Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رد سخنان اخیر وزیر داخله پاکستان از سوی امارت اسلامی

رانا ثناء‌الله، وزیر داخله پاکستان، ادعا می‌کند که تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای حمله در برابر نیروهای پاکستانی، کار می‌گیرند.

این مقام پاکستانی که در یک نشست خبری سخن می‌زد، گفته است که جلوگیری از فعالیت تحریک طالبان پاکستان نه تنها به سود اسلام‌آباد بل به سود کابل نیز است.

او حمله‌های اخیر تحریک طالبان پاکستان را هشدار دهنده عنوان کرده است.

رانا ثناء‌الله، وزیر داخله پاکستان، گفته است: «این تعهد فقط برای ما نیست بلکه برای تمام جهان است طالبان به تمام جهان تعهد کرده‌اند که خاک افغانستان از سوی هیچ هراس‌افگنی استفاده نخواهد شد اگر آن‌ها به این وعده شان پابند باشند، نه تنها به نفع پاکستان است، بل به نفع خودشان است اگر بخواهند با دنیا همراه شوند.»

وزیر داخله پاکستان می‌افزاید که تحریک طالبان پاکستان از تمامی امکانات در افغانستان برخوردار است و نزدیک به ۵ هزار جنگجوی آن ‌در افغانستان پنهان شده‌اند.

از سویی هم، وزارت دفاع ملی ادعای وزیر داخله پاکستان را رد می‌کند و می‌گوید که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع، گفت: «ما بار دیگر به تمام کشورهای منطقه و جهان اطمینان می‌دهیم که هیچگاه از خاک افغانستان بر علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد از داخل افغانستان هیچ نوع تهدیدی متوجه جهان نیست و نخواهد بود.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که حکومت افغانستان باید در باره این ادعاها از نزدیک با حکومت پاکستان گفت‌وگو کند.

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «به امارت اسلامی طالبان نیاز است تا در این باره بررسی بکند و برای شان بگوید که در این راستا برای ما اسناد ارایه کنید تا ما در این باره بررسی کنیم اما اگر ادعای شان ناحق باشد بناء به جهانیان به گونه واضح این را روشن بسازد.»

محمد حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «همان گونه که پاکستان به زبان می‌گوید باید این را در عمل ثابت بسازد که ثبات افغانستان و امنیت افغانستان به نفع آنها است و هر دو طرف باید گذشته‌های تلخ را که دشمنان یکدیگر را در آغوش می‌گرفتن خوداری کنند.»

چندی پیش، تحریک طالبان پاکستان با پا درمیانی، امارت اسلامی با دولت پاکستان آتش بس کرد؛ اما دو روز پیش همزمان با سفر هیات پاکستانی به کابل به این آتش‌بس پایان دادند و حمله‌های شان را در برابر نیروهای پاکستانی از سر گرفتند.

رد سخنان اخیر وزیر داخله پاکستان از سوی امارت اسلامی

وزارت دفاع ملی ادعای وزیر داخله پاکستان را رد می‌کند و می‌گوید که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد.

تصویر بندانگشتی

رانا ثناء‌الله، وزیر داخله پاکستان، ادعا می‌کند که تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای حمله در برابر نیروهای پاکستانی، کار می‌گیرند.

این مقام پاکستانی که در یک نشست خبری سخن می‌زد، گفته است که جلوگیری از فعالیت تحریک طالبان پاکستان نه تنها به سود اسلام‌آباد بل به سود کابل نیز است.

او حمله‌های اخیر تحریک طالبان پاکستان را هشدار دهنده عنوان کرده است.

رانا ثناء‌الله، وزیر داخله پاکستان، گفته است: «این تعهد فقط برای ما نیست بلکه برای تمام جهان است طالبان به تمام جهان تعهد کرده‌اند که خاک افغانستان از سوی هیچ هراس‌افگنی استفاده نخواهد شد اگر آن‌ها به این وعده شان پابند باشند، نه تنها به نفع پاکستان است، بل به نفع خودشان است اگر بخواهند با دنیا همراه شوند.»

وزیر داخله پاکستان می‌افزاید که تحریک طالبان پاکستان از تمامی امکانات در افغانستان برخوردار است و نزدیک به ۵ هزار جنگجوی آن ‌در افغانستان پنهان شده‌اند.

از سویی هم، وزارت دفاع ملی ادعای وزیر داخله پاکستان را رد می‌کند و می‌گوید که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع، گفت: «ما بار دیگر به تمام کشورهای منطقه و جهان اطمینان می‌دهیم که هیچگاه از خاک افغانستان بر علیه کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد از داخل افغانستان هیچ نوع تهدیدی متوجه جهان نیست و نخواهد بود.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که حکومت افغانستان باید در باره این ادعاها از نزدیک با حکومت پاکستان گفت‌وگو کند.

عزیز معارج، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «به امارت اسلامی طالبان نیاز است تا در این باره بررسی بکند و برای شان بگوید که در این راستا برای ما اسناد ارایه کنید تا ما در این باره بررسی کنیم اما اگر ادعای شان ناحق باشد بناء به جهانیان به گونه واضح این را روشن بسازد.»

محمد حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «همان گونه که پاکستان به زبان می‌گوید باید این را در عمل ثابت بسازد که ثبات افغانستان و امنیت افغانستان به نفع آنها است و هر دو طرف باید گذشته‌های تلخ را که دشمنان یکدیگر را در آغوش می‌گرفتن خوداری کنند.»

چندی پیش، تحریک طالبان پاکستان با پا درمیانی، امارت اسلامی با دولت پاکستان آتش بس کرد؛ اما دو روز پیش همزمان با سفر هیات پاکستانی به کابل به این آتش‌بس پایان دادند و حمله‌های شان را در برابر نیروهای پاکستانی از سر گرفتند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره