Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت شهروندان کشور از بهای بلند "کارت سلامت" در مرز نیمروز

شماری از شهروندان کشور که با به گونه قانونی از مرز نیمروز به ایران می‌روند، از بلند بودن بهای "کارت سلامت" شکایت دارند.

آنان می‌گویند که کارت سلامت باید از سوی هلال احمر ایران رایگان داده شود؛ اما با وجودی که مدت اعتبار این کارت‌ها کم است، با بهای بلند به متقاضیان توزیع می‌شود.

مینا گل، باشنده میدان وردک، به طلوع‌نیوز گفت: «این برگه را به ما داده‌اند نزدیک به ۴۰۰ افغانی قیمت دارد. باید این رایگان شود مردم ۴۰۰ افغانی ندارند.»

رحمت الله، باشنده غزنی، می‌گوید: «این باید برای مردم رایگان شود وقت اش کم است مدت اعتباراش بیست روز است. باید دولت، مسوولین دو طرف توجه کنند.»

رازمحمد، باشنده نیمروز، در این باره می‌گوید: «از مرز که گذشتید آن‌طرف اعتبار خاصی ندارد.»

برخی از بازرگانان در نیمروز نیز از تاریخ اعتبار کوتاه این کارت‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و خواهان افزایش مدت اعتبار آن استند.

نوراحمد، بازرگان – نیمروز، می‌گوید: «فقط نگاه می‌کنند و دور می‌اندازند سیستمی نیست که ثبت و راجستریشن شود تا این در داخل ایران وارد شده و در سیستم ثبت باشد و این فرد کارت سلامت دارد.»

با این حال، مسوولان محلی نیمروز می‌گویند که این موضوع را با هیات ایرانی که به نیمروز آمده بود، در میان گذاشته‌اند و طرف ایرانی وعده داده است که این چالش را برطرف می‌کند.

حبیب الله الهام، رییس اطلاعات و فرهنگ نیمروز، گفت: «برادران افغان ما که با پاسپورت می‌روند، موضوع کارت سلامت آنان بود که ان‌شاءالله این پیشنهاد شد تا در آینده این کارت سلامت تا سه ماه مدت اعتبار خواهد داشت.»

خبرنگار طلوع‌نیوز تلاش کرد دیدگاه مسوولان دفترهلال احمر ایران در نیمروز را نیز بدست آورد؛ اما آنان حاضر به گفت‌وگو نشدند.

شکایت شهروندان کشور از بهای بلند "کارت سلامت" در مرز نیمروز

مسوولان محلی نیمروز می‌گویند که این موضوع را با هیات ایرانی در میان گذاشته‌اند و طرف ایرانی وعده داده است که این چالش را برطرف می‌کند.

تصویر بندانگشتی

شماری از شهروندان کشور که با به گونه قانونی از مرز نیمروز به ایران می‌روند، از بلند بودن بهای "کارت سلامت" شکایت دارند.

آنان می‌گویند که کارت سلامت باید از سوی هلال احمر ایران رایگان داده شود؛ اما با وجودی که مدت اعتبار این کارت‌ها کم است، با بهای بلند به متقاضیان توزیع می‌شود.

مینا گل، باشنده میدان وردک، به طلوع‌نیوز گفت: «این برگه را به ما داده‌اند نزدیک به ۴۰۰ افغانی قیمت دارد. باید این رایگان شود مردم ۴۰۰ افغانی ندارند.»

رحمت الله، باشنده غزنی، می‌گوید: «این باید برای مردم رایگان شود وقت اش کم است مدت اعتباراش بیست روز است. باید دولت، مسوولین دو طرف توجه کنند.»

رازمحمد، باشنده نیمروز، در این باره می‌گوید: «از مرز که گذشتید آن‌طرف اعتبار خاصی ندارد.»

برخی از بازرگانان در نیمروز نیز از تاریخ اعتبار کوتاه این کارت‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و خواهان افزایش مدت اعتبار آن استند.

نوراحمد، بازرگان – نیمروز، می‌گوید: «فقط نگاه می‌کنند و دور می‌اندازند سیستمی نیست که ثبت و راجستریشن شود تا این در داخل ایران وارد شده و در سیستم ثبت باشد و این فرد کارت سلامت دارد.»

با این حال، مسوولان محلی نیمروز می‌گویند که این موضوع را با هیات ایرانی که به نیمروز آمده بود، در میان گذاشته‌اند و طرف ایرانی وعده داده است که این چالش را برطرف می‌کند.

حبیب الله الهام، رییس اطلاعات و فرهنگ نیمروز، گفت: «برادران افغان ما که با پاسپورت می‌روند، موضوع کارت سلامت آنان بود که ان‌شاءالله این پیشنهاد شد تا در آینده این کارت سلامت تا سه ماه مدت اعتبار خواهد داشت.»

خبرنگار طلوع‌نیوز تلاش کرد دیدگاه مسوولان دفترهلال احمر ایران در نیمروز را نیز بدست آورد؛ اما آنان حاضر به گفت‌وگو نشدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره