Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد زمینه‌ی کار و حرفه از سوی یک بانو در پایتخت

یک بانوی تجارت‌پیشه در پایتخت برای بیش از پنجاه بانو زمینه‌ی کار و آموزش‌های حرفوی را فراهم کرده است.

این بانو می‌گوید که هدف از ایجاد این کارگاه، پشتیبانی از بانوان بی‌سرپرست، دانشجو و دانش‌آموز است.

فرشته هاشمی که از ۷ سال بدینسو سرگرم تجارت‌های کوچک است اکنون با ایجاد کارگاه صنایع دستی از زنان پشتیبانی می‌کند.

فرشته هاشمی، به خبرنگار طلوع‌نیوز، گفت: «هدفم این بود که خانم‌ها کار کنند تا بتوانند برای‌فامیل خود یک لقمه نان حلال پیدا کنند برای‌شان.»

به باور بانو هاشمی، پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی در کشور کار وبار آنان با رکود روبه‌رو شده است.

فرشته هاشمی، در این باره، افزود: «دولت امارت اسلامی از وقتی‌که آمده تجارت ما بسیار زیاد رو به سقوط شده، فروشات نیست؛ مردم پول ندارند خریداری کنند.»

شماری از بانوانی که در این کارگاه آموزش‌های حرفه می‌بینند خواهان پشتیبانی از تولیدات داخلی هستند.

فاطمه احمدی، در این باره گفت: «متعلم صنف دوازهم بودم که از مکتب باز ماندم خودم آرزو‌ها داشتم که مکتب را تمام کنم . پوهنتون بروم، در بخش پیلوتی درس بخوانم. خودم دختر جوان شانزده ساله هستم که خیلی آرزو‌ها داشتم و فعلا هم‌ امید دارم که امارت اسلامی دوباره مکاتب را باز کنند تا من بتوانم درس خود را بخوانم.»

اتنا، می‌گوید: «اینجا آمدیم بسیار خوشحال هستم استادان ما تمام‌اش طبقه اناث هستند.»

هدیه، کارمند، گفت: «بخش چرم دوزی هستم خیلی علاقه به دستکول دوزی و بوت دوزی داشتم من از امارت اسلامی می‌خواهم که آرایش‌گاه‌ها مکاتب و دانش‌گاه‌ها را به روی بانوی افغان باز کند.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که در تلاش است تا در بخش صنایع دستی برای بانوان نمایش‌گاه‌های بیش‌تری را ایجاد کند.

عتیق‌الله عزیزی، معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «برای صنایع دستی برای خواهران ما کدام ضرورت باشه بعضی اوقات در گالری ملی زمینه بازار‌ها و نمایش‌گاه‌ها فراهم کردیم.»

همزمان بااین، اتاق تجارت و صنایع زنان از تلاش‌ها برای ایجاد سه بازار برای بانوان تجارت‌پیشه در پایتخت سخن می‌زند.

سلما یوسفزی، رییس عامل اتاق تجارت و صنایع زنان، گفت: «سه بازار دایمی در کابل است توسط یوان‌اچ سی‌آر و بعضی از دونر هابه زودی ایجاد می‌شود.»

اتاق تجارت و صنایع زنان می‌گوید که در یک سال پسین بیش از یک هزار بانوی تجارت‌پیشه جواز کار را از این اتاق دریافت کرده‌اند.

ایجاد زمینه‌ی کار و حرفه از سوی یک بانو در پایتخت

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که در تلاش است تا در بخش صنایع دستی برای بانوان نمایش‌گاه‌های بیش‌تری را ایجاد کند.

تصویر بندانگشتی

یک بانوی تجارت‌پیشه در پایتخت برای بیش از پنجاه بانو زمینه‌ی کار و آموزش‌های حرفوی را فراهم کرده است.

این بانو می‌گوید که هدف از ایجاد این کارگاه، پشتیبانی از بانوان بی‌سرپرست، دانشجو و دانش‌آموز است.

فرشته هاشمی که از ۷ سال بدینسو سرگرم تجارت‌های کوچک است اکنون با ایجاد کارگاه صنایع دستی از زنان پشتیبانی می‌کند.

فرشته هاشمی، به خبرنگار طلوع‌نیوز، گفت: «هدفم این بود که خانم‌ها کار کنند تا بتوانند برای‌فامیل خود یک لقمه نان حلال پیدا کنند برای‌شان.»

به باور بانو هاشمی، پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی در کشور کار وبار آنان با رکود روبه‌رو شده است.

فرشته هاشمی، در این باره، افزود: «دولت امارت اسلامی از وقتی‌که آمده تجارت ما بسیار زیاد رو به سقوط شده، فروشات نیست؛ مردم پول ندارند خریداری کنند.»

شماری از بانوانی که در این کارگاه آموزش‌های حرفه می‌بینند خواهان پشتیبانی از تولیدات داخلی هستند.

فاطمه احمدی، در این باره گفت: «متعلم صنف دوازهم بودم که از مکتب باز ماندم خودم آرزو‌ها داشتم که مکتب را تمام کنم . پوهنتون بروم، در بخش پیلوتی درس بخوانم. خودم دختر جوان شانزده ساله هستم که خیلی آرزو‌ها داشتم و فعلا هم‌ امید دارم که امارت اسلامی دوباره مکاتب را باز کنند تا من بتوانم درس خود را بخوانم.»

اتنا، می‌گوید: «اینجا آمدیم بسیار خوشحال هستم استادان ما تمام‌اش طبقه اناث هستند.»

هدیه، کارمند، گفت: «بخش چرم دوزی هستم خیلی علاقه به دستکول دوزی و بوت دوزی داشتم من از امارت اسلامی می‌خواهم که آرایش‌گاه‌ها مکاتب و دانش‌گاه‌ها را به روی بانوی افغان باز کند.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که در تلاش است تا در بخش صنایع دستی برای بانوان نمایش‌گاه‌های بیش‌تری را ایجاد کند.

عتیق‌الله عزیزی، معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت: «برای صنایع دستی برای خواهران ما کدام ضرورت باشه بعضی اوقات در گالری ملی زمینه بازار‌ها و نمایش‌گاه‌ها فراهم کردیم.»

همزمان بااین، اتاق تجارت و صنایع زنان از تلاش‌ها برای ایجاد سه بازار برای بانوان تجارت‌پیشه در پایتخت سخن می‌زند.

سلما یوسفزی، رییس عامل اتاق تجارت و صنایع زنان، گفت: «سه بازار دایمی در کابل است توسط یوان‌اچ سی‌آر و بعضی از دونر هابه زودی ایجاد می‌شود.»

اتاق تجارت و صنایع زنان می‌گوید که در یک سال پسین بیش از یک هزار بانوی تجارت‌پیشه جواز کار را از این اتاق دریافت کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره