Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کشته و زخمی شدن بیش از بیست کارمند قل اردوی ۲۰۷ الفاروق

در دو حمله مردان تفنگ‌دار بر کارمندان قل اردوی ۲۰۷ الفاروق و فرماندهی نیروهای هوایی در شهر هرات، دو تن از کارمندان قل اردوی الفاروق جان باختند و بیست تن دیگر زخم برداشته اند.

دو دانش‌آموز مکتب نیز در تیراندازی‌ها زخم برداشته اند.

مردان تفنگ‌دار دو موتر نظامی را در دو بخش شهر هرات همزمان آماج گلوله باری قرار دادند.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «امروز حوالی ساعت هفت صبح، چند فرد مسلح بالای موتر حامل کارمندان قول اردوی ۲۰۷  الفاروق با استفاده از فرصت حمله نمودند که در نتیجه متاسفانه دو تن از کارمندان شهید شده و شماری هم زخمی شدند. در عین زمان نیروهای امنیتی و دفاعی به محل رویداد رسیده و مهاجمین را از پا درآوردند، رهبری وزارت دفاع ملی ضمن تسلیت و همدردی برای شهدا جنت الفردوس و برای زخمی‌ها شفا عاجل و کامل استدعا می‌دارد.»

گواهان می‌گویند که حمله کننده‌گان پس از حمله از محل فرار کردند.

در همین حال، نهادهای امنیتی می‌گویند که یکی از حمله کننده‌گان از سوی نیروهای امنیتی کشته شد و دیگران شان فرار کردند.

و اما این حمله‌ها نگرانی باشنده‌گان هرات را برانگیخته اند.

عنایت الله، گواه رویداد، گفت: «اینها بالای یک موتر کاستر حمله کردند. اول بالای شیشه موتر ضربه کردند، زمانی که موتر توقف کرد، نارنجک داخل موتر انداختند و زمانی از موتر پایین می‌شدند، مهاجمان ضربه می‌کردند.»

حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی، گفت: «متاسفانه مردم افغانستان دوباره قربانی این خشونت‌ها و ناامنی‌ها خواهد بود و باعث فقر و بدبختی بیشتر در افغانستان شد.»

در نزدیک به یک سال پسین، حمله‌های مهاجمان بر کارمندان دولتی در شهر هرات بی پیشینه بوده اند.

تاکنون هیچ گروهی مسوولیت این حمله‌ها را نپذیرفته است.

کشته و زخمی شدن بیش از بیست کارمند قل اردوی ۲۰۷ الفاروق

در همین حال، نهادهای امنیتی می‌گویند که یکی از حمله کننده‌گان از سوی نیروهای امنیتی کشته شد و دیگران شان فرار کردند.

تصویر بندانگشتی

در دو حمله مردان تفنگ‌دار بر کارمندان قل اردوی ۲۰۷ الفاروق و فرماندهی نیروهای هوایی در شهر هرات، دو تن از کارمندان قل اردوی الفاروق جان باختند و بیست تن دیگر زخم برداشته اند.

دو دانش‌آموز مکتب نیز در تیراندازی‌ها زخم برداشته اند.

مردان تفنگ‌دار دو موتر نظامی را در دو بخش شهر هرات همزمان آماج گلوله باری قرار دادند.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «امروز حوالی ساعت هفت صبح، چند فرد مسلح بالای موتر حامل کارمندان قول اردوی ۲۰۷  الفاروق با استفاده از فرصت حمله نمودند که در نتیجه متاسفانه دو تن از کارمندان شهید شده و شماری هم زخمی شدند. در عین زمان نیروهای امنیتی و دفاعی به محل رویداد رسیده و مهاجمین را از پا درآوردند، رهبری وزارت دفاع ملی ضمن تسلیت و همدردی برای شهدا جنت الفردوس و برای زخمی‌ها شفا عاجل و کامل استدعا می‌دارد.»

گواهان می‌گویند که حمله کننده‌گان پس از حمله از محل فرار کردند.

در همین حال، نهادهای امنیتی می‌گویند که یکی از حمله کننده‌گان از سوی نیروهای امنیتی کشته شد و دیگران شان فرار کردند.

و اما این حمله‌ها نگرانی باشنده‌گان هرات را برانگیخته اند.

عنایت الله، گواه رویداد، گفت: «اینها بالای یک موتر کاستر حمله کردند. اول بالای شیشه موتر ضربه کردند، زمانی که موتر توقف کرد، نارنجک داخل موتر انداختند و زمانی از موتر پایین می‌شدند، مهاجمان ضربه می‌کردند.»

حسن حکیمی، فعال جامعه مدنی، گفت: «متاسفانه مردم افغانستان دوباره قربانی این خشونت‌ها و ناامنی‌ها خواهد بود و باعث فقر و بدبختی بیشتر در افغانستان شد.»

در نزدیک به یک سال پسین، حمله‌های مهاجمان بر کارمندان دولتی در شهر هرات بی پیشینه بوده اند.

تاکنون هیچ گروهی مسوولیت این حمله‌ها را نپذیرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره