Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انفجار دشت‌برچی؛ خانواده‌های قربانیان خواهان تامین امنیت هستند

شماری از خانواده‌های قربانیان انفجار شام دیروز (سه‌شنبه، ۱۶ عقرب) در دشت‌برچی کابل از حکومت سرپرست خواهان تامین امنیت هستند.

این خانواده‌ها می‌گویند که در یک ماه پسین گواه چندین انفجار در غرب کابل بوده‌اند.

داوود یکی از قربانیان انفجار روز گذشته در دشت‌برچی بود. داوود ۳۷ ساله مسوولیت نان‌آوری یک خانواده شش نفری به عهده داشت و در جاده‌های پایتخت دست‌فروشی می‌کرد.

علی احمد، برادر داوود به طلوع‌نیوز گفت: «او یک غریب‌کار بود، کارهای موزاییک را می‌کرد. از داوود دو طفل برجا مانده.»

عبدالله، برادر دومی داوود می‌گوید: «ساعت ده بجه شب رفتیم و هشت صبح وقتی در طب عدلیه دیدمش، از کمر پایین تکه تکه شده بود و قابل غسل دادن نبود.»

ماه‌گل، همسر داوود با چشم‌های پراشک گفت: «صبح وقت به کار می‌رفت و شش شام بر می‌گشت. شب گذشته ساعت شش هرقدر زنگ زدم، مبایل خود را جواب نداد.»

شماری دیگر از باشنده‌های دشت‌برچی کابل که گواه انفجار در موتر شهری بودند، از نهادهای امنیتی می‌خواهند تا امنیت آنان را به‌گونه‌ی کامل تامین کند.

محمد اشرف، باشنده محل گفت: «چندین انفجار در جریان ده تا بیست روز در ناحیه سیزده صورت گرفته، این انفجار اول نیست و آخر هم نخواهد بود.»

همزمان با این، امارت اسلامی از تامین امنیت تمامی شهروندان کشور اطمینان می‌دهد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «استخبارات امارت اسلامی و نهادهای امنیتی در سدد این هستند که این جانیان را پیدا کنند و به کیفر اعمال شان برسانند. مردم ما مطمئن باشند که این‌ها را حتمن تعقیب می‌کنیم و به جزا خواهد رسیدند.»

یک موتر شهری نوع "کاستر" در انفجار شام سه‌شنبه هدف قرار گرفت. بربنیاد آمارهای رسمی، هفت نفر در این رویداد جان باختند و بیست تن دیگر زخمی شدند.

انفجار دشت‌برچی؛ خانواده‌های قربانیان خواهان تامین امنیت هستند

داوود یکی از قربانیان انفجار روز گذشته در دشت‌برچی بود. داوود ۳۷ ساله مسوولیت نان‌آوری یک خانواده شش نفری به عهده داشت.

تصویر بندانگشتی

شماری از خانواده‌های قربانیان انفجار شام دیروز (سه‌شنبه، ۱۶ عقرب) در دشت‌برچی کابل از حکومت سرپرست خواهان تامین امنیت هستند.

این خانواده‌ها می‌گویند که در یک ماه پسین گواه چندین انفجار در غرب کابل بوده‌اند.

داوود یکی از قربانیان انفجار روز گذشته در دشت‌برچی بود. داوود ۳۷ ساله مسوولیت نان‌آوری یک خانواده شش نفری به عهده داشت و در جاده‌های پایتخت دست‌فروشی می‌کرد.

علی احمد، برادر داوود به طلوع‌نیوز گفت: «او یک غریب‌کار بود، کارهای موزاییک را می‌کرد. از داوود دو طفل برجا مانده.»

عبدالله، برادر دومی داوود می‌گوید: «ساعت ده بجه شب رفتیم و هشت صبح وقتی در طب عدلیه دیدمش، از کمر پایین تکه تکه شده بود و قابل غسل دادن نبود.»

ماه‌گل، همسر داوود با چشم‌های پراشک گفت: «صبح وقت به کار می‌رفت و شش شام بر می‌گشت. شب گذشته ساعت شش هرقدر زنگ زدم، مبایل خود را جواب نداد.»

شماری دیگر از باشنده‌های دشت‌برچی کابل که گواه انفجار در موتر شهری بودند، از نهادهای امنیتی می‌خواهند تا امنیت آنان را به‌گونه‌ی کامل تامین کند.

محمد اشرف، باشنده محل گفت: «چندین انفجار در جریان ده تا بیست روز در ناحیه سیزده صورت گرفته، این انفجار اول نیست و آخر هم نخواهد بود.»

همزمان با این، امارت اسلامی از تامین امنیت تمامی شهروندان کشور اطمینان می‌دهد.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «استخبارات امارت اسلامی و نهادهای امنیتی در سدد این هستند که این جانیان را پیدا کنند و به کیفر اعمال شان برسانند. مردم ما مطمئن باشند که این‌ها را حتمن تعقیب می‌کنیم و به جزا خواهد رسیدند.»

یک موتر شهری نوع "کاستر" در انفجار شام سه‌شنبه هدف قرار گرفت. بربنیاد آمارهای رسمی، هفت نفر در این رویداد جان باختند و بیست تن دیگر زخمی شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره