Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کاهش کم‌پیشینه آب بند قرغه در سال روان

مسوولان می‌گویند که آب بند قرغه نسبت به سال‌پار، بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.

آنان خشک‌سالی‌های اخیر را از علت‌های اصلی کاهش سطح آب می‌دانند. 

قرغه یکی از زیبا‌ترین تفریح‌گاه‌ها در غرب پایتخت است که با گذشت هر روز سرد و خاموش می‌شود. پایین آمدن سطح آب در قرغه سبب شده است تا حضور مردم در این تفریح‌گاه کم‌رنگ‌تر شود.

مراد، باشنده کابل، گفت: «در گذشته‌ها خیلی خوب بود جم و جوش مردم زیاد بود آب بود؛ اما حالا آب بسیار کم شده است.»

سلیمان شاه، یک باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «خشک‌سالی‌ها باعث شده که سطح آب بند قرغه پایان بیاید و به همین علت بازدیدکننده‌ها در قرغه کم شده است.» 

وزارت آب و برق می‌گوید که سطح آب بند قرغه از ۹ میلیون مترمکعب به ۳ میلیون متر مکعب کاهش یافته است و این وزارت می‌کوشد تا آب این بند را دوباره افزایش دهد.

عزیزالرحمان عزیزی، مسوول آب‌های زیرزمینی وزارت انرژی و آب، گفت: «حجم فعلی آب بند قرغه در حدود ۹ میلیون مترمکعب می‌باشد که همکاران ما چند وقت پیش بررسی کردند که فعلن تقریبا ۳ میلیون مترمکعب آب در بند موجود است.»

بند قرغه نه تنها به عنوان یک محل تفریحی که در سرسبزی شهر و تغذیه آبی محیط زیست نقش مهم دارد بل از منابع آبی این بند برای آبیاری فارم‌های بادام باغ و باغ بالا نیز استفاده می‌شود.

کاهش کم‌پیشینه آب بند قرغه در سال روان

وزارت آب و برق می‌گوید که سطح آب بند قرغه از ۹ میلیون مترمکعب به ۳ میلیون متر مکعب کاهش یافته است و این وزارت می‌کوشد تا آب این بند را دوباره افزایش دهد.

Thumbnail

مسوولان می‌گویند که آب بند قرغه نسبت به سال‌پار، بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است.

آنان خشک‌سالی‌های اخیر را از علت‌های اصلی کاهش سطح آب می‌دانند. 

قرغه یکی از زیبا‌ترین تفریح‌گاه‌ها در غرب پایتخت است که با گذشت هر روز سرد و خاموش می‌شود. پایین آمدن سطح آب در قرغه سبب شده است تا حضور مردم در این تفریح‌گاه کم‌رنگ‌تر شود.

مراد، باشنده کابل، گفت: «در گذشته‌ها خیلی خوب بود جم و جوش مردم زیاد بود آب بود؛ اما حالا آب بسیار کم شده است.»

سلیمان شاه، یک باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «خشک‌سالی‌ها باعث شده که سطح آب بند قرغه پایان بیاید و به همین علت بازدیدکننده‌ها در قرغه کم شده است.» 

وزارت آب و برق می‌گوید که سطح آب بند قرغه از ۹ میلیون مترمکعب به ۳ میلیون متر مکعب کاهش یافته است و این وزارت می‌کوشد تا آب این بند را دوباره افزایش دهد.

عزیزالرحمان عزیزی، مسوول آب‌های زیرزمینی وزارت انرژی و آب، گفت: «حجم فعلی آب بند قرغه در حدود ۹ میلیون مترمکعب می‌باشد که همکاران ما چند وقت پیش بررسی کردند که فعلن تقریبا ۳ میلیون مترمکعب آب در بند موجود است.»

بند قرغه نه تنها به عنوان یک محل تفریحی که در سرسبزی شهر و تغذیه آبی محیط زیست نقش مهم دارد بل از منابع آبی این بند برای آبیاری فارم‌های بادام باغ و باغ بالا نیز استفاده می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره