Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه بازداشت‌ها و اوضاع بد مهاجران افغان در پاکستان

عبدالجبار تخاری، سرقونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان گفته است که بیش از ۹۰۰ مهاجر افغان در پانزده روز پسین در پاکستان بازداشت شده‌اند.

آقای تخاری افزوده که روند بازداشت‌ مهاجران افغان در پاکستان همچنان ادامه دارد.

عبدالجبار تخاری به طلوع‌نیوز گفت: «روند دستگیری افغان‌ها توسط پولیس پاکستان ادامه دارد و تاکنون بیش از ۹۰۰ مهاجر افغان دستگیر شده‌اند، اما با تلاش سفارت و قونسل‌گری بیش از ۲۰۰ مهاجر افغان آزاد شده‌اند.»

آقای تخاری از مقام‌های پاکستانی خواسته است تا مهاجران افغان که سندهای قانونی دارند را بازداشت نکند.

درهمین حال، شماری از مهاجران افغان که در پاکستان زندانی هستند، از حکومت سرپرست می‌خواهند تا به وضعیت آنان رسیدگی کند.

آنان در زندان‌های پاکستان در وضعیت ناگواری به‌سر می‌برند.

غفار، مهاجر افغان در زندان پاکستان گفت: «ما در زندان‌های پاکستان وضعیت بسیار بدی داریم و پولیس پاکستان با ما بدرفتاری می‌کند و سر ما زیاد ظلم می‌کند.»

یکی دیگر از مهاجران افغان گفت: «این‌جا خیلی بر ما ظلم می‌شود و مدت‌ها است که این‌جا در زندان‌های پاکستان زندانی هستیم و از امارت اسلامی می‌خواهیم که ما را از زندان‌ها آزاد کند.»

از سویی‌هم، دولت موقت پاکستان در نامه‌ای از مقام‌های ایالت خیبرپختوانخوا خواسته است تا از آزار و اذیت و بازداشت مهاجران افغان خودداری کنند.

برخی فعالان حقوق مهاجران در پاکستان می‌گویند که روند بازداشت مهاجران افغان باید متوقف شود و به وضعیت آنان رسیدگی گردد.

صدیق الله کاکر، فعال حقوق مهاجران در پاکستان گفت: «مهاجران افغان در پاکستان توسط پولیس مورد آزار و اذیت و بدرفتاری قرار می‌گیرند و از آن‌ها اخاذی می‌کنند.»

بربنیاد اطلاعات قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان، بیش از ۱۰۰هزار مهاجر افغان در یک ماه پسین از گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک به کشور برگشته و این روند ادامه دارد.

ادامه بازداشت‌ها و اوضاع بد مهاجران افغان در پاکستان

از سویی‌هم، دولت موقت پاکستان در نامه‌ای از مقام‌های ایالت خیبرپختوانخوا خواسته است تا از آزار و اذیت و بازداشت مهاجران افغان خودداری کنند.

تصویر بندانگشتی

عبدالجبار تخاری، سرقونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان گفته است که بیش از ۹۰۰ مهاجر افغان در پانزده روز پسین در پاکستان بازداشت شده‌اند.

آقای تخاری افزوده که روند بازداشت‌ مهاجران افغان در پاکستان همچنان ادامه دارد.

عبدالجبار تخاری به طلوع‌نیوز گفت: «روند دستگیری افغان‌ها توسط پولیس پاکستان ادامه دارد و تاکنون بیش از ۹۰۰ مهاجر افغان دستگیر شده‌اند، اما با تلاش سفارت و قونسل‌گری بیش از ۲۰۰ مهاجر افغان آزاد شده‌اند.»

آقای تخاری از مقام‌های پاکستانی خواسته است تا مهاجران افغان که سندهای قانونی دارند را بازداشت نکند.

درهمین حال، شماری از مهاجران افغان که در پاکستان زندانی هستند، از حکومت سرپرست می‌خواهند تا به وضعیت آنان رسیدگی کند.

آنان در زندان‌های پاکستان در وضعیت ناگواری به‌سر می‌برند.

غفار، مهاجر افغان در زندان پاکستان گفت: «ما در زندان‌های پاکستان وضعیت بسیار بدی داریم و پولیس پاکستان با ما بدرفتاری می‌کند و سر ما زیاد ظلم می‌کند.»

یکی دیگر از مهاجران افغان گفت: «این‌جا خیلی بر ما ظلم می‌شود و مدت‌ها است که این‌جا در زندان‌های پاکستان زندانی هستیم و از امارت اسلامی می‌خواهیم که ما را از زندان‌ها آزاد کند.»

از سویی‌هم، دولت موقت پاکستان در نامه‌ای از مقام‌های ایالت خیبرپختوانخوا خواسته است تا از آزار و اذیت و بازداشت مهاجران افغان خودداری کنند.

برخی فعالان حقوق مهاجران در پاکستان می‌گویند که روند بازداشت مهاجران افغان باید متوقف شود و به وضعیت آنان رسیدگی گردد.

صدیق الله کاکر، فعال حقوق مهاجران در پاکستان گفت: «مهاجران افغان در پاکستان توسط پولیس مورد آزار و اذیت و بدرفتاری قرار می‌گیرند و از آن‌ها اخاذی می‌کنند.»

بربنیاد اطلاعات قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان، بیش از ۱۰۰هزار مهاجر افغان در یک ماه پسین از گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک به کشور برگشته و این روند ادامه دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره