو میلیون آن اسناد قانونی ندارند. 

این در حالیست که چندی پیش سازمان جهانی مهاجرت گفته بود که ایران هفته ده هزار پناه‌جوی افغانستان را از این کشور دوباره به افغانستان می‌فرستد.

تهران: ۹۵ درصد کودکان کارگر در ایران شهروندان افغانستان اند

این در حالیست که چندی پیش سازمان جهانی مهاجرت گفته بود که ایران هفته ده هزار پناه‌جوی افغانستان را از این کشور دوباره به افغانستان می‌فرستد.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های وزارت عدلیه ایران می‌گویند که بیش از ۹۵ درصد کودکان کارگر در این کشور شهروندان افغانستان استند.

هرچند بربنیاد قانون کار در ایران، کار کودکان زیر سن ۱۵سال غیر قانونی گفته شده، اما مسوولان وزارت عدلیه ایران گفته است که بر بنیاد بررسی‌های آنان، ۴۶۰۰ کودک در ایران مصروف کار‌های شاق اند که بیشتر آنان شهروندان افغانستان اند.

از سویی هم، مسوولان مرکز پشتیبانی از پناه‌جویان افغانستان در ایران می‌گویند که بیشتر پناه‌جویان افغانستان در این کشور از این که سند قانونی ندارند در اوضاع بد اقتصادی قرار دارند و از همین‌رو کودکان شان را به کارهای شاق در جاده‌ها می‌فرستند.

آصفه استانکزی، مسوول اداره پناه‌جویان افغان در ایران گفت: «براساس بررسی‌های که ما انجام دادیم، شمار زیادی از افغانان به علت ناداری در شهرهای ایران ناگزیر شده اند که کودکان شان را به جاده‌ها بفرستند، و آنان به کارهای شاق مصروف اند.»

در همین حال، مدافغان حقوق کودکان در افغانستان از سازمان‌های جهانی حقوق کودکان می‌خواهند تا به اوضاع بد کودکان کارگر در در داخل و خارج از افغانستان رسیده‌گی کنند.

زرقا یفتلی، فعال حقوق کودکان و زنان گفت: «از نهادها و سازمان‌های پشتیبان حقوق کودکان می‌خواهم تا به کودکان افغان در کشورهای دیگر زمینه درس و تعلیم را مساعد بسازد و به خانواده‌های آنان کمک کنند.»

کودکان افغان در ایران می‌گویند که به علت محدودیت‌ها ناگزیر اند تا شب هنگام برای کار در جاده‌های تهران بیرون شوند، بر اساس گزارش ها این کودکان افغان در ایران بیشتر مصروف کارهای شاق اند.

رضا، کودک کارگر افغان در ایران گفت: «ما از سر شب تا دو شب در این‌جا میاییم و همی زباله‌ها را جمع آوری می‌کنم تا برای خانواده از این طریق غذا آماده کنم. اما همواره از سوی شهرداری لت‌وکوب می‌شوم.»

بربنیاد آمارهای سازمان ملل، ایران میزبان بیش از ۳ میلیون مهاجر افغانستان است که از این میان دو میلیون آن اسناد قانونی ندارند. 

این در حالیست که چندی پیش سازمان جهانی مهاجرت گفته بود که ایران هفته ده هزار پناه‌جوی افغانستان را از این کشور دوباره به افغانستان می‌فرستد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره