Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انفجارهای ماین‌ها و مواد منفجرناشده هنوز قربانی می‌گیرند

نورالدین رستم‌خیل، رییس انسجام، هماهنگی و تطهیر ماین می‌گوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون در اثر انفجارهای ماین‌ها و مواد منفجرناشده، یکصدو بیست تن جان باخته و دوصدو پنجاه تن دیگر زخم برداشته‌اند.

آقای رستم‌خیل، می‌افزاید که در این مدت بیش از دوصد رویداد رخ داده که بیش‌تر قربانیان این رویدادها، کودکان بوده‌اند.

رییس انسجام، هماهنگی و تطهیر ماین در این باره گفت: «از آغاز سال ۲۰۲۳ تاکنون ۲۰۷ رویداد در افغانستان داریم و این رویدادها ۳۷۲ تن قربانی دارد. از این تعداد ۱۲۲شهید، ۲۵۰ تن مجروح و از این میان ۲۲۴ کودک هستند.»

همزمان با این، شماری از ماین‌روبان می‌گویند که برای نابودی ماین‌های منفجرناشده در کشور تلاش می‌کنند.

محمد عزیز، ماین روب به طلوع‌نیوز گفت: «ما انواع گونه‌گون از ماین‌ها را پیدا کردیم و آن‌ها را از بین بردیم و جان مردم را نجات دادیم و برای از بین بردن چنین خطراتی به تلاش‌های خود ادامه خواهیم داد.»

عصمت‌الله نیز یکی از افرادی است که در اثر ماین‌های منفجر ناشده یکی از اعضای بدنش را از دست داده است.

عصمت‌الله، قربانی ماین منفجرناشده گفت: «وقتی که نماز صبح خواندم با دو دخترم برای کندن بوته به کوه رفتیم، وقتی که بوته‌ها را می‌کندیم، در همین وقت ماین انفجار کرد و ما پس از این به جان خود نه فهمیدم و یک وقت که به هوش آمدم یک پای‌ام نبود و قطع شده بود.»

ریاست انسجام، هماهنگی و تطهیر ماین آمار می‌دهد که در سطح کشور، نه موسسه در بخش ماین روبی فعالیت دارند و می‌افزاید که نزدیک به سه صد تیم در سی ولایت کشور حضور فعال دارند.

انفجارهای ماین‌ها و مواد منفجرناشده هنوز قربانی می‌گیرند

آقای رستم‌خیل، می‌افزاید که در این مدت بیش از دوصد رویداد رخ داده که بیش‌تر قربانیان این رویدادها، کودکان بوده‌اند.

تصویر بندانگشتی

نورالدین رستم‌خیل، رییس انسجام، هماهنگی و تطهیر ماین می‌گوید که از آغاز سال روان میلادی تا کنون در اثر انفجارهای ماین‌ها و مواد منفجرناشده، یکصدو بیست تن جان باخته و دوصدو پنجاه تن دیگر زخم برداشته‌اند.

آقای رستم‌خیل، می‌افزاید که در این مدت بیش از دوصد رویداد رخ داده که بیش‌تر قربانیان این رویدادها، کودکان بوده‌اند.

رییس انسجام، هماهنگی و تطهیر ماین در این باره گفت: «از آغاز سال ۲۰۲۳ تاکنون ۲۰۷ رویداد در افغانستان داریم و این رویدادها ۳۷۲ تن قربانی دارد. از این تعداد ۱۲۲شهید، ۲۵۰ تن مجروح و از این میان ۲۲۴ کودک هستند.»

همزمان با این، شماری از ماین‌روبان می‌گویند که برای نابودی ماین‌های منفجرناشده در کشور تلاش می‌کنند.

محمد عزیز، ماین روب به طلوع‌نیوز گفت: «ما انواع گونه‌گون از ماین‌ها را پیدا کردیم و آن‌ها را از بین بردیم و جان مردم را نجات دادیم و برای از بین بردن چنین خطراتی به تلاش‌های خود ادامه خواهیم داد.»

عصمت‌الله نیز یکی از افرادی است که در اثر ماین‌های منفجر ناشده یکی از اعضای بدنش را از دست داده است.

عصمت‌الله، قربانی ماین منفجرناشده گفت: «وقتی که نماز صبح خواندم با دو دخترم برای کندن بوته به کوه رفتیم، وقتی که بوته‌ها را می‌کندیم، در همین وقت ماین انفجار کرد و ما پس از این به جان خود نه فهمیدم و یک وقت که به هوش آمدم یک پای‌ام نبود و قطع شده بود.»

ریاست انسجام، هماهنگی و تطهیر ماین آمار می‌دهد که در سطح کشور، نه موسسه در بخش ماین روبی فعالیت دارند و می‌افزاید که نزدیک به سه صد تیم در سی ولایت کشور حضور فعال دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره