Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مشاور امنیت ملی ازبیکستان: افغانستان نباید به انزوا برود

ویکتور محموداف، مشاور امنیت ملی ازبیکستان، در نشست مشترک امنیتی هند و کشورهای آسیای میانه می‌گوید که افغانستان نباید منزوی شود.

مشاور امنیت ملی ازبیکستان در این نشست که با اشتراک پنج کشور آسیای مرکزی و هند در دهلی نو برگزار شده است، تاکید دارد که هنوز هم امکانات و فرصت‌های راهبردی برای رسیدن به صلح در افغانستان، وجود دارد.

ویکتور محموداف گفته است: «این مهم است که اجازه ندهیم که افغانستان به انزوا برود و در امر رسیدگی به مشکلات اقتصادی و بشری خود تنها بماند چون این منجر به فقر روزافزون در منطقه خواهد شد چیزی که ما آن را پیش از پیش احساس می‌کنیم.»

افزون بر افغانستان، به اوضاع امنیتی منطقه نیز در این نشست پرداخته شد.

شماری از شرکت کنندگان این نشست اوضاع افغانستان را پیچیده می‌دانند و به این باور هستند که ادامه‌ی چنین اوضاع بر امنیت منطقه نیز اثر بد خواهد گذاشت.

اجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند، می‌گوید که تهدید گروه‌های هراس‌افگن در منطقه از جمله افغانستان نگرانی بزرگی برای همه است.

آقای دوال گفته است: «ما از  کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهیم که نقش و مسوولیت شان را در مبارزه با هراس‌افگنی بپذیرند و به کنوانسیون‌های موجود حرمت بگذارند و از تأمین مالی همه گروه‌ها و افرادی که درگیر هراس‌افگنی هستند، دست بردارند.»

و اما مقام‌های در حکومت سرپرست می‌گویند که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر، وجود ندارد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «از افغانستان هیچ تهدیدی به کدام کشوری متوجه نیست در کشور ما امنیت و ثبات تامین است پالیسی و موقف انزوا کردن و ایجاد فاصله‌ها قسمیکه در گذشته نتیجه خوب نداده، در آینده نیز نخواهد داشت.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که انزوای افغانستان بر کشورهای جهان و منطقه اثر بد دارد و کشورهای همسایه و آسیای مرکزی باید نقش شان را در بهبود اوضاع در افغانستان بازی کنند.

محمد عمر نهضت، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «انزوای افغانستان، تاثیر منفی خود را بالای جهان دارد و همین شکل که اگر جهان افغانستان را فراموش کند یقینا که بالای ما هم تاثیر دارد.»

یاسین حبیب، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «وجود ثبات، نظم، دسپلین و آرامی در افغانستان به معنای وجود  نظم، ثبات و دسپلین در کشورهای آسیا و از او هم بالا است.»

مشاوران امنیت ملی و نمایندگان کشورهای ازبیکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و کازاخستان در نشست دهلی نو حضور داشتند.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان نیز با شماری از مقام‌های هندی در باره اوضاع افغانستان گفت‌وگو کرده است.

مشاور امنیت ملی ازبیکستان: افغانستان نباید به انزوا برود

اجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند، می‌گوید که تهدید گروه‌های هراس‌افگن در منطقه از جمله افغانستان نگرانی بزرگی برای همه است.

تصویر بندانگشتی

ویکتور محموداف، مشاور امنیت ملی ازبیکستان، در نشست مشترک امنیتی هند و کشورهای آسیای میانه می‌گوید که افغانستان نباید منزوی شود.

مشاور امنیت ملی ازبیکستان در این نشست که با اشتراک پنج کشور آسیای مرکزی و هند در دهلی نو برگزار شده است، تاکید دارد که هنوز هم امکانات و فرصت‌های راهبردی برای رسیدن به صلح در افغانستان، وجود دارد.

ویکتور محموداف گفته است: «این مهم است که اجازه ندهیم که افغانستان به انزوا برود و در امر رسیدگی به مشکلات اقتصادی و بشری خود تنها بماند چون این منجر به فقر روزافزون در منطقه خواهد شد چیزی که ما آن را پیش از پیش احساس می‌کنیم.»

افزون بر افغانستان، به اوضاع امنیتی منطقه نیز در این نشست پرداخته شد.

شماری از شرکت کنندگان این نشست اوضاع افغانستان را پیچیده می‌دانند و به این باور هستند که ادامه‌ی چنین اوضاع بر امنیت منطقه نیز اثر بد خواهد گذاشت.

اجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند، می‌گوید که تهدید گروه‌های هراس‌افگن در منطقه از جمله افغانستان نگرانی بزرگی برای همه است.

آقای دوال گفته است: «ما از  کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهیم که نقش و مسوولیت شان را در مبارزه با هراس‌افگنی بپذیرند و به کنوانسیون‌های موجود حرمت بگذارند و از تأمین مالی همه گروه‌ها و افرادی که درگیر هراس‌افگنی هستند، دست بردارند.»

و اما مقام‌های در حکومت سرپرست می‌گویند که هیچ تهدیدی از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر، وجود ندارد.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «از افغانستان هیچ تهدیدی به کدام کشوری متوجه نیست در کشور ما امنیت و ثبات تامین است پالیسی و موقف انزوا کردن و ایجاد فاصله‌ها قسمیکه در گذشته نتیجه خوب نداده، در آینده نیز نخواهد داشت.»

در همین حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور استند که انزوای افغانستان بر کشورهای جهان و منطقه اثر بد دارد و کشورهای همسایه و آسیای مرکزی باید نقش شان را در بهبود اوضاع در افغانستان بازی کنند.

محمد عمر نهضت، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «انزوای افغانستان، تاثیر منفی خود را بالای جهان دارد و همین شکل که اگر جهان افغانستان را فراموش کند یقینا که بالای ما هم تاثیر دارد.»

یاسین حبیب، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «وجود ثبات، نظم، دسپلین و آرامی در افغانستان به معنای وجود  نظم، ثبات و دسپلین در کشورهای آسیا و از او هم بالا است.»

مشاوران امنیت ملی و نمایندگان کشورهای ازبیکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و کازاخستان در نشست دهلی نو حضور داشتند.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان نیز با شماری از مقام‌های هندی در باره اوضاع افغانستان گفت‌وگو کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره