Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ا.ا بسته شدن سفارت عربستان سعودی در کابل را رد کرد

در حالی که منابع آگاه به طلوع‌نیوز گفته‌اند که عربستان سعودی کارمندان سفارت‌اش را از افغانستان فراخوانده است؛ اما امارت اسلامی می‌گوید که کارمندان این سفارت به هدف آموزش کابل را ترک کرده‌اند.

ذبیح الله مجاهد در این باره می‌گوید که کارمندان این سفارت به خاطر آموزش کابل را ترک کرده و به زودی بر خواهند گشت.

این در حالی‌ست که پیش از این گزارش‌های از خروج دیپلومات‌های سفارت عربستان سعودی در کابل، پخش شده‌اند.

آقای مجاهد گفت: «بسته شدن سفارت‌خانه عربستان سعودی درست نیست بل دیپلومات‌های شان بخاطر آموزش گرفتن برای یک هفته به عربستان خواسته شده‌اند و پس بر می‌گردند و دیگر آوازه‌ها در این راستا درست نیست.»

برخی از منابع به طلوع‌نیوز گفته‌اند که ریاض دیپلومات‌های خود را از کابل فراخوانده است.

شماری از آگاهان سیاسی، فعالیت دیپلوماتیک کشورهای خارجی را در افغانستان مهم می‌دانند. به باور این آگاهان، قطع روابط دیپلوماتیک کشورها با افغانستان به زیان کابل تمام خواهد شد.

سید جواد سجادی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «بسته شدن سفارت یک کشور در پایتخت کشور دیگر به معنای کاهش حد اقل ممکن روابط دیپلوماتیک است.»

عزیز معارج، دیپلومات پیشین، می‌گوید: «داشتن سفارت یا داشتن روابط دیپلوماتیک با عربستان سعودی به عنوان یک ابرقدرت اسلامی در سطح بین‌المللی تأثیر زیادی بر طالبان دارد به ویژه سایر کشورهای اسلامی به داشتن روابط با طالبان تشویق می‌شوند.»

پیش از این، جمهوری چک نیز از بسته شدن سفارت خود در کابل خبر داده است.

هرچند امارت اسلامی تا هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است؛ اما برخی از کشورها مانند چین، روسیه، ترکیه، پاکستان، ایران و برخی دیگر از کشورها در کابل فعالیت دیپلوماتیک دارند.

ا.ا بسته شدن سفارت عربستان سعودی در کابل را رد کرد

این در حالی‌ست که پیش از این گزارش‌هایی از خروج دیپلومات‌های سفارت عربستان سعودی در کابل، پخش شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در حالی که منابع آگاه به طلوع‌نیوز گفته‌اند که عربستان سعودی کارمندان سفارت‌اش را از افغانستان فراخوانده است؛ اما امارت اسلامی می‌گوید که کارمندان این سفارت به هدف آموزش کابل را ترک کرده‌اند.

ذبیح الله مجاهد در این باره می‌گوید که کارمندان این سفارت به خاطر آموزش کابل را ترک کرده و به زودی بر خواهند گشت.

این در حالی‌ست که پیش از این گزارش‌های از خروج دیپلومات‌های سفارت عربستان سعودی در کابل، پخش شده‌اند.

آقای مجاهد گفت: «بسته شدن سفارت‌خانه عربستان سعودی درست نیست بل دیپلومات‌های شان بخاطر آموزش گرفتن برای یک هفته به عربستان خواسته شده‌اند و پس بر می‌گردند و دیگر آوازه‌ها در این راستا درست نیست.»

برخی از منابع به طلوع‌نیوز گفته‌اند که ریاض دیپلومات‌های خود را از کابل فراخوانده است.

شماری از آگاهان سیاسی، فعالیت دیپلوماتیک کشورهای خارجی را در افغانستان مهم می‌دانند. به باور این آگاهان، قطع روابط دیپلوماتیک کشورها با افغانستان به زیان کابل تمام خواهد شد.

سید جواد سجادی، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «بسته شدن سفارت یک کشور در پایتخت کشور دیگر به معنای کاهش حد اقل ممکن روابط دیپلوماتیک است.»

عزیز معارج، دیپلومات پیشین، می‌گوید: «داشتن سفارت یا داشتن روابط دیپلوماتیک با عربستان سعودی به عنوان یک ابرقدرت اسلامی در سطح بین‌المللی تأثیر زیادی بر طالبان دارد به ویژه سایر کشورهای اسلامی به داشتن روابط با طالبان تشویق می‌شوند.»

پیش از این، جمهوری چک نیز از بسته شدن سفارت خود در کابل خبر داده است.

هرچند امارت اسلامی تا هنوز از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است؛ اما برخی از کشورها مانند چین، روسیه، ترکیه، پاکستان، ایران و برخی دیگر از کشورها در کابل فعالیت دیپلوماتیک دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره