Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش‌های بسته شدن دوباره مکتب‌ها در پکتیا

بسته شدن دوباره مکتب‌های لیسه و متوسطه دختران در پکتیا با واکنش‌هایی روبه‌رو شده است.

برخی از مقام‌های امارت اسلامی و کاربران شبکه‌های اجتماعی این کار را به سود کشور نمی‌دانند و بر بازگشایی بی‌درنگ مکتب‌های دختران تأکید می‌ورزند.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، می‌گوید که صدای دختران دانش‌آموز در پکتیا برای بازشدن دوبارهٔ مکتب‌های شان، صدای همه دختران و خواست ملت افغانستان است.

آقای کرزی در تویترش گفته است: «صدای دختران متعلم در پکتیا برای بازشدن دوبارهٔ مکاتب شان، صدای همه دختران ما و خواست ملت افغانستان می‌باشد. صدای دختران برای باز شدن مکاتب صدای عزت، پیشرفت و به پا ایستاده شدن کشور عزیز است. از حکومت سرپرست اسلامی می‌خواهم که مکاتب دختران را باز نموده تا وطن عزیز از احتیاج کنونی با تکیه به بازوان توانمند جوانان تعلیم یافتهٔ ما رهایی یابد و به پیشرفت و ترقی دلخواه خود دست یابیم.»

سلما، دانش‌آموز می‌گوید: «وقتی که تاحال هدر رفته، جبران نخواهد شد. ما تاکید کردیم و به دولت پیام ما این است که هرچه زودتر مکاتب را برای دختران باز کند.»

از سویی هم، فاروق اعظم، مشاور ارشد وزارت انرژی و آب در صحفه فیسبوک‌اش نوشته است که در یک سال گذشته امارت اسلامی باید تدابیر شرعی و قانونی را برای رفتن دختران به مکتب در نظر می‌گرفت. او افزوده است که به تاخیر انداختن بیشتر این مساله به مصلحت امارت اسلامی نیست.

فاروق اعظم گفته است: «درهای آموزش و پرورش باید به زودی به روی دختران باز شود. یک سال گذشت تدابیر شرعی حتما گرفته شده باشد. بخاطریکه یک سال وقت کافی است. به تعویق انداختن‌اش قطعا به مصلحت امارت اسلامی نیست اگر ما می‌خواهیم از احتیاج و نیازمندی بیگانگان خلاص شویم مرد و زن باید علوم ضروری را کسب کند یک شمار مردم حالا کشور را بخاطر تعلیم فرزندان شان ترک می‌کنند کشور را در چنین شرایط قرار دادن شرعاً جایز نیست.»

جنرال مبین، سخنگوی پیشین فرماندهی امنیه کابل که در حمایت از کارزار بازگشایی مکتب‌های دختران چندین توییت کرده بود، در تازه‌ترین پست‌اش نوشته است که بخاطر پشتیبانی از بازگشایی مکتب‌ها، تهدید به زندان و مرگ شده است.

جنرال مبین گفته است: «امروز بخاطر خاموش ساختن صدای من، من را تهدید به زندان و مرگ می‌کنند دیروز قهرمان بودم امروز که به قدرت رسیدند ما را اخطار و زندان به مرگ می‌دهند.»

مروه هلال عزیز، دانش‌آموز، گفت: «تاسف‌آور است که در جغرافیای مثل افغانستان دختران نمی‌توانند به مکتب بروند این فاجعه‌بار است بادی هرچه زودتر مکتب‌ها را باز کنند.»

در همین حال، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در تویتی نیز در این باره واکنش نشان داده است.

آقای فایق گفته است: «محروم نگهداشتن عمدی زنان و دختران افغانستان از حقوق و آزادی‌های اساسی بشری و اسلامی شان نقض صریح اصول و ارزش‌های قوانین بشری و اسلامی بوده، جفا و خیانت بزرگ به منافع ملی افغانستان است. نجات از بحران کنونی، پیشرفت و خودکفایی افغانستان به مساعی مشترک تمام شهروندان نیاز دارد.»

این در حالی‌ست که از چند هفته به این سو شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در حمایت به بازگشایی مکتب‌ها در افغانستان در داخل و خارج از کشور کارزار "زندان جای ما نیست بگذارید درس بخوانیم." را به راه انداخته اند.

واکنش‌های بسته شدن دوباره مکتب‌ها در پکتیا

در همین حال، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در تویتی نیز در این باره واکنش نشان داده است.

Thumbnail

بسته شدن دوباره مکتب‌های لیسه و متوسطه دختران در پکتیا با واکنش‌هایی روبه‌رو شده است.

برخی از مقام‌های امارت اسلامی و کاربران شبکه‌های اجتماعی این کار را به سود کشور نمی‌دانند و بر بازگشایی بی‌درنگ مکتب‌های دختران تأکید می‌ورزند.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، می‌گوید که صدای دختران دانش‌آموز در پکتیا برای بازشدن دوبارهٔ مکتب‌های شان، صدای همه دختران و خواست ملت افغانستان است.

آقای کرزی در تویترش گفته است: «صدای دختران متعلم در پکتیا برای بازشدن دوبارهٔ مکاتب شان، صدای همه دختران ما و خواست ملت افغانستان می‌باشد. صدای دختران برای باز شدن مکاتب صدای عزت، پیشرفت و به پا ایستاده شدن کشور عزیز است. از حکومت سرپرست اسلامی می‌خواهم که مکاتب دختران را باز نموده تا وطن عزیز از احتیاج کنونی با تکیه به بازوان توانمند جوانان تعلیم یافتهٔ ما رهایی یابد و به پیشرفت و ترقی دلخواه خود دست یابیم.»

سلما، دانش‌آموز می‌گوید: «وقتی که تاحال هدر رفته، جبران نخواهد شد. ما تاکید کردیم و به دولت پیام ما این است که هرچه زودتر مکاتب را برای دختران باز کند.»

از سویی هم، فاروق اعظم، مشاور ارشد وزارت انرژی و آب در صحفه فیسبوک‌اش نوشته است که در یک سال گذشته امارت اسلامی باید تدابیر شرعی و قانونی را برای رفتن دختران به مکتب در نظر می‌گرفت. او افزوده است که به تاخیر انداختن بیشتر این مساله به مصلحت امارت اسلامی نیست.

فاروق اعظم گفته است: «درهای آموزش و پرورش باید به زودی به روی دختران باز شود. یک سال گذشت تدابیر شرعی حتما گرفته شده باشد. بخاطریکه یک سال وقت کافی است. به تعویق انداختن‌اش قطعا به مصلحت امارت اسلامی نیست اگر ما می‌خواهیم از احتیاج و نیازمندی بیگانگان خلاص شویم مرد و زن باید علوم ضروری را کسب کند یک شمار مردم حالا کشور را بخاطر تعلیم فرزندان شان ترک می‌کنند کشور را در چنین شرایط قرار دادن شرعاً جایز نیست.»

جنرال مبین، سخنگوی پیشین فرماندهی امنیه کابل که در حمایت از کارزار بازگشایی مکتب‌های دختران چندین توییت کرده بود، در تازه‌ترین پست‌اش نوشته است که بخاطر پشتیبانی از بازگشایی مکتب‌ها، تهدید به زندان و مرگ شده است.

جنرال مبین گفته است: «امروز بخاطر خاموش ساختن صدای من، من را تهدید به زندان و مرگ می‌کنند دیروز قهرمان بودم امروز که به قدرت رسیدند ما را اخطار و زندان به مرگ می‌دهند.»

مروه هلال عزیز، دانش‌آموز، گفت: «تاسف‌آور است که در جغرافیای مثل افغانستان دختران نمی‌توانند به مکتب بروند این فاجعه‌بار است بادی هرچه زودتر مکتب‌ها را باز کنند.»

در همین حال، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در تویتی نیز در این باره واکنش نشان داده است.

آقای فایق گفته است: «محروم نگهداشتن عمدی زنان و دختران افغانستان از حقوق و آزادی‌های اساسی بشری و اسلامی شان نقض صریح اصول و ارزش‌های قوانین بشری و اسلامی بوده، جفا و خیانت بزرگ به منافع ملی افغانستان است. نجات از بحران کنونی، پیشرفت و خودکفایی افغانستان به مساعی مشترک تمام شهروندان نیاز دارد.»

این در حالی‌ست که از چند هفته به این سو شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در حمایت به بازگشایی مکتب‌ها در افغانستان در داخل و خارج از کشور کارزار "زندان جای ما نیست بگذارید درس بخوانیم." را به راه انداخته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره