Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد: در بودجه سال روان به بخش انکشافی بیش‌تر توجه شده است

مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که بودجه سال ۱۴۰۲ خورشیدی که برای وزارت خانه‌ها و ولایت‌ها تعیین شده است در حال توزیع قرار دارد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی هرچند درباره مقدار بودجه انکشافی سال روان آمار نمی‌دهد اما می‌گوید که یک بخش بزرگ این بودجه، در پروژه‌های بزرگ، بندهای آب و سرک در ولایت‌های مختلف کشور به مصرف می‌رسند.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «بودجه امارت اسلامی برای ۱۴۰۲ خورشیدی امضا شده و اکنون در حالت توزیع عملی سازی است. و بودجه کافی برای تمامی وزارت‌ها در نظر گرفته شده است و یک گام بهتر نسبت به سال گذشته این است که در بودجه سال روان بخش انکشافی بیش‌تر در نظر گرفته شده است. ما در هر ولایت برنامه و پروژه‌های انکشافی را داریم و این پروژه‌ها، پروژه‌های بزرگ انکشافی استند که در بخش آبادی بندها و آبادی سرک‌ها و بخش‌های دیگر که موثریت خوبی خواهد داشت.»

همزمان با این، وزارت اقتصاد تاکید می‌ورزد که پروژه‌هایی که در سال روان عملی می‌شوند افغانستان را در میان مدت به خودکفایی سوق خواهد داد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «پروژه‌های انکشافی که امسال در بودجه در نظر گرفته شده، معطوف به پروژه‌های زیربنایی و پروژه‌های زیرساختی افغانستان است که می‌تواند کشور را در میان مدت به خودکفایی سوق بدهد. همچنان پروژه‌های که به نیازهای زیستی مردم مثل آب و نان ارتباط ارگانیک دارد، مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته است.»

با این حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی همگانی نساختن مقدار بودجه مالی و انکشافی سال روان را پالیسی امارت اسلامی می‌خوانند.

اما برخی دیگری آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که مسوولان باید پروژه‌ها را بربنیاد نیازمندی هر ولایت و با درنظرداشت عدالت در میان ولایت‌ها عملی سازند.

شمس الرحمن احمدزی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «بربنیاد پالیسی حکومت کنونی، مسوولان در مورد مصارف بودجه در پروژه‌های انکشافی ولایت‌های کشور را زمانی که نیاز دانسته شد، اعلام می‌کنند.»

قطب الدین یعقوبی، آگاه دیگر مسایل اقتصادی گفت: «بودجه انکشافی که فعلن در افغانستان تنظیم می‌شود، باید طوری باشد که به شکل عادلانه، مفید و واقع‌بینانه باشد. یعنی بطور خلص گفته می‌توانیم که بودجه انکشافی که در نظر گرفته می‌شود مطابق نیامندی‌های هر ولایت و به شکل عادلانه تنظیم شود، و دولت به شکل درست تطبیق بکند در آینده نتیجه مثمر را بدست می‌تواند بیاورد.»

مسوولان تمویل تمامی پروژه‌های انکشافی در کشور را از منابع عواید داخلی و معادن کشور می‌خوانند.

به تازگی معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء از منظوری عملی شدن ۲۵ پروژه گونه‌گون به ارزش شش میلیارد افغانی خبرداده و در حال حاضر افزون بر پروژه ساخت و ساز کانال قوش‌تیپه، تونل سالنگ و بزرگ‌راه کابل-قندهار، ده‌ها پروژه‌ی دیگر در بخش‌های گونه‌گون از جمله مدیریت آب، صحت و زراعت در مناطق مختلف کشور زیر کار قرار دارند.

مجاهد: در بودجه سال روان به بخش انکشافی بیش‌تر توجه شده است

همزمان با این، وزارت اقتصاد تاکید می‌ورزد که پروژه‌هایی که در سال روان عملی می‌شوند افغانستان را در میان مدت به خودکفایی سوق خواهد داد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان امارت اسلامی می‌گویند که بودجه سال ۱۴۰۲ خورشیدی که برای وزارت خانه‌ها و ولایت‌ها تعیین شده است در حال توزیع قرار دارد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی هرچند درباره مقدار بودجه انکشافی سال روان آمار نمی‌دهد اما می‌گوید که یک بخش بزرگ این بودجه، در پروژه‌های بزرگ، بندهای آب و سرک در ولایت‌های مختلف کشور به مصرف می‌رسند.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «بودجه امارت اسلامی برای ۱۴۰۲ خورشیدی امضا شده و اکنون در حالت توزیع عملی سازی است. و بودجه کافی برای تمامی وزارت‌ها در نظر گرفته شده است و یک گام بهتر نسبت به سال گذشته این است که در بودجه سال روان بخش انکشافی بیش‌تر در نظر گرفته شده است. ما در هر ولایت برنامه و پروژه‌های انکشافی را داریم و این پروژه‌ها، پروژه‌های بزرگ انکشافی استند که در بخش آبادی بندها و آبادی سرک‌ها و بخش‌های دیگر که موثریت خوبی خواهد داشت.»

همزمان با این، وزارت اقتصاد تاکید می‌ورزد که پروژه‌هایی که در سال روان عملی می‌شوند افغانستان را در میان مدت به خودکفایی سوق خواهد داد.

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «پروژه‌های انکشافی که امسال در بودجه در نظر گرفته شده، معطوف به پروژه‌های زیربنایی و پروژه‌های زیرساختی افغانستان است که می‌تواند کشور را در میان مدت به خودکفایی سوق بدهد. همچنان پروژه‌های که به نیازهای زیستی مردم مثل آب و نان ارتباط ارگانیک دارد، مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته است.»

با این حال، شماری از آگاهان مسایل اقتصادی همگانی نساختن مقدار بودجه مالی و انکشافی سال روان را پالیسی امارت اسلامی می‌خوانند.

اما برخی دیگری آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که مسوولان باید پروژه‌ها را بربنیاد نیازمندی هر ولایت و با درنظرداشت عدالت در میان ولایت‌ها عملی سازند.

شمس الرحمن احمدزی، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «بربنیاد پالیسی حکومت کنونی، مسوولان در مورد مصارف بودجه در پروژه‌های انکشافی ولایت‌های کشور را زمانی که نیاز دانسته شد، اعلام می‌کنند.»

قطب الدین یعقوبی، آگاه دیگر مسایل اقتصادی گفت: «بودجه انکشافی که فعلن در افغانستان تنظیم می‌شود، باید طوری باشد که به شکل عادلانه، مفید و واقع‌بینانه باشد. یعنی بطور خلص گفته می‌توانیم که بودجه انکشافی که در نظر گرفته می‌شود مطابق نیامندی‌های هر ولایت و به شکل عادلانه تنظیم شود، و دولت به شکل درست تطبیق بکند در آینده نتیجه مثمر را بدست می‌تواند بیاورد.»

مسوولان تمویل تمامی پروژه‌های انکشافی در کشور را از منابع عواید داخلی و معادن کشور می‌خوانند.

به تازگی معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء از منظوری عملی شدن ۲۵ پروژه گونه‌گون به ارزش شش میلیارد افغانی خبرداده و در حال حاضر افزون بر پروژه ساخت و ساز کانال قوش‌تیپه، تونل سالنگ و بزرگ‌راه کابل-قندهار، ده‌ها پروژه‌ی دیگر در بخش‌های گونه‌گون از جمله مدیریت آب، صحت و زراعت در مناطق مختلف کشور زیر کار قرار دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره