Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بسته‌های کمک‌های بشردوستانه ازبیکستان به افغانستان رسیدند

بسته‌های کمک های بشر دوستانه‌ ازبیکستان از مرز حیرتان وارد افغانستان شدند و به مسوولان امارت اسلامی سپرده شدند. نماینده ویژه رییس جمهور ازبیکستان برای افغانستان از ادامه کمک‌های بشر دوستانه ازبیکستان به افغانستان خبر می‌دهد.

وی می‌افزاید که ازبیکستان متعهد است تا افغانستان را در بخش بازسازی و رشد اقتصادی کمک کند.

این بسته‌های کمکی مشمول آرد، روغن، برنج و دارو استند که در شهرک بازرگانی حیرتان- در مرز با ازبیکستان به مسوولان امارت اسلامی سپرده شدند.

عصت‌الله ایرگش‌اوف، نماینده رییس جمهور ازبیکستان برای افغانستان، گفت: «برای شما قول می‌دهیم وعده می‌دهیم که مردم برادر اوزبیک همیشه پهلوی مردم افغانستان می‌باشند و ما امیدوار هستیم که مردم افغانستان که متشکل از قوم‌های مختلف است، پشتون است، ترکمن است، هزاره است، اوزبیک است، تاجیک است، آنها همیشه بین خود همبستگی و روابط برادری دارند و این روابط را بین خود حفظ بکنند.»
 
توره بابالوف، والی سرخان دریای ازبیکستان، می گوید:«ما در میان دو دریا همسایه نیک هستیم و آرزو میکنیم تمام خوشی های ما یکجا تجلیل شوند. امید میکنیم که افغانستان هم به آرامش دست پیدا کند. رییس جمهور ما هم در سخنرانی های خود همیشه بر آرامش در افغانستان تاکید کرده است. اگر امنیت باشد اقتصاد هم خوب میشود و باز سازی هم صورت میگیرد.»

در همین حال مسوولان امارت اسلامی از کمک‌های بشر دوستانه ازبیکستان به مردم افغانستان ستایش می‌کنند و خواهان ادامه‌ این کمک‌ها استند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «الحمد الله با مردم افغانستان کمک‌های سخاوتماندانه‌یی کردند که جمعا تمام تا چهار هزار تُن مواد مختلف است و پنجاه و هشت واگون است که پر از مواد ارتزاقی است، آرد است، برنج است، روغن است، واکسین است، دوا است و چیزهای دیگری که نیازمندی ما و شما است این کمک صورت گرفته.»
 
قدرت الله ابوحمزه، والی بلخ، می گوید: «برای فعلا در بلخ آورده شده است، ولسوالی‌ها و ساحه‌های که نیاز دیده می‌شود به مردم که نیازمند داده می‌شود.»

در هشت ماه پسین این سومین بار است که کمک‌های بشر دوستانه ازبیکستان به مردم افغانستان در مرز حیرتان به مسوولان امارت اسلامی سپرده می‌شوند.

بسته‌های کمک‌های بشردوستانه ازبیکستان به افغانستان رسیدند

وی می‌افزاید که ازبیکستان متعهد است تا افغانستان را در بخش بازسازی و رشد اقتصادی کمک کند.

تصویر بندانگشتی

بسته‌های کمک های بشر دوستانه‌ ازبیکستان از مرز حیرتان وارد افغانستان شدند و به مسوولان امارت اسلامی سپرده شدند. نماینده ویژه رییس جمهور ازبیکستان برای افغانستان از ادامه کمک‌های بشر دوستانه ازبیکستان به افغانستان خبر می‌دهد.

وی می‌افزاید که ازبیکستان متعهد است تا افغانستان را در بخش بازسازی و رشد اقتصادی کمک کند.

این بسته‌های کمکی مشمول آرد، روغن، برنج و دارو استند که در شهرک بازرگانی حیرتان- در مرز با ازبیکستان به مسوولان امارت اسلامی سپرده شدند.

عصت‌الله ایرگش‌اوف، نماینده رییس جمهور ازبیکستان برای افغانستان، گفت: «برای شما قول می‌دهیم وعده می‌دهیم که مردم برادر اوزبیک همیشه پهلوی مردم افغانستان می‌باشند و ما امیدوار هستیم که مردم افغانستان که متشکل از قوم‌های مختلف است، پشتون است، ترکمن است، هزاره است، اوزبیک است، تاجیک است، آنها همیشه بین خود همبستگی و روابط برادری دارند و این روابط را بین خود حفظ بکنند.»
 
توره بابالوف، والی سرخان دریای ازبیکستان، می گوید:«ما در میان دو دریا همسایه نیک هستیم و آرزو میکنیم تمام خوشی های ما یکجا تجلیل شوند. امید میکنیم که افغانستان هم به آرامش دست پیدا کند. رییس جمهور ما هم در سخنرانی های خود همیشه بر آرامش در افغانستان تاکید کرده است. اگر امنیت باشد اقتصاد هم خوب میشود و باز سازی هم صورت میگیرد.»

در همین حال مسوولان امارت اسلامی از کمک‌های بشر دوستانه ازبیکستان به مردم افغانستان ستایش می‌کنند و خواهان ادامه‌ این کمک‌ها استند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «الحمد الله با مردم افغانستان کمک‌های سخاوتماندانه‌یی کردند که جمعا تمام تا چهار هزار تُن مواد مختلف است و پنجاه و هشت واگون است که پر از مواد ارتزاقی است، آرد است، برنج است، روغن است، واکسین است، دوا است و چیزهای دیگری که نیازمندی ما و شما است این کمک صورت گرفته.»
 
قدرت الله ابوحمزه، والی بلخ، می گوید: «برای فعلا در بلخ آورده شده است، ولسوالی‌ها و ساحه‌های که نیاز دیده می‌شود به مردم که نیازمند داده می‌شود.»

در هشت ماه پسین این سومین بار است که کمک‌های بشر دوستانه ازبیکستان به مردم افغانستان در مرز حیرتان به مسوولان امارت اسلامی سپرده می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره