Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کرن دیکر: واشنگتن یک‌ونیم میلیارد دالر تا حالا به افغانستان کمک کرده است

ایالات متحده امریکا می‌گوید که تا کنون نزدیک به یک‌ونیم میلیارد دالر در بخش‌های بشری به افغانستان، کمک کرده است.

کرن دیکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان، در یک نشست مجازی می‌گوید که واشنگتن برای جلوگیری از بحران بشری کمک‌هایش را به افغانستان در آینده نیز ادامه خواهد داد.

به گفته‌ی خانم دیکر، وزارت خارجه و اداره انکشاف بین‌المللی امریکا این کمک‌ها را در هجده ماه پسین در بخش بشری و نیازهای بنیادی برای مردم افغانستان فرستاده است.

کرن دیکر گفته است: «هفته‌ی پر از جلسات داشتیم. کمک کنندها، نمایندگان برخی سازمان‌های بین‌المللی و افغان‌ها در آنجا حضور داشتند و ما یک بار دیگر اصل‌های که در باره کمک‌های بشری و دیگر کمک‌ها که هر وقت از آن نام می‌بریم، بر آن تاکید کردیم و یک بار دیگر مشترکا توافق کردیم که در برابر تمام فرمان‌های ممنوعیت در برابر کار زنان در "ان جی او" ها صدای خود را بلند کرده و کار کنیم تا این فرمان‌ها لغو شوند.»

کاردار سفارت امریکا برای افغانستان می‌افزاید که نشست گروه هماهنگی برای افغانستان هر چهار ماه یک بار در دبی برگزار می‌شود و در نشست پسین، بر ادامه کمک‌ها به مردم  افغانستان تاکید شده است.

خانم دیکر افزود: «به نظرم یک کار بسیار خوب و عمده که در جلسات دبی به وقوع پیوست، همه‌گی به این باور شدند که یک ضرورت جدی دیده می‌شود که به طور بالفعل با بخش خصوصی افغانستان در تماس شوند و کار صورت بگیرد. سخن اساسی این نشست این بود که گروه هماهنگی افغانستان بر این توافق کردند که کمک‌ها و مساعدت‌های ما برای افغانستان ثابت است.»

کرن دیکر، توافق‌نامه دوحه را ناتکمیل می‌داند و بر گفت‌وگوهای میان افغانان تاکید می‌ورزد.

خانم دیکر افزود: «من با شما هم نظر استم که تعهداتی که طالبان در دوحه سپرده بودند ناتکمیل باقی‌مانده است. ما تا هنوز به این باور استیم که نیاز برای گفت‌وگوها میان افغان‌ها وجود دارد و طالبان باید گفت‌وگوهای همه‌شمول و مشروع را با افغان‌های داخل و خارج از کشور راه‌اندازی کنند.»

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «مسایل داخلی افغان‌ها در کل برای خود افغان‌ها ارتباط دارد. مسایل داخلی و سیاسی نباید به عنوان وسیله فشار سیاسی استفاده شود. مسایل سیاسی جدا از این مسایل است و اگر کدام مسایل مرتبط به این موارد باشد امارت اسلامی دیپلوماسی فعالی دارد که با تمرکز و از طریق مفاهمه آن را حل می‌کند.»

برخی از آگاهان مسایل سیاسی کمک‌های بشری جامعه جهانی را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مهم می‌دانند.

ولی فروزان، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اگر قطعا کمک نمی‌شد، من مطمین استم که به وضعیت نهایت خراب‌تر قرار می‌داشتیم. به او خاطر این کمک‌ها به هر شکلی که باشد تاثیرگذار است. اگر بسیار پول ناچیز هم باشد در اقتصاد یک کشور آمدن پول و آمدن کمک تاثیر خود را دارد.»

محمد سلیم کاکر، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «افغان‌ها متاسفانه با فقر بی‌نهایت شدید دست و پنجه نرم می‌کنند؛ اما من فکر نمی‌کنم کمک‌های بشردوستانه بتوانند در خصوص فقرزدایی موثر تمام شود. اگر چنین می‌بود بیست سال گذشته کافی بود تا مشکل مردم حل شود.»

پس از ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی، بیشتر کمک‌های امریکا در بسته‌های چهل میلیون دالری زیر نام کمک‌های بشردوستانه به افغانستان وارد و به یکی از بانک‌های تجارتی افغانستان سپرده می‌شود.

کرن دیکر: واشنگتن یک‌ونیم میلیارد دالر تا حالا به افغانستان کمک کرده است

برخی از آگاهان مسایل سیاسی کمک‌های بشری جامعه جهانی را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مهم می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

ایالات متحده امریکا می‌گوید که تا کنون نزدیک به یک‌ونیم میلیارد دالر در بخش‌های بشری به افغانستان، کمک کرده است.

کرن دیکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان، در یک نشست مجازی می‌گوید که واشنگتن برای جلوگیری از بحران بشری کمک‌هایش را به افغانستان در آینده نیز ادامه خواهد داد.

به گفته‌ی خانم دیکر، وزارت خارجه و اداره انکشاف بین‌المللی امریکا این کمک‌ها را در هجده ماه پسین در بخش بشری و نیازهای بنیادی برای مردم افغانستان فرستاده است.

کرن دیکر گفته است: «هفته‌ی پر از جلسات داشتیم. کمک کنندها، نمایندگان برخی سازمان‌های بین‌المللی و افغان‌ها در آنجا حضور داشتند و ما یک بار دیگر اصل‌های که در باره کمک‌های بشری و دیگر کمک‌ها که هر وقت از آن نام می‌بریم، بر آن تاکید کردیم و یک بار دیگر مشترکا توافق کردیم که در برابر تمام فرمان‌های ممنوعیت در برابر کار زنان در "ان جی او" ها صدای خود را بلند کرده و کار کنیم تا این فرمان‌ها لغو شوند.»

کاردار سفارت امریکا برای افغانستان می‌افزاید که نشست گروه هماهنگی برای افغانستان هر چهار ماه یک بار در دبی برگزار می‌شود و در نشست پسین، بر ادامه کمک‌ها به مردم  افغانستان تاکید شده است.

خانم دیکر افزود: «به نظرم یک کار بسیار خوب و عمده که در جلسات دبی به وقوع پیوست، همه‌گی به این باور شدند که یک ضرورت جدی دیده می‌شود که به طور بالفعل با بخش خصوصی افغانستان در تماس شوند و کار صورت بگیرد. سخن اساسی این نشست این بود که گروه هماهنگی افغانستان بر این توافق کردند که کمک‌ها و مساعدت‌های ما برای افغانستان ثابت است.»

کرن دیکر، توافق‌نامه دوحه را ناتکمیل می‌داند و بر گفت‌وگوهای میان افغانان تاکید می‌ورزد.

خانم دیکر افزود: «من با شما هم نظر استم که تعهداتی که طالبان در دوحه سپرده بودند ناتکمیل باقی‌مانده است. ما تا هنوز به این باور استیم که نیاز برای گفت‌وگوها میان افغان‌ها وجود دارد و طالبان باید گفت‌وگوهای همه‌شمول و مشروع را با افغان‌های داخل و خارج از کشور راه‌اندازی کنند.»

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید: «مسایل داخلی افغان‌ها در کل برای خود افغان‌ها ارتباط دارد. مسایل داخلی و سیاسی نباید به عنوان وسیله فشار سیاسی استفاده شود. مسایل سیاسی جدا از این مسایل است و اگر کدام مسایل مرتبط به این موارد باشد امارت اسلامی دیپلوماسی فعالی دارد که با تمرکز و از طریق مفاهمه آن را حل می‌کند.»

برخی از آگاهان مسایل سیاسی کمک‌های بشری جامعه جهانی را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مهم می‌دانند.

ولی فروزان، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «اگر قطعا کمک نمی‌شد، من مطمین استم که به وضعیت نهایت خراب‌تر قرار می‌داشتیم. به او خاطر این کمک‌ها به هر شکلی که باشد تاثیرگذار است. اگر بسیار پول ناچیز هم باشد در اقتصاد یک کشور آمدن پول و آمدن کمک تاثیر خود را دارد.»

محمد سلیم کاکر، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «افغان‌ها متاسفانه با فقر بی‌نهایت شدید دست و پنجه نرم می‌کنند؛ اما من فکر نمی‌کنم کمک‌های بشردوستانه بتوانند در خصوص فقرزدایی موثر تمام شود. اگر چنین می‌بود بیست سال گذشته کافی بود تا مشکل مردم حل شود.»

پس از ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی، بیشتر کمک‌های امریکا در بسته‌های چهل میلیون دالری زیر نام کمک‌های بشردوستانه به افغانستان وارد و به یکی از بانک‌های تجارتی افغانستان سپرده می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره