Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تاکید بر گسترش آموزش در دیدار میان رهبر ا.ا و مسوولان معارف ولایت‌ها

مولوی هبت‌الله آخندزاده رهبر امارت اسلامی در دیدار با سرپرست وزارت معارف و رییسان معارف ۳۴ ولایت کشور بر گسترش آموزش در بخش‌های دوردست و بهبود کیفیت تاکید کرده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌‌گوید که در این نشست هیچ اشاره‌ی به بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم نشده است.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «در آن مجلس برای تمام رییس‌های معارف و وزارت معارف در مورد سال تعلیمی که جریان دارد، رهنمودهایی داشتند که تدریس به‌گونه‌ی بهتر به پیش برود و ساحات که تحت پوشش تعلیم نیست، دامنه تعلیم باید گسترش پیدا کند.»

سخنگوی امارت اسلامی در رابطه به نشست افزود: «به نظرم این مساله‌یی [بازگشایی مکتب‌های دختران] نیست که به این رییسان ربط بگیرد، چون این مساله تا حدی زیاد به تصامیم ربط دارد که علما در آن مورد تصمیم خواهند گرفت.»

اما سخنگوی امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که برای برطرف شدن چالش کم‌بود آموزگار در کشور، آموزگاران جدید استخدام خواهند شد.

از سویی‌هم، محمد حسن حقانی، رییس معارف ولایت پروان از رهبر امارت اسلامی خواسته است که نصاب آموزشی دوره ابتداییه مکتب‌ها و مدرسه‌ها یکسان شوند.

محمد حسن حقانی گفته است: «نصاب مکتب و مدرسه یکی شود که همان فاصله که در بین مکتب و مدرسه به میان آمده بود، از بین برود و دور شود.»

همزمان، دانش‌آموزان دختر در کابل خواهان بازگشایی دروازه مکتب‌ها در زودترین فرصت استند.

بهاره، دانش‌آموز، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «سه ماه شده که صنف هفت شدم، اما درس خوانده نمی‌توانم. باید درس بخوانم.»

یاسمین، دانش‌آموز، می‌گوید: «ما [دانش‌آموزان] می‌خواهیم که به آرزوهای خود برسیم. درس‌های خود را به پیش ببریم. درس‌های را که خوانده‌ایم، همه‌اش از ذهن ما خارج شده است.»

بیش از ۶۰۰ روز می‌شود که مکتب‌های متوسطه و لیسه به روی دختران در کشور بسته است و از بازگشایی آن خبری نیست.

تاکید بر گسترش آموزش در دیدار میان رهبر ا.ا و مسوولان معارف ولایت‌ها

اما سخنگوی امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که برای برطرف شدن چالش کم‌بود آموزگار در کشور، آموزگاران جدید استخدام خواهند شد.

Thumbnail

مولوی هبت‌الله آخندزاده رهبر امارت اسلامی در دیدار با سرپرست وزارت معارف و رییسان معارف ۳۴ ولایت کشور بر گسترش آموزش در بخش‌های دوردست و بهبود کیفیت تاکید کرده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌‌گوید که در این نشست هیچ اشاره‌ی به بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم نشده است.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز گفت: «در آن مجلس برای تمام رییس‌های معارف و وزارت معارف در مورد سال تعلیمی که جریان دارد، رهنمودهایی داشتند که تدریس به‌گونه‌ی بهتر به پیش برود و ساحات که تحت پوشش تعلیم نیست، دامنه تعلیم باید گسترش پیدا کند.»

سخنگوی امارت اسلامی در رابطه به نشست افزود: «به نظرم این مساله‌یی [بازگشایی مکتب‌های دختران] نیست که به این رییسان ربط بگیرد، چون این مساله تا حدی زیاد به تصامیم ربط دارد که علما در آن مورد تصمیم خواهند گرفت.»

اما سخنگوی امارت اسلامی اطمینان می‌دهد که برای برطرف شدن چالش کم‌بود آموزگار در کشور، آموزگاران جدید استخدام خواهند شد.

از سویی‌هم، محمد حسن حقانی، رییس معارف ولایت پروان از رهبر امارت اسلامی خواسته است که نصاب آموزشی دوره ابتداییه مکتب‌ها و مدرسه‌ها یکسان شوند.

محمد حسن حقانی گفته است: «نصاب مکتب و مدرسه یکی شود که همان فاصله که در بین مکتب و مدرسه به میان آمده بود، از بین برود و دور شود.»

همزمان، دانش‌آموزان دختر در کابل خواهان بازگشایی دروازه مکتب‌ها در زودترین فرصت استند.

بهاره، دانش‌آموز، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «سه ماه شده که صنف هفت شدم، اما درس خوانده نمی‌توانم. باید درس بخوانم.»

یاسمین، دانش‌آموز، می‌گوید: «ما [دانش‌آموزان] می‌خواهیم که به آرزوهای خود برسیم. درس‌های خود را به پیش ببریم. درس‌های را که خوانده‌ایم، همه‌اش از ذهن ما خارج شده است.»

بیش از ۶۰۰ روز می‌شود که مکتب‌های متوسطه و لیسه به روی دختران در کشور بسته است و از بازگشایی آن خبری نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره