Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر عبدالله عبدالله به بیرون از افغانستان پس از هشت ماه

عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان پس از هشت ماه و پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان برای نخستین بار شام شنبه در صفحه توییترش از سفرش به بیرون از افغانستان خبر داد.

با این حال آقای عبدالله روشن نساخته است که به کدام کشور رفته است.

عبدالله عبدالله،‌ رییس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان، گفت:«در حالیکه کشور را برای چند روز بخاطر تجلیل عید سعید فطر در کنار خانواده، ترک میکنم میخواهم به روح همه شهدایی که قربانی هراس افگنی شده اند صلوات بفرستم و برای هموطنانم عید سعید فطر را تبریک بگویم. کشور، مردان و زنان باید با هم متحد شوند.»

عبدالله عبدالله در یک رشته توییت ها افزون بر تبریکی عید سعید فطر بر مسایل دیگر همچون ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر، سیاست متوازن خارجی و جلوگیری از جنگ داخلی اشاره کرده است.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان، گفت:«منطقه‌ یی و بین‌المللی بستگی به تصمیم‌های دور اندیشانه ما و شکل‌گیری یک حکومت فراگیر در افغانستان دارد. توقع اکثریت مردم افغانستان گام برداشتن در این مسیر می‌باشد و ما آماده‌ایم مردم و ملت خویش را در حرکت به سوی چنین آینده‌ یی مانند همیشه یاری رسانیم.»

عبدالله عبدالله و حامد کرزی از چهره های سیاسی افغانستان استند که پس از سقوط دولت پیشین«جمهوریت» در افغانستان ماندند؛ هرچند در ماه‌های پسین گزارش‌هایی در باره بازداشت خانگی و ممنوع الخروج بودن این دو سیاستگر کشور پخش شده اند.

در همین حال آگاهان مسایل سیاسی می گویند که برداشتن محدودیت بر سفر و برگشت سیاستگران و چهره های دولت پیشین میتواند سبب ایجاد اعتماد بیشتر و کسب مشروعیت داخلی به امارت اسلامی شود.

طارق فرهادی، آگاه روابط بین الملل، گفت: «رفع محدودیت‌ها بر رفت و آمد سیاسیون بسیار خوب است بخاطر که ما را به طرف یک آشتی ملی که ما همدیگر ضرورت داریم سوق می‌دهد.»

کابینه‌ حکومت کنونی از بهر برگشت سیاستگران و شخصیت های دولت گذشته کمیسیون ویژه یی را زیر نام «کمیسیون عودت و ارتباط» ایجاد کرده است و مسوولان امارت اسلامی هدف از ایجاد این کمیسیون را فراخواندن سیاستگران که در بیرون از کشور به سر میبرند به افغانستان گفته اند.

احمد منیب رسا، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «وظیفه کمیسیون این است که با سیاست‌گزاران افغانستان مقیم خارج تماس برقرار بکند و اعتماد آنها را جلب بکند تا به افغانستان برگردند و در ساختار سیاسی افغانستان سهیم شوند.»

پس از روی‌ کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان بیشتر مقام‌های دولت پیشین افغانستان را به علت های گونه گون ترک کردند اما مسوولان حکومت تازه بارها از مقام‌های پیشین خواسته‌اند تا به کشور برگردند.

سفر عبدالله عبدالله به بیرون از افغانستان پس از هشت ماه

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان پس از هشت ماه و پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان برای نخستین بار شام شنبه در صفحه توییترش از سفرش به بیرون از افغانستان خبر داد.

با این حال آقای عبدالله روشن نساخته است که به کدام کشور رفته است.

عبدالله عبدالله،‌ رییس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان، گفت:«در حالیکه کشور را برای چند روز بخاطر تجلیل عید سعید فطر در کنار خانواده، ترک میکنم میخواهم به روح همه شهدایی که قربانی هراس افگنی شده اند صلوات بفرستم و برای هموطنانم عید سعید فطر را تبریک بگویم. کشور، مردان و زنان باید با هم متحد شوند.»

عبدالله عبدالله در یک رشته توییت ها افزون بر تبریکی عید سعید فطر بر مسایل دیگر همچون ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر، سیاست متوازن خارجی و جلوگیری از جنگ داخلی اشاره کرده است.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان، گفت:«منطقه‌ یی و بین‌المللی بستگی به تصمیم‌های دور اندیشانه ما و شکل‌گیری یک حکومت فراگیر در افغانستان دارد. توقع اکثریت مردم افغانستان گام برداشتن در این مسیر می‌باشد و ما آماده‌ایم مردم و ملت خویش را در حرکت به سوی چنین آینده‌ یی مانند همیشه یاری رسانیم.»

عبدالله عبدالله و حامد کرزی از چهره های سیاسی افغانستان استند که پس از سقوط دولت پیشین«جمهوریت» در افغانستان ماندند؛ هرچند در ماه‌های پسین گزارش‌هایی در باره بازداشت خانگی و ممنوع الخروج بودن این دو سیاستگر کشور پخش شده اند.

در همین حال آگاهان مسایل سیاسی می گویند که برداشتن محدودیت بر سفر و برگشت سیاستگران و چهره های دولت پیشین میتواند سبب ایجاد اعتماد بیشتر و کسب مشروعیت داخلی به امارت اسلامی شود.

طارق فرهادی، آگاه روابط بین الملل، گفت: «رفع محدودیت‌ها بر رفت و آمد سیاسیون بسیار خوب است بخاطر که ما را به طرف یک آشتی ملی که ما همدیگر ضرورت داریم سوق می‌دهد.»

کابینه‌ حکومت کنونی از بهر برگشت سیاستگران و شخصیت های دولت گذشته کمیسیون ویژه یی را زیر نام «کمیسیون عودت و ارتباط» ایجاد کرده است و مسوولان امارت اسلامی هدف از ایجاد این کمیسیون را فراخواندن سیاستگران که در بیرون از کشور به سر میبرند به افغانستان گفته اند.

احمد منیب رسا، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «وظیفه کمیسیون این است که با سیاست‌گزاران افغانستان مقیم خارج تماس برقرار بکند و اعتماد آنها را جلب بکند تا به افغانستان برگردند و در ساختار سیاسی افغانستان سهیم شوند.»

پس از روی‌ کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان بیشتر مقام‌های دولت پیشین افغانستان را به علت های گونه گون ترک کردند اما مسوولان حکومت تازه بارها از مقام‌های پیشین خواسته‌اند تا به کشور برگردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره