Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استانکزی: امریکا و جهان برگردند و در بازسازی افغانستان سهم بگیرند

شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه در یک سخنرانی در مراسم گرامی‌داشت از هجدهم دسامبر، روز جهانی مهاجران، ایالات متحده را عامل نابسامانی‌های کنونی افغانستان می‌داند و می‌گوید که امریکا باید از بهر بازسازی افغانستان دوباره برگردد.

استانکزی گفت:«وظیفه جهان به خصوص وظیفه امریکا است که در آبادی افغانستان سهم فعال بگیرد. قسمی که در بیست سال گذشته اقتصاد ما را خراب کردند، اکنون وظیفه شان است تا برگردند و در باسازی اقتصاد کشور سهم فعال بگیرند.»

شیر محمد عباس ستانکزی ایالات متحده را به نقض توافق نامه دوحه نیز متهم می‌سازد و می‌گوید که آن کشور متعهد بود که پس از خروج از افغانستان، امارت اسلامی را به رسمیت می‌شناسد و سفارت‌اش را در کابل بازگشایی می‌کند.

استانکزی گفت: «در قرارداد صلح دوحه امریکا تعهد کرده است که با خروج آخرین سرباز امریکایی، نظام آینده اسلامی را به رسمیت می‌شناسد و سفارت خود را باز نگه می‌دارد.»

در همین حال، سرپرست وزارت مهاجران از کشورهای منطقه می‌خواهد که با پناهجویان افغانستان بر بنیاد اصول و قوانین جهانی برخورد کنند.

مقام‌های امارت اسلامی بحران مهاجرت را میراث جنگ چهل ساله افغانستان می‌دانند و از جامعه جهانی می‌خواهند که برای جلوگیری از این بحران با افغانستان همکاری کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در این باره گفت: «می‌خواهیم که جهان با ما حوصله داشته باشد تا اقتصاد و کار فراهم شود و افغانان پس به خانه‌های شان بر گردند.»

در این مراسم مقام‌های امارت اسلامی از کشورهای منطقه خواستند که با پناه‌جویان افغان بر بنیاد اصول و قوانین جهانی برخورد کنند و نیز از افغان‌های که در پی تحولات پسین کشور را ترک کرده‌اند می‌خواهند که دوباره به افغانستان بر گردند.

استانکزی: امریکا و جهان برگردند و در بازسازی افغانستان سهم بگیرند

شیر محمد عباس استانکزی می‌گوید که در توافقنامه دوحه امریکا تعهد کرده بود که پس از خروج سفارت‌اش را در کابل باز نگه‌ می‌دارد.

تصویر بندانگشتی

شیرمحمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه در یک سخنرانی در مراسم گرامی‌داشت از هجدهم دسامبر، روز جهانی مهاجران، ایالات متحده را عامل نابسامانی‌های کنونی افغانستان می‌داند و می‌گوید که امریکا باید از بهر بازسازی افغانستان دوباره برگردد.

استانکزی گفت:«وظیفه جهان به خصوص وظیفه امریکا است که در آبادی افغانستان سهم فعال بگیرد. قسمی که در بیست سال گذشته اقتصاد ما را خراب کردند، اکنون وظیفه شان است تا برگردند و در باسازی اقتصاد کشور سهم فعال بگیرند.»

شیر محمد عباس ستانکزی ایالات متحده را به نقض توافق نامه دوحه نیز متهم می‌سازد و می‌گوید که آن کشور متعهد بود که پس از خروج از افغانستان، امارت اسلامی را به رسمیت می‌شناسد و سفارت‌اش را در کابل بازگشایی می‌کند.

استانکزی گفت: «در قرارداد صلح دوحه امریکا تعهد کرده است که با خروج آخرین سرباز امریکایی، نظام آینده اسلامی را به رسمیت می‌شناسد و سفارت خود را باز نگه می‌دارد.»

در همین حال، سرپرست وزارت مهاجران از کشورهای منطقه می‌خواهد که با پناهجویان افغانستان بر بنیاد اصول و قوانین جهانی برخورد کنند.

مقام‌های امارت اسلامی بحران مهاجرت را میراث جنگ چهل ساله افغانستان می‌دانند و از جامعه جهانی می‌خواهند که برای جلوگیری از این بحران با افغانستان همکاری کند.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در این باره گفت: «می‌خواهیم که جهان با ما حوصله داشته باشد تا اقتصاد و کار فراهم شود و افغانان پس به خانه‌های شان بر گردند.»

در این مراسم مقام‌های امارت اسلامی از کشورهای منطقه خواستند که با پناه‌جویان افغان بر بنیاد اصول و قوانین جهانی برخورد کنند و نیز از افغان‌های که در پی تحولات پسین کشور را ترک کرده‌اند می‌خواهند که دوباره به افغانستان بر گردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره