Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید وزارت امر به معروف بر عملی شدن فرمان امارت اسلامی

وزارت امر به معروف و نهی از منکر از نظامیان می‌خواهد که تمامی بخش‌های فرمان امارت اسلامی را عملی بسازند.

عبدالرحمان منیر، معین امنیتی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در یک گردهمایی در ولایت پروان می‌گوید که نظامیان نباید کارهای نهاد های عدلی و قضایی را انجام بدهند و دست به آزار و اذیت مردم بزنند.

معین امنیتی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، گفت: «ترازوی عدالت در قضا و محکمه است، هرکس را مطابق به جرم‌اش جزا بدهید.»

آقای منیر به نظامیان دستور می‌دهد که از رفتن به مکان‌ها و تفریحگاه‌های که سبب آزار و اذیت مردم می‌شوند، خود داری کنند. عبدالرحمان منیر افزود: «رفتن به تفریحگاه‌ها سبب اذیت مردم می‌شود، از این کار جلوگیری کنید و در آینده انجام ندهید.»

از سوی دیگر، مقام‌های محلی پروان اطمینان می‌دهند که تمامی فرمان‌های رهبری امارت را عملی می‌سازند.

مولوی عزیز الله عمر، فرمانده پولیس پروان، گفت: «اوامر امارت اسلامی را ما مسوولان در نخست عملی می‌کنیم و سر همه مجاهدین عملی می‌کنیم و این ضروری است.»

محمد صابر عمر، رییس امر به معروف و نهی از منکر پروان، می‌گوید: «باید با مردم رفتار خوب کنند. در برخی موارد مشکلاتی وجود داشته که حل خواهد شد.»

این در حالی‌ست که پیش از این گزارش‌های از آزار و اذیت و حتا قتل برخی از نظامیان حکومت پیشین در برخی از ولایت‌های کشور پخش شده اند.

تاکید وزارت امر به معروف بر عملی شدن فرمان امارت اسلامی

از سوی دیگر، مقام‌های محلی پروان اطمینان می‌دهند که تمامی فرمان‌های رهبری امارت را عملی می‌سازند.

تصویر بندانگشتی

وزارت امر به معروف و نهی از منکر از نظامیان می‌خواهد که تمامی بخش‌های فرمان امارت اسلامی را عملی بسازند.

عبدالرحمان منیر، معین امنیتی وزارت امر به معروف و نهی از منکر در یک گردهمایی در ولایت پروان می‌گوید که نظامیان نباید کارهای نهاد های عدلی و قضایی را انجام بدهند و دست به آزار و اذیت مردم بزنند.

معین امنیتی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، گفت: «ترازوی عدالت در قضا و محکمه است، هرکس را مطابق به جرم‌اش جزا بدهید.»

آقای منیر به نظامیان دستور می‌دهد که از رفتن به مکان‌ها و تفریحگاه‌های که سبب آزار و اذیت مردم می‌شوند، خود داری کنند. عبدالرحمان منیر افزود: «رفتن به تفریحگاه‌ها سبب اذیت مردم می‌شود، از این کار جلوگیری کنید و در آینده انجام ندهید.»

از سوی دیگر، مقام‌های محلی پروان اطمینان می‌دهند که تمامی فرمان‌های رهبری امارت را عملی می‌سازند.

مولوی عزیز الله عمر، فرمانده پولیس پروان، گفت: «اوامر امارت اسلامی را ما مسوولان در نخست عملی می‌کنیم و سر همه مجاهدین عملی می‌کنیم و این ضروری است.»

محمد صابر عمر، رییس امر به معروف و نهی از منکر پروان، می‌گوید: «باید با مردم رفتار خوب کنند. در برخی موارد مشکلاتی وجود داشته که حل خواهد شد.»

این در حالی‌ست که پیش از این گزارش‌های از آزار و اذیت و حتا قتل برخی از نظامیان حکومت پیشین در برخی از ولایت‌های کشور پخش شده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره