Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فراغت ۶۰ کودک و نوجوان از مرکز اصلاح و تربیت اطفال

شصت کودک و نوجوان از مرکز اصلاح و تربیت اطفال در کابل فارغ شدند.

مسوول این نهاد می‌گوید که اکنون نزدیک به ۲۵۰ کودک به علت انجام جرم‌های گونه‌گون در این مرکز نگهداری می‌شوند.

نظرمحمد ناصری، ریس مرکز اصلاح و تربیت اطفال، در این باره گفت: «شاگردانی را که ما از همه صنوف خود فارغ کردیم از مراکز تعلیمی و حرفوی تعداد شان به شصت تن می‌رسد.»

با این حال، برخی از کودکان و نوجوانان از این‌که در این مرکز سرگرم آموزش‌اند، شادمان استند.

الهام ۱۷ساله نوجوانی است که از نزدیک به دوسال در این مرکز نگهداری می‌شود، او هر چند از زندانی بودن در اینجا اندوهگین است، اما از این که زمینه آموزش برایش فراهم شده شادمان به نظر می‌رسد.

الهام به طلوع‌نیوز گفت: «برای ما ورکشاپ‌های حرفه‌یی فعال نمودند، موبایل سازی، برقی، نلدوانی، بوت دوزی و امثال دیگری.»

شماری دیگر از این نوجوانان می‌گویند که در این مرکز مضامین گونه‌گون آموزشی را فرا گرفته‌اند و از این مرکز می‌خواهند تا هرچه زودتر آنان از اینجا آزاد بساند.

کیومرث، نوجوان زندانی، گفت: «مضمون‌های ریاضی، انگلیسی و هر مضمونی را که ما در مکتب‌های بیرون می‌خواندیم در اینجا هم است.»

مذهب، نوجوان دیگر زندانی، گفت: «خواست ما از مرکز اصلاح و اطفال این است که در قید ما را ببخشند و آزاد کنند.»

برخی از کودکان زندانی برخورد زندانبان‌های این مرکز را می‌ستایند و شماری دیگر شان از آنان شکایت می‌کنند.

در حال حاضر بیش از ۲۴۰ کودک در مرکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری می‌شوند.

شماری از آنان می‌گویند که به علت انجام جرم‌های همچون دزدی، قتل و دیگر جرم‌های جنایی بازداشت شده‌اند.

فراغت ۶۰ کودک و نوجوان از مرکز اصلاح و تربیت اطفال

مسوول این نهاد می‌گوید که اکنون نزدیک به ۲۵۰ کودک به علت انجام جرم‌های گونه‌گون در این مرکز نگهداری می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

شصت کودک و نوجوان از مرکز اصلاح و تربیت اطفال در کابل فارغ شدند.

مسوول این نهاد می‌گوید که اکنون نزدیک به ۲۵۰ کودک به علت انجام جرم‌های گونه‌گون در این مرکز نگهداری می‌شوند.

نظرمحمد ناصری، ریس مرکز اصلاح و تربیت اطفال، در این باره گفت: «شاگردانی را که ما از همه صنوف خود فارغ کردیم از مراکز تعلیمی و حرفوی تعداد شان به شصت تن می‌رسد.»

با این حال، برخی از کودکان و نوجوانان از این‌که در این مرکز سرگرم آموزش‌اند، شادمان استند.

الهام ۱۷ساله نوجوانی است که از نزدیک به دوسال در این مرکز نگهداری می‌شود، او هر چند از زندانی بودن در اینجا اندوهگین است، اما از این که زمینه آموزش برایش فراهم شده شادمان به نظر می‌رسد.

الهام به طلوع‌نیوز گفت: «برای ما ورکشاپ‌های حرفه‌یی فعال نمودند، موبایل سازی، برقی، نلدوانی، بوت دوزی و امثال دیگری.»

شماری دیگر از این نوجوانان می‌گویند که در این مرکز مضامین گونه‌گون آموزشی را فرا گرفته‌اند و از این مرکز می‌خواهند تا هرچه زودتر آنان از اینجا آزاد بساند.

کیومرث، نوجوان زندانی، گفت: «مضمون‌های ریاضی، انگلیسی و هر مضمونی را که ما در مکتب‌های بیرون می‌خواندیم در اینجا هم است.»

مذهب، نوجوان دیگر زندانی، گفت: «خواست ما از مرکز اصلاح و اطفال این است که در قید ما را ببخشند و آزاد کنند.»

برخی از کودکان زندانی برخورد زندانبان‌های این مرکز را می‌ستایند و شماری دیگر شان از آنان شکایت می‌کنند.

در حال حاضر بیش از ۲۴۰ کودک در مرکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری می‌شوند.

شماری از آنان می‌گویند که به علت انجام جرم‌های همچون دزدی، قتل و دیگر جرم‌های جنایی بازداشت شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره