Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار کمیته بین‌المللی المپیک به رهبری ورزش افغانستان

کمیته بین‌المللی المپیک به رهبری ورزش افغانستان هشدار داده است که دسترسی زنان و دختران به ورزش در افغانستان، شرط حضور افغانستان در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس است.

رویترز گزارش داده است که بورد اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک به شدت از محدودیت بر ورزش زنان و دختران در افغانستان نگرانی کرده است.

بورد اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک در باره ورزش زنان و دختران در افغانستان گفته است: «حضور هیات کمیته ملی المپیک افغانستان در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس وابسته به دسترسی زنان و دختران افغانستان به ورزش است.»

این کمیته همچنان گفته است که ورزشکاران زن باید در تیم‌های که از افغانستان در المپیک ۲۰۲۴ اشتراک می‌کنند، حضور داشته باشند. افزون بر این، این کمیته خواهان حضور زنان در نهادهای دولتی در افغانستان نیز شده است.

این در حالی‌ست که دیدبان حقوق بشر در هفته روان از کمیته بین‌المللی المپیک خواسته بود تا به علت محدودیت‌ها بر ورزشکاران زن در افغانستان، مانع اشتراک این کشور در بازی‌های بین‌المللی ورزشی شود.

این در حالی‌ست دختران در افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در این کشور، از فعالیت‌های ورزشی منع شدند.

هشدار کمیته بین‌المللی المپیک به رهبری ورزش افغانستان

این در حالی‌ست دختران در افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در این کشور، از فعالیت‌های ورزشی منع شدند.

Thumbnail

کمیته بین‌المللی المپیک به رهبری ورزش افغانستان هشدار داده است که دسترسی زنان و دختران به ورزش در افغانستان، شرط حضور افغانستان در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس است.

رویترز گزارش داده است که بورد اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک به شدت از محدودیت بر ورزش زنان و دختران در افغانستان نگرانی کرده است.

بورد اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک در باره ورزش زنان و دختران در افغانستان گفته است: «حضور هیات کمیته ملی المپیک افغانستان در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس وابسته به دسترسی زنان و دختران افغانستان به ورزش است.»

این کمیته همچنان گفته است که ورزشکاران زن باید در تیم‌های که از افغانستان در المپیک ۲۰۲۴ اشتراک می‌کنند، حضور داشته باشند. افزون بر این، این کمیته خواهان حضور زنان در نهادهای دولتی در افغانستان نیز شده است.

این در حالی‌ست که دیدبان حقوق بشر در هفته روان از کمیته بین‌المللی المپیک خواسته بود تا به علت محدودیت‌ها بر ورزشکاران زن در افغانستان، مانع اشتراک این کشور در بازی‌های بین‌المللی ورزشی شود.

این در حالی‌ست دختران در افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی در این کشور، از فعالیت‌های ورزشی منع شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره