Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شمار جان باخته‌گان انفجار شام چهارشنبه به ۲۱ تن رسید

شمار جان باخته‌گان انفجار مرگ‌بار روز چهارشنبه در مسجدی در کوتل خیرخانه کابل، به بیش از بیست تن رسیده است. 

این انفجار روز چهارشنبه در مسجد صدیق اکبر هنگامی رخ داد که مردم در حال ادای نماز شام بودند، امیر محمد کابلی، امام مسجد صدیق اکبر نیز یکی از جان باخته‌گان این رویداد است.

به گفته فرماندهی امنیه کابل، در این رویداد ۲۱ تن جان باختند و ۳۳ تن دیگر زخم برداشته اند.

حبیب الدین که غم از دست دادن پدر شصت ساله اش او را زمین گیر کرده است به سختی لب به سخن می‌گشاید.

حبیب الدین، پسر فرد جان باخته، گفت: «نماز شام بود هرکی نماز می‌رفت در مسجد گرمبس کرد ما فامیدم که در مسجد است خبرشدیم رفتیم دویده کشیدیمش وضعیت قسمی بود که هرکس پشت نفرش می‌گشت یک تا پدر می‌گفت یک تا بیدر می‌گفت.»

قاسم، از بسته‌گان فرد جان باخته، گفت: «امنیت نیست خو مردم در شهر وبازار می‌گردد کسی اطمینان ندارد که صبح زنده می‌روم به بازار و از بازار زنده می‌ایم پس به خانه.»  خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، گفت: «بیست و یک هموطنان ما شهید شده اند و سی وسه تن دیگرشان زخمی شده اند پس از انفجار نیروهای امنیتی به ساحه رسیده اند تا اکنون بررسی‌ها جریان دارد که جنایت کاران بازداشت و به پنجه قانون سپرده شوند.»

شماری از باشندگان این بخش شهر کابل آمار تلفات انفجار روز چهارشنبه را بیشتر از آماری می‌دانند که از سوی فرماندهی امنیه کابل اعلام شده است. 

عبدالقدوس، گواه رویداد، گفت: «از صد بیشتر بود و کم نبود ها مولوی صاحب مسجد وخیلی از طالب‌های که از ولایت‌های دور بود طفلک‌ها خیلی شهیدا بودند.»

جاوید، گواه رویداد، گفت: «صلح شود امنیت شود به امی مسکین وبیچاره و مردم شهیدی که است توجه شود و دگه قتل نه شود قتل بس است چی در او دیدیم چی در این دیدیم.»

انفجار روز چهار شنبه با واکنش‌های نیز روبرو شده است.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رییس پیشین، شورای عالی مصالحه ملی حکومت پیشین و فضل الهادی مسلمیار رییس پیشین مجلس سنا این انفجار را جنایت ضد بشری و دشمنی آشکار با مردم افغانستان می‌دانند.

عبدالله عبدالله، رییس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، گفت: «حمله به مساجد و مکان های مقدس مذهبی دشمنی آشکار بااسلام و مردم است و در هیچ دین و قانونی توجیه منطقی ندارد.»

امیر محمد کابلی امام مسجد صدیق اکبر نیز یکی از جان باخته گان رویداد روزچهار شنبه است.

تا کنون هیچ گروهی مسوولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

شمار جان باخته‌گان انفجار شام چهارشنبه به ۲۱ تن رسید

تا کنون هیچ گروهی مسوولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

Thumbnail

شمار جان باخته‌گان انفجار مرگ‌بار روز چهارشنبه در مسجدی در کوتل خیرخانه کابل، به بیش از بیست تن رسیده است. 

این انفجار روز چهارشنبه در مسجد صدیق اکبر هنگامی رخ داد که مردم در حال ادای نماز شام بودند، امیر محمد کابلی، امام مسجد صدیق اکبر نیز یکی از جان باخته‌گان این رویداد است.

به گفته فرماندهی امنیه کابل، در این رویداد ۲۱ تن جان باختند و ۳۳ تن دیگر زخم برداشته اند.

حبیب الدین که غم از دست دادن پدر شصت ساله اش او را زمین گیر کرده است به سختی لب به سخن می‌گشاید.

حبیب الدین، پسر فرد جان باخته، گفت: «نماز شام بود هرکی نماز می‌رفت در مسجد گرمبس کرد ما فامیدم که در مسجد است خبرشدیم رفتیم دویده کشیدیمش وضعیت قسمی بود که هرکس پشت نفرش می‌گشت یک تا پدر می‌گفت یک تا بیدر می‌گفت.»

قاسم، از بسته‌گان فرد جان باخته، گفت: «امنیت نیست خو مردم در شهر وبازار می‌گردد کسی اطمینان ندارد که صبح زنده می‌روم به بازار و از بازار زنده می‌ایم پس به خانه.»  خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل، گفت: «بیست و یک هموطنان ما شهید شده اند و سی وسه تن دیگرشان زخمی شده اند پس از انفجار نیروهای امنیتی به ساحه رسیده اند تا اکنون بررسی‌ها جریان دارد که جنایت کاران بازداشت و به پنجه قانون سپرده شوند.»

شماری از باشندگان این بخش شهر کابل آمار تلفات انفجار روز چهارشنبه را بیشتر از آماری می‌دانند که از سوی فرماندهی امنیه کابل اعلام شده است. 

عبدالقدوس، گواه رویداد، گفت: «از صد بیشتر بود و کم نبود ها مولوی صاحب مسجد وخیلی از طالب‌های که از ولایت‌های دور بود طفلک‌ها خیلی شهیدا بودند.»

جاوید، گواه رویداد، گفت: «صلح شود امنیت شود به امی مسکین وبیچاره و مردم شهیدی که است توجه شود و دگه قتل نه شود قتل بس است چی در او دیدیم چی در این دیدیم.»

انفجار روز چهار شنبه با واکنش‌های نیز روبرو شده است.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رییس پیشین، شورای عالی مصالحه ملی حکومت پیشین و فضل الهادی مسلمیار رییس پیشین مجلس سنا این انفجار را جنایت ضد بشری و دشمنی آشکار با مردم افغانستان می‌دانند.

عبدالله عبدالله، رییس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، گفت: «حمله به مساجد و مکان های مقدس مذهبی دشمنی آشکار بااسلام و مردم است و در هیچ دین و قانونی توجیه منطقی ندارد.»

امیر محمد کابلی امام مسجد صدیق اکبر نیز یکی از جان باخته گان رویداد روزچهار شنبه است.

تا کنون هیچ گروهی مسوولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره