Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متقی: جهان، استعدادها و کادرها را به بهانه‌ی خطر از کشور فرار ندهد

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی در مراسم همدردی با بسته‌گان جان‌باخته‌گان رویداد بلغاریا، تحریم‌های جهان بر امارت اسلامی را ظالمانه خوانده است.

آقای متقی از شهروندان کشورهای جهان خواسته است تا برای برطرف شدن نیازهای شهروندان افغانستان، حکومت‌های شان را وادار کنند تا تحریم‌ها در برابر امارت اسلامی را بردارند.

امیرخان متقی گفته است: «این‌گونه تحریم‌ها ظالمانه است که آنان اجساد خود را نمی‌توانند بیاورند. من فکر می‌کنم که آخرین حد پایمال کردن و زیر پا کردن همدردی و حقوق بشر است.»

سرپرست وزارت خارجه در این مراسم از تمامی کشورها خواست که کادرها و استعدادهای افغانستان را به بهانه‌ی چالش‌های امنیتی از کشور بیرون نکنند.

امیرخان متقی در این باره گفت: «این پیام را باید جهانیان نیز بشنوند که به افغان به این نام پرونده سازی نکنند که این‌جا به جان شان خطر است. استعدادهای افغانستان، کادرهای علمی افغانستان و افتخارات افغانستان را صدمه نرسانند. آنان را از افغانستان خارج نکنند.»

فضل الرحمان اوریا، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «تحریم‌ها به خصوص تحریم‌های اقتصادی را که جهان غرب علیه افغانستان وضع کرده است، اساساً مردم افغانستان را هدف قرار داده است.»

نعیم یکی از ۱۸ شهروند کشور است که می‌خواست از ترکیه وارد فرانسه شود که همه‌ی آنان در یک کانتینر در بلغاریا جان باختند. حالا خانواده نعیم در سوگ از دست دادن فرزند شان نشسته‌اند.

نعیم پیشه کشاورزی و تحصیلات ابتدایی داشت.

پدر نعیم به طلوع‌نیوز گفت: «پسرم برم گفت که آماده باش که جنازه است. پرسیدم جنازه چه او بچه؟ گفت برادرم شهید شده بود، ما تو را خبر نکرده بودیم.»

بسته‌گان نعیم می‌گویند که وی به علت بی‌کاری و اوضاع بد اقتصادی کشور را ترک کرده بود.

برادر نعیم می‌گوید: «علت‌اش همین‌که بی روزگاری است. در افغانستان کار نیست. کل مردم مجبور می‌شوند و می‌روند. اگر مجبور نشوند، نمی‌روند.»

وزارت خارجه امارت اسلامی سه‌شنبه هفته‌ی گذشته جسدهای ۱۸ پناهجوی کشور را که در بلغاریا جان باخته بودند، به کشور انتقال داد و به خانواده‌های آنان سپرد.

متقی: جهان، استعدادها و کادرها را به بهانه‌ی خطر از کشور فرار ندهد

سرپرست وزارت خارجه در این مراسم از تمامی کشورها خواست که کادرها و استعدادهای افغانستان را به بهانه‌ی چالش‌های امنیتی از کشور بیرون نکنند.

تصویر بندانگشتی

امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی در مراسم همدردی با بسته‌گان جان‌باخته‌گان رویداد بلغاریا، تحریم‌های جهان بر امارت اسلامی را ظالمانه خوانده است.

آقای متقی از شهروندان کشورهای جهان خواسته است تا برای برطرف شدن نیازهای شهروندان افغانستان، حکومت‌های شان را وادار کنند تا تحریم‌ها در برابر امارت اسلامی را بردارند.

امیرخان متقی گفته است: «این‌گونه تحریم‌ها ظالمانه است که آنان اجساد خود را نمی‌توانند بیاورند. من فکر می‌کنم که آخرین حد پایمال کردن و زیر پا کردن همدردی و حقوق بشر است.»

سرپرست وزارت خارجه در این مراسم از تمامی کشورها خواست که کادرها و استعدادهای افغانستان را به بهانه‌ی چالش‌های امنیتی از کشور بیرون نکنند.

امیرخان متقی در این باره گفت: «این پیام را باید جهانیان نیز بشنوند که به افغان به این نام پرونده سازی نکنند که این‌جا به جان شان خطر است. استعدادهای افغانستان، کادرهای علمی افغانستان و افتخارات افغانستان را صدمه نرسانند. آنان را از افغانستان خارج نکنند.»

فضل الرحمان اوریا، آگاه مسایل سیاسی، به طلوع‌نیوز گفت: «تحریم‌ها به خصوص تحریم‌های اقتصادی را که جهان غرب علیه افغانستان وضع کرده است، اساساً مردم افغانستان را هدف قرار داده است.»

نعیم یکی از ۱۸ شهروند کشور است که می‌خواست از ترکیه وارد فرانسه شود که همه‌ی آنان در یک کانتینر در بلغاریا جان باختند. حالا خانواده نعیم در سوگ از دست دادن فرزند شان نشسته‌اند.

نعیم پیشه کشاورزی و تحصیلات ابتدایی داشت.

پدر نعیم به طلوع‌نیوز گفت: «پسرم برم گفت که آماده باش که جنازه است. پرسیدم جنازه چه او بچه؟ گفت برادرم شهید شده بود، ما تو را خبر نکرده بودیم.»

بسته‌گان نعیم می‌گویند که وی به علت بی‌کاری و اوضاع بد اقتصادی کشور را ترک کرده بود.

برادر نعیم می‌گوید: «علت‌اش همین‌که بی روزگاری است. در افغانستان کار نیست. کل مردم مجبور می‌شوند و می‌روند. اگر مجبور نشوند، نمی‌روند.»

وزارت خارجه امارت اسلامی سه‌شنبه هفته‌ی گذشته جسدهای ۱۸ پناهجوی کشور را که در بلغاریا جان باخته بودند، به کشور انتقال داد و به خانواده‌های آنان سپرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره