Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انفجار در حوزه یازدهم شهر کابل

انفجاری امروز (شنبه) در نزدیک لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی در حوزه یازدهم امنیتی شهر کابل رخ داده‌است.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل در پیوند به این انفجار می‌گوید که مواد انفجاری در کنار سرک جاسازی شده بود که تلفات ندارد.

در همین حال، باشندگان محل می‌گویند که یک راکت در عقب این مکتب در کنار سرک، اصابت کرده‌است.

نور محمد، یک باشنده محل به طلوع‌نیوز گفته است: «در اینجا کار می‌کردم که صدای یک راکت را شنیدم بیرون برآمدم دیدم که کودکان در حال فرار اند کسی زخمی نشده بود.»

این انفجار در حالی رخ داده‌است که یک حمله انتحاری روز گذشته (جمعه) در مرکز آموزشی کاج در حوزه سیزدهم کابل رخ داد. در این حمله شمار زیادی از دانش‌آموزان که مصروف سپری کردن آزمون آزمایشی کانکور بودند، جان باخته‌اند.

انفجار در حوزه یازدهم شهر کابل

در همین حال، باشندگان محل می‌گویند که یک راکت در عقب این مکتب در کنار سرک، اصابت کرده‌است.

Thumbnail

انفجاری امروز (شنبه) در نزدیک لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی در حوزه یازدهم امنیتی شهر کابل رخ داده‌است.

خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه کابل در پیوند به این انفجار می‌گوید که مواد انفجاری در کنار سرک جاسازی شده بود که تلفات ندارد.

در همین حال، باشندگان محل می‌گویند که یک راکت در عقب این مکتب در کنار سرک، اصابت کرده‌است.

نور محمد، یک باشنده محل به طلوع‌نیوز گفته است: «در اینجا کار می‌کردم که صدای یک راکت را شنیدم بیرون برآمدم دیدم که کودکان در حال فرار اند کسی زخمی نشده بود.»

این انفجار در حالی رخ داده‌است که یک حمله انتحاری روز گذشته (جمعه) در مرکز آموزشی کاج در حوزه سیزدهم کابل رخ داد. در این حمله شمار زیادی از دانش‌آموزان که مصروف سپری کردن آزمون آزمایشی کانکور بودند، جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره