Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راننده‌گی آزادانه برخی زنان و دختران در شهر هرات

با آنکه صدور جواز راننده‌گی برای زنان در ولایت هرات متوقف شده است، اما برخی زنان و دختران به گونه آزادانه در شهر هرات راننده‌گی می‌کنند.

شیما وفا یکی از ده‌ها راننده زن در شهر هرات است. او خبرنگار است و بیش از ده سال می‌شود که در شهر هرات راننده‌گی می‌کند. بانو وفا همه‌روزه با موتراش از خانه بیرون می‌شود و بی هیچ محدودیتی در شهر هرات گشت‌وگذار می‌کند.
 
شیما وفا به طلوع‌نیوز گفت: «برای من خیلی خوش‌آیند و کمک کننده است که این استعداد و توانایی را دارم که به کار و روزگارم با موتر خودم رسیده‌گی می‌کنم.»

راننده‌گی در یک شهر سنتی همچون هرات برای زنان و دختران کار ساده نبوده است. آنان در برابر محدودیت‌ها و برخی مردانی که مخالف راننده‌گی زنان بودند، ایستاده‌گی کرده اند.

شیما وفاافزود: «سال‌های زیادی می‌شود که همین اجازه برای ما داده شده تا در کنار مردها که راننده‌گی می‌کنند یا مشکلات شان را حل می‌کنند، ما هم باید این کار را بکنیم.»

پس از حاکم شدن امارت اسلامی در کشور، آموزش راننده‌گی و توزیع جواز راننده‌گی به زنان و دختران در هرات متوقف شده است. مدیریت ترافیک هرات می‌گوید که در زمینه از سرگیری دادن جواز راننده‌گی به زنان، منتظر دستور ریاست عمومی ترافیک کشور است.

امید منتقم، آمر جواز راننده‌گی مدیریت ترافیک هرات، گفت: «در روزهای نخست چندتا لایسنس (جواز راننده‌گی) که کارهایش در حکومت قبلی تمام شده بود، توزیع کردیم. اما در این حکومت، ما هیچ نوع کورسی برای خانم‌ها نداشتیم و تا امر ثانی این کار معطل است.»

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که تاهنوز هیچ محدودیتی در برابر راننده‌گی زنان و دختران در این ولایت وجود ندارد. 

نعیم الحق حقانی، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات، گفته است: «اگر گاهی بعضی مسایل پیش می‌آید بخاطر عدم اطلاع، در سطح بلند کدام مکتوبی رسمی در این باره نیامده و چیزی تاحال نرسیده است.»

حضور زنان و دختران راننده در سال‌های پسین در شهر هرات پررنگ شده است. شهر هرات با آنکه یک شهر سنتی در کشور است، اما تاهنوز مخالفت جدی با راننده‌گی زنان و دختران در این شهر صورت نگرفته است.

راننده‌گی آزادانه برخی زنان و دختران در شهر هرات

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که تاهنوز هیچ محدودیتی در برابر راننده‌گی زنان و دختران در این ولایت وجود ندارد. 

تصویر بندانگشتی

با آنکه صدور جواز راننده‌گی برای زنان در ولایت هرات متوقف شده است، اما برخی زنان و دختران به گونه آزادانه در شهر هرات راننده‌گی می‌کنند.

شیما وفا یکی از ده‌ها راننده زن در شهر هرات است. او خبرنگار است و بیش از ده سال می‌شود که در شهر هرات راننده‌گی می‌کند. بانو وفا همه‌روزه با موتراش از خانه بیرون می‌شود و بی هیچ محدودیتی در شهر هرات گشت‌وگذار می‌کند.
 
شیما وفا به طلوع‌نیوز گفت: «برای من خیلی خوش‌آیند و کمک کننده است که این استعداد و توانایی را دارم که به کار و روزگارم با موتر خودم رسیده‌گی می‌کنم.»

راننده‌گی در یک شهر سنتی همچون هرات برای زنان و دختران کار ساده نبوده است. آنان در برابر محدودیت‌ها و برخی مردانی که مخالف راننده‌گی زنان بودند، ایستاده‌گی کرده اند.

شیما وفاافزود: «سال‌های زیادی می‌شود که همین اجازه برای ما داده شده تا در کنار مردها که راننده‌گی می‌کنند یا مشکلات شان را حل می‌کنند، ما هم باید این کار را بکنیم.»

پس از حاکم شدن امارت اسلامی در کشور، آموزش راننده‌گی و توزیع جواز راننده‌گی به زنان و دختران در هرات متوقف شده است. مدیریت ترافیک هرات می‌گوید که در زمینه از سرگیری دادن جواز راننده‌گی به زنان، منتظر دستور ریاست عمومی ترافیک کشور است.

امید منتقم، آمر جواز راننده‌گی مدیریت ترافیک هرات، گفت: «در روزهای نخست چندتا لایسنس (جواز راننده‌گی) که کارهایش در حکومت قبلی تمام شده بود، توزیع کردیم. اما در این حکومت، ما هیچ نوع کورسی برای خانم‌ها نداشتیم و تا امر ثانی این کار معطل است.»

مقام‌های محلی هرات می‌گویند که تاهنوز هیچ محدودیتی در برابر راننده‌گی زنان و دختران در این ولایت وجود ندارد. 

نعیم الحق حقانی، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات، گفته است: «اگر گاهی بعضی مسایل پیش می‌آید بخاطر عدم اطلاع، در سطح بلند کدام مکتوبی رسمی در این باره نیامده و چیزی تاحال نرسیده است.»

حضور زنان و دختران راننده در سال‌های پسین در شهر هرات پررنگ شده است. شهر هرات با آنکه یک شهر سنتی در کشور است، اما تاهنوز مخالفت جدی با راننده‌گی زنان و دختران در این شهر صورت نگرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره