Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یونیسف: فقر بیشتر دامنگیر افغان‌ها خواهد شد

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف گفته است که ۹۷ درصد از شهروندان افغانستان در سال روان میلادی زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.

این نهاد افزوده است که پدران و مادران کودکان شان را از مکتب بیرون کرده و آنان را به کار می‌فرستند.

سلام الجنابی، مسوول یونیسف در افغانستان گفته است: «انتطار میرود که ۹۷ درصد از مردم زیر خطر فقر قرار بگیرد. من با برخی از مادران گفت‌وگو کرده‌ام که غذای اندکی به پختن داشتند. نگرانی از کمبود غذا وجود دارد، اگر مادران تغذیه درست نشوند، کودکان گرسنه مانده و این منجر به بحران سوء تغذیه جدی در افغانستان می شود.»

اما اداره ملی احصاییه این ارقام یونیسف را رد می‌کند.

حسیب الله موحد، معین اداره ملی احصاییه به طلوع‌نیوز گفت: «آخرین آمار نزد ما چهل وهفت اعشاریه یک درصد را نشان می‌دهد که زیر خط فقر قرار دارند.»

با این حال، مقام‌ها در وزارت اقتصاد می‌گویند که کمک‌های جهانی باید به گونه شفاف برای نیازمندان توزیع شود.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «ما به تمام انجوها و موسسات یک طرح ساختیم که باید از طریق وزارت خانه های سکتوری کمک را توزیع کنند تا به مستحقین شان برسد.»

شهروندان کشور از نهاد های مسوول می‌خواهند که کمک‌های بشری را به گونه شفاف به نیازمندان توزیع کنند.

این در حالی‌ست که شمار زیادی از نهاد های مددرسان جهانی در ماه های پسین از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در افغانستان هشدار داده اند.

یونیسف: فقر بیشتر دامنگیر افغان‌ها خواهد شد

این در حالی‌ست که شمار زیادی از نهاد های مددرسان جهانی در ماه های پسین از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در افغانستان هشدار داده اند.

تصویر بندانگشتی

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف گفته است که ۹۷ درصد از شهروندان افغانستان در سال روان میلادی زیر خط فقر قرار خواهند گرفت.

این نهاد افزوده است که پدران و مادران کودکان شان را از مکتب بیرون کرده و آنان را به کار می‌فرستند.

سلام الجنابی، مسوول یونیسف در افغانستان گفته است: «انتطار میرود که ۹۷ درصد از مردم زیر خطر فقر قرار بگیرد. من با برخی از مادران گفت‌وگو کرده‌ام که غذای اندکی به پختن داشتند. نگرانی از کمبود غذا وجود دارد، اگر مادران تغذیه درست نشوند، کودکان گرسنه مانده و این منجر به بحران سوء تغذیه جدی در افغانستان می شود.»

اما اداره ملی احصاییه این ارقام یونیسف را رد می‌کند.

حسیب الله موحد، معین اداره ملی احصاییه به طلوع‌نیوز گفت: «آخرین آمار نزد ما چهل وهفت اعشاریه یک درصد را نشان می‌دهد که زیر خط فقر قرار دارند.»

با این حال، مقام‌ها در وزارت اقتصاد می‌گویند که کمک‌های جهانی باید به گونه شفاف برای نیازمندان توزیع شود.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد گفت: «ما به تمام انجوها و موسسات یک طرح ساختیم که باید از طریق وزارت خانه های سکتوری کمک را توزیع کنند تا به مستحقین شان برسد.»

شهروندان کشور از نهاد های مسوول می‌خواهند که کمک‌های بشری را به گونه شفاف به نیازمندان توزیع کنند.

این در حالی‌ست که شمار زیادی از نهاد های مددرسان جهانی در ماه های پسین از بدتر شدن اوضاع اقتصادی در افغانستان هشدار داده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره