Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد نماینده امریکا در سازمان ملل از منع آموزش و کار بانوان در افغانستان

یک نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد از فرمان‌های پسین امارت اسلامی درباره ممنوعیت کار و آموزش بانوان در افغانستان انتقاد کرده است.

کریس لو می‌گوید که کار و آموزش در یک کشور سبب نیرومندی جمعیت آن کشور می‌شود.

کریس لو، نماینده امریکا در سازمان ملل متحد برای مدیریت و اصلاحات، گفته است: «ما با یونیسف و دیگر کشورها یکجا با شدیدترین وجه فرمان‌های طالبان را که زنان را از رفتن به دانشگاه‌ها و کار برای سازمان‌های غیردولتی منع می‌کند، نکوهش می‌کنیم. دست‌رسی برابر به آموزش و کار یک امر ضروری برای قدرت و تقویت جمعیت‌ها، از جمله جوانان و کودکان، بدون نظرداشت جنسیت آنان، می‌باشد.»

اما امارت اسلامی در واکنش به اظهارات این مقام امریکایی می‌گوید که امارت اسلامی تمامی مسایل را در چارچوب قوانین اسلامی تنظیم می‌کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، از جهان نیز می‌خواهد که برای به رسمیت شناختن حکومت تازه گام بردارد.

آقای کریمی گفت: «آن کشورهای که در این باره نگرانی دارند، آنان باید مکلفیت‌ها خود در برابر از بین بردن فاصله‌ها و حل مسایل گام‌ها برداند.»

درهمین حال، برخی از استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان از امارت اسلامی می‌خواهند که دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به زودی به روی دختران بازگشایی کند.

ایمل رسا، استاد دانشگاه، گفت: «تعلیم و تربیه یک زن، تعلیم و تربیه یک خانواده است حتا میتوان گفت که تعلیم و تربیه یک جامعه است، بنآ خواهشمند هستیم هرچه زودتر دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را باز کند.»

حسینه، دانش‌آموز، می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی است که به دانشجویان و دانش‌آموزان اجازه دهند که به آموزش خود ادامه دهند.»

این نماینده امریکا از کمک‌ کنند‌گان و شرکای بشردوستانه نیز می‌خواهد که در برابر جایگزینی مردان به جای زنان در روند فراهم‌سازی کمک‌های بشردوستانه، موقف قوی و متحد بگیرند.

انتقاد نماینده امریکا در سازمان ملل از منع آموزش و کار بانوان در افغانستان

اما امارت اسلامی در واکنش به اظهارات این مقام امریکایی می‌گوید که امارت اسلامی تمامی مسایل را در چارچوب قوانین اسلامی تنظیم می‌کند.

تصویر بندانگشتی

یک نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد از فرمان‌های پسین امارت اسلامی درباره ممنوعیت کار و آموزش بانوان در افغانستان انتقاد کرده است.

کریس لو می‌گوید که کار و آموزش در یک کشور سبب نیرومندی جمعیت آن کشور می‌شود.

کریس لو، نماینده امریکا در سازمان ملل متحد برای مدیریت و اصلاحات، گفته است: «ما با یونیسف و دیگر کشورها یکجا با شدیدترین وجه فرمان‌های طالبان را که زنان را از رفتن به دانشگاه‌ها و کار برای سازمان‌های غیردولتی منع می‌کند، نکوهش می‌کنیم. دست‌رسی برابر به آموزش و کار یک امر ضروری برای قدرت و تقویت جمعیت‌ها، از جمله جوانان و کودکان، بدون نظرداشت جنسیت آنان، می‌باشد.»

اما امارت اسلامی در واکنش به اظهارات این مقام امریکایی می‌گوید که امارت اسلامی تمامی مسایل را در چارچوب قوانین اسلامی تنظیم می‌کند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، از جهان نیز می‌خواهد که برای به رسمیت شناختن حکومت تازه گام بردارد.

آقای کریمی گفت: «آن کشورهای که در این باره نگرانی دارند، آنان باید مکلفیت‌ها خود در برابر از بین بردن فاصله‌ها و حل مسایل گام‌ها برداند.»

درهمین حال، برخی از استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان از امارت اسلامی می‌خواهند که دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به زودی به روی دختران بازگشایی کند.

ایمل رسا، استاد دانشگاه، گفت: «تعلیم و تربیه یک زن، تعلیم و تربیه یک خانواده است حتا میتوان گفت که تعلیم و تربیه یک جامعه است، بنآ خواهشمند هستیم هرچه زودتر دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را باز کند.»

حسینه، دانش‌آموز، می‌گوید: «خواست ما از امارت اسلامی است که به دانشجویان و دانش‌آموزان اجازه دهند که به آموزش خود ادامه دهند.»

این نماینده امریکا از کمک‌ کنند‌گان و شرکای بشردوستانه نیز می‌خواهد که در برابر جایگزینی مردان به جای زنان در روند فراهم‌سازی کمک‌های بشردوستانه، موقف قوی و متحد بگیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره