Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آماده‌گی ایران برای برگزاری نشستی در باره افغانستان

نماینده‌ی ویژه ایران برای افغانستان در نشست مسکو گفته است که در آینده‌ی نزدیک تهران میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای منطقه به شمول روسیه خواهد بود.

حسن کاظمی قمی می‌گوید که در این نشست، وزیران خارجه کشورهای منطقه برای حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان گفت‌وگو خواهند کرد.

حسن کاظمی قمی، نماینده‌ی ویژه ایران برای افغانستان گفت: «جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از برگزاری چهارمین نشست وزیرای خارجه کشورهای منطقه برعلاوه روسیه در تاشکند به منظور سرعت بخشیدن برای رایزنی‌های منطقه اعلان اماده‌گی می‌نمایند.»

از سویی هم، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر از نشست‌های که به سود افغانستان باشد استقبال می‌کند اما بر حضور نماینده‌یی از افغانستان در چنین نشست‌ها تاکید می‌ورزد.

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در این باره چنین می‌گوید: «هر نشستی که برای مشکلات کشور ما به ویژه مشکلات اقتصادی برگزار می‌شود. باید در آن نماینده‌ی حکومت امارت اسلامی حضور داشته باشد.»

در همین حال، برخی از آگاهان نشست‌های کشورهای منطقه در باره‌ی افغانستان را مهم می‌دانند و می‌افزایند که این گونه نشست‌ها برای حل چالش‌های کشور، سودمند خواهد بود.

سید بلال احمد فاطمی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «نشست‌ها مهم استند اما حضور نماینده‌ی افغانستان در آن ضروری است و باید افغانستان تجدید نکند، بلکی نماینده افغانستان به این نشست‌ها دعوت کند.»

اجمل سهیل، آگاه مسایل سیاسی گفت: «این نشست‌های دفاعی استند که چطور بتوانند تا امنیت خود را بگیرند و منافع ملی خود را مصوون بسازد.»

این درحالی‌ست که به روز چهارشنبه نیز مسکو میزبان یک نشست با حضور بیش از ده کشور جهان در باره‌ی افغانستان بود.

آماده‌گی ایران برای برگزاری نشستی در باره افغانستان

حسن کاظمی قمی می‌گوید که در این نشست، وزیران خارجه کشورهای منطقه برای حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان گفت‌وگو خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

نماینده‌ی ویژه ایران برای افغانستان در نشست مسکو گفته است که در آینده‌ی نزدیک تهران میزبان نشست وزیران خارجه کشورهای منطقه به شمول روسیه خواهد بود.

حسن کاظمی قمی می‌گوید که در این نشست، وزیران خارجه کشورهای منطقه برای حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان گفت‌وگو خواهند کرد.

حسن کاظمی قمی، نماینده‌ی ویژه ایران برای افغانستان گفت: «جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از برگزاری چهارمین نشست وزیرای خارجه کشورهای منطقه برعلاوه روسیه در تاشکند به منظور سرعت بخشیدن برای رایزنی‌های منطقه اعلان اماده‌گی می‌نمایند.»

از سویی هم، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر از نشست‌های که به سود افغانستان باشد استقبال می‌کند اما بر حضور نماینده‌یی از افغانستان در چنین نشست‌ها تاکید می‌ورزد.

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در این باره چنین می‌گوید: «هر نشستی که برای مشکلات کشور ما به ویژه مشکلات اقتصادی برگزار می‌شود. باید در آن نماینده‌ی حکومت امارت اسلامی حضور داشته باشد.»

در همین حال، برخی از آگاهان نشست‌های کشورهای منطقه در باره‌ی افغانستان را مهم می‌دانند و می‌افزایند که این گونه نشست‌ها برای حل چالش‌های کشور، سودمند خواهد بود.

سید بلال احمد فاطمی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «نشست‌ها مهم استند اما حضور نماینده‌ی افغانستان در آن ضروری است و باید افغانستان تجدید نکند، بلکی نماینده افغانستان به این نشست‌ها دعوت کند.»

اجمل سهیل، آگاه مسایل سیاسی گفت: «این نشست‌های دفاعی استند که چطور بتوانند تا امنیت خود را بگیرند و منافع ملی خود را مصوون بسازد.»

این درحالی‌ست که به روز چهارشنبه نیز مسکو میزبان یک نشست با حضور بیش از ده کشور جهان در باره‌ی افغانستان بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره