Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تمدید قرارداد برق وارداتی ازبیکستان به افغانستان

وزارت انرژی و آب می‌گوید که قرارداد برق ازبیکستان برای سال ۲۰۲۳ تمدید شده است و مشکل پرچاوی برق پایتخت و شماری از ولایت‌ها از میان برداشته خواهد شد.

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، علت پرچاوی‌های برق را در کابل و شماری از ولایت‌ها، برخاسته از مشکلات فنی در نیروگاه‌های برق ازبیکستان می‌داند.

عبداللطیف منصور در سفرش به ازبیکستان، قرارداد واردات برق را با ازبیکستان تمدید کرده است.

آقای منصور گفت: «برای سال ۲۰۲۳ قرارداد را تمدید کردیم مذاکرات کردیم و قرارداد به امضا رسید.»

سرپرست وزارت انرژی و آب از شهروندان کشور می‌خواهد تا در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. 

او در این باره افزود: «استفاده اضافی از گروپ‌ها، بخاری‌ها بالای برق فشار وارد می‌کند اگر در مصرف صرفیه‌جویی صورت گیرد بهتر است.»

با این حال در هفته‌های اخیر، کابل و شماری از ولایت‌های کشور گواه افزایش پرچاوی‌های برق بودند.

باشندگان کابل از افزایش پرچاوی‌های برق انتقاد می‌کنند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای تامین برق دوام‌دار تلاش کند.

حامد قاسمی، باشنده کابل، گفت: «در این اواخر پرچاوی برق زیاد شده ما در قسمت خیرخانه زنده‌گی می‌کنیم و در ۲۴ ساعت ما ۲ ساعت برق داریم و حتا بعضی روزها اصلا برق نداریم.»

مجتبی محمدی، یک باشنده دیگر، گفت: «برق اشد ضرورت است برای خانواده‌ها و بعد برای فابریکه‌ها نبود برق باعث کاهش تولیدات می‌شود.» 

ازبیکستان در زمستان ۴۵۰ میگاوات برق در اختیار افغانستان قرار خواهد داد.

بربنیاد آمارهای شرکت برشنا، قرارداد برق وارداتی ازبیکستان در سال ۲۰۲۲ میلادی، دو میلیارد کیلووات برق در بدل ۱۰۰ میلیون دالر بوده است.

تمدید قرارداد برق وارداتی ازبیکستان به افغانستان

باشندگان کابل از افزایش پرچاوی‌های برق انتقاد می‌کنند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای تامین برق دوام‌دار تلاش کند.

تصویر بندانگشتی

وزارت انرژی و آب می‌گوید که قرارداد برق ازبیکستان برای سال ۲۰۲۳ تمدید شده است و مشکل پرچاوی برق پایتخت و شماری از ولایت‌ها از میان برداشته خواهد شد.

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب، علت پرچاوی‌های برق را در کابل و شماری از ولایت‌ها، برخاسته از مشکلات فنی در نیروگاه‌های برق ازبیکستان می‌داند.

عبداللطیف منصور در سفرش به ازبیکستان، قرارداد واردات برق را با ازبیکستان تمدید کرده است.

آقای منصور گفت: «برای سال ۲۰۲۳ قرارداد را تمدید کردیم مذاکرات کردیم و قرارداد به امضا رسید.»

سرپرست وزارت انرژی و آب از شهروندان کشور می‌خواهد تا در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. 

او در این باره افزود: «استفاده اضافی از گروپ‌ها، بخاری‌ها بالای برق فشار وارد می‌کند اگر در مصرف صرفیه‌جویی صورت گیرد بهتر است.»

با این حال در هفته‌های اخیر، کابل و شماری از ولایت‌های کشور گواه افزایش پرچاوی‌های برق بودند.

باشندگان کابل از افزایش پرچاوی‌های برق انتقاد می‌کنند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که برای تامین برق دوام‌دار تلاش کند.

حامد قاسمی، باشنده کابل، گفت: «در این اواخر پرچاوی برق زیاد شده ما در قسمت خیرخانه زنده‌گی می‌کنیم و در ۲۴ ساعت ما ۲ ساعت برق داریم و حتا بعضی روزها اصلا برق نداریم.»

مجتبی محمدی، یک باشنده دیگر، گفت: «برق اشد ضرورت است برای خانواده‌ها و بعد برای فابریکه‌ها نبود برق باعث کاهش تولیدات می‌شود.» 

ازبیکستان در زمستان ۴۵۰ میگاوات برق در اختیار افغانستان قرار خواهد داد.

بربنیاد آمارهای شرکت برشنا، قرارداد برق وارداتی ازبیکستان در سال ۲۰۲۲ میلادی، دو میلیارد کیلووات برق در بدل ۱۰۰ میلیون دالر بوده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره