Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انفجاری در مسجد حضرت زکریا در حوزه چهارم امنیتی شهر کابل

یک انفجار شام روز چهارشنبه در مسجدی در چهارراهی ترافیک از مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر کابل رخ داده است.

فرماندهی امنیه کابل با تایید وقوع این رویداد، می‌گوید که بر بنیاد آمارهای ابتدایی، دو تن در این انفجار زخم برداشته اند.

اما شفاخانه ایمرجنسی ساعاتی پس از این رویداد در تویتی می‌گوید تاکنون ۲۲ زخمی از انفجار حوزه چهارم امنیتی به این شفاخانه انتقال یافته که پنج تن آنان در شفاخانه جان باخته اند.

در همین حال، گواهان رویداد می‌گویند که این انفجار در میان نمازگزاران حین ادای نماز شام در مسجد حضرت زکریا واقع در چهارراهی ترافیک رخ داده است.

محمد ظاهر، باشنده کابل و گواه رویدار به طلوع‌نیوز گفت: «شام بود، نماز سنت را خوانده بودیم که یک انفجار شد. ما رفتیم. مردم چیغ زده چیغ زده رفتند به درون مسجد. در آنجا مردم را جمع کردند. دو صف نفر زخمی هم بود و تلفات هم زیاد داشت.»

محمد لقمان، یک گواه دیگر می‌گوید: «هنوز دعا خلاص نشده بود که یک صدا شد. وقتی داخل رفتیم، دیدیم که هر طرف مرده افتاده و زخمی افتاده.»

تا اکنون نوعیت این انفجار روشن نیست و هیچ گروهی مسوولیت آن را به عهده نگرفته است. 

همزمان با این، شهر مزار شریف نیز شام امروز گواه سه انفجار پیهم بود. فرماندهی امنیه بلخ اعلام کرد که ۹ تن در این انفجار ها کشته شده و ۱۵ تن دیگر زخمی شده اند.

انفجار نخست در ناحیه پنجم شهر مزارشریف و دو انفجار دیگر در ناحیه دهم به وقوع پیوسته است.

انفجاری در مسجد حضرت زکریا در حوزه چهارم امنیتی شهر کابل

فرماندهی امنیه کابل با تایید وقوع این رویداد، می‌گوید که بر بنیاد آمارهای ابتدایی، دو تن در این انفجار زخم برداشته اند.

تصویر بندانگشتی

یک انفجار شام روز چهارشنبه در مسجدی در چهارراهی ترافیک از مربوطات حوزه چهارم امنیتی شهر کابل رخ داده است.

فرماندهی امنیه کابل با تایید وقوع این رویداد، می‌گوید که بر بنیاد آمارهای ابتدایی، دو تن در این انفجار زخم برداشته اند.

اما شفاخانه ایمرجنسی ساعاتی پس از این رویداد در تویتی می‌گوید تاکنون ۲۲ زخمی از انفجار حوزه چهارم امنیتی به این شفاخانه انتقال یافته که پنج تن آنان در شفاخانه جان باخته اند.

در همین حال، گواهان رویداد می‌گویند که این انفجار در میان نمازگزاران حین ادای نماز شام در مسجد حضرت زکریا واقع در چهارراهی ترافیک رخ داده است.

محمد ظاهر، باشنده کابل و گواه رویدار به طلوع‌نیوز گفت: «شام بود، نماز سنت را خوانده بودیم که یک انفجار شد. ما رفتیم. مردم چیغ زده چیغ زده رفتند به درون مسجد. در آنجا مردم را جمع کردند. دو صف نفر زخمی هم بود و تلفات هم زیاد داشت.»

محمد لقمان، یک گواه دیگر می‌گوید: «هنوز دعا خلاص نشده بود که یک صدا شد. وقتی داخل رفتیم، دیدیم که هر طرف مرده افتاده و زخمی افتاده.»

تا اکنون نوعیت این انفجار روشن نیست و هیچ گروهی مسوولیت آن را به عهده نگرفته است. 

همزمان با این، شهر مزار شریف نیز شام امروز گواه سه انفجار پیهم بود. فرماندهی امنیه بلخ اعلام کرد که ۹ تن در این انفجار ها کشته شده و ۱۵ تن دیگر زخمی شده اند.

انفجار نخست در ناحیه پنجم شهر مزارشریف و دو انفجار دیگر در ناحیه دهم به وقوع پیوسته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره