Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اداره اصلاح و تربیت کودکان: زندان‌ها باید به مراکز علمی و هنری مبدل شوند

مسوولان ریاست اصلاح و تربیت کودکان در روز نخست آزمون سالانه‌اش می‌گوید که تلاش دارند تا تمام زندان‌ها را به مرکزهای علم و هنر مبدل بسازند.

به گفته‌ی آنان در این مرکز برای کودکان و نوجوانان که مرتکب جرم‌های گوناگون شده‌اند زمینه‌ی آموزش را نیز فراهم ساخته‌اند.

نظرمحمد ناصری، ریس مرکز اصلاح و تربیت کودکان، گفت: «اینجا ما امتحان اخذ می‌کنیم و برایشان اسناد می‌دهیم تا در مکتب قبلی شان در همان صنف شامل می‌شوند و اگر فارغ باشد اسناد فراغت برایشان داده می‌شود تا بتواند پوهنتون را شروع کند.»

عبدالرحمن و نوید دو نو جوانی اند که در ریاست اصلاح و تربیت کودکان به سر می‌برند از فراهم سازی زمینه‌های آموزشی در این مرکز خرسند هستند.

عبدالرحمن، به طلوع‌نیوز، گفت: «چند مدت می‌شد که پدرم فوت کرده بود و قرضدار بودم از هر کس قرض گرفته بودم خودم هم از ایران آمده بودم پول نداشتم.»

نوید، در این باره گفت: «درس خواندیم و تعلیم کردیم تربیه شدیم و من پشیمان استم دیگر همچون کار نمی‌کنم کار خود را ادامه می‌دهم درس خود را ادامه می‌دهم.»

در حال حاضر برای بیش از ۲۸۰ کودک و نوجوان پسر که در این مرکز نگه‌داری می‌شود از سوی ریاست اصلاح و تربیت کودکان زمینه آموزش فراهم شده است.

شماری از کودکان و نوجوانان که سرگرم فراگیری آموزش در این مرکز هستند می‌گویند که بعد از رهایی از این مرکز در پیشرفت جامعه باید برای آنان سهم داده شود.

بلال، نوجوان زندانی، گفت: «اینجا مدت ۵۴ روز می‌شود که استم در صنف دوازدهم استادان ما لایق استند و خوب تدریس می‌کنند.»

فرهاد، کودک زندانی، گفت: «می‌خواهم از اینجا که رها شدم دیگر جرم انجام ندهم دزدی نکنم و می‌خواهم تحصیل خود را ادامه بدهم و در آینده معلم شوم.»

عبیدالله عزیزی، مدیر لیسه مرکز اصلاح و تربیت کودکان، گفت: «همه محابس افغانستان را ما جای علم و هنر جور کردیم محابس تحت رهبری تنطیم امور زندان‌ها تربیه و تعلیم و درس‌های حرفه‌یی برای شان جور کردیم در مرکز اصلاح ولایت کابل.»

مسوولان این نهاد تاکید می‌کنند که در این مرکز جوانان و کودکانی نگه‌داری می‌شود که به علت انجام جرم‌های همچو دزدی، قتل و دیگر جرم‌های جنایی بازداشت شده‌اند.

اداره اصلاح و تربیت کودکان: زندان‌ها باید به مراکز علمی و هنری مبدل شوند

عبدالرحمن و نوید دو نو جوانی اند که در ریاست اصلاح و تربیت کودکان به سر می‌برند از فراهم سازی زمینه‌های آموزشی در این مرکز خرسند هستند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان ریاست اصلاح و تربیت کودکان در روز نخست آزمون سالانه‌اش می‌گوید که تلاش دارند تا تمام زندان‌ها را به مرکزهای علم و هنر مبدل بسازند.

به گفته‌ی آنان در این مرکز برای کودکان و نوجوانان که مرتکب جرم‌های گوناگون شده‌اند زمینه‌ی آموزش را نیز فراهم ساخته‌اند.

نظرمحمد ناصری، ریس مرکز اصلاح و تربیت کودکان، گفت: «اینجا ما امتحان اخذ می‌کنیم و برایشان اسناد می‌دهیم تا در مکتب قبلی شان در همان صنف شامل می‌شوند و اگر فارغ باشد اسناد فراغت برایشان داده می‌شود تا بتواند پوهنتون را شروع کند.»

عبدالرحمن و نوید دو نو جوانی اند که در ریاست اصلاح و تربیت کودکان به سر می‌برند از فراهم سازی زمینه‌های آموزشی در این مرکز خرسند هستند.

عبدالرحمن، به طلوع‌نیوز، گفت: «چند مدت می‌شد که پدرم فوت کرده بود و قرضدار بودم از هر کس قرض گرفته بودم خودم هم از ایران آمده بودم پول نداشتم.»

نوید، در این باره گفت: «درس خواندیم و تعلیم کردیم تربیه شدیم و من پشیمان استم دیگر همچون کار نمی‌کنم کار خود را ادامه می‌دهم درس خود را ادامه می‌دهم.»

در حال حاضر برای بیش از ۲۸۰ کودک و نوجوان پسر که در این مرکز نگه‌داری می‌شود از سوی ریاست اصلاح و تربیت کودکان زمینه آموزش فراهم شده است.

شماری از کودکان و نوجوانان که سرگرم فراگیری آموزش در این مرکز هستند می‌گویند که بعد از رهایی از این مرکز در پیشرفت جامعه باید برای آنان سهم داده شود.

بلال، نوجوان زندانی، گفت: «اینجا مدت ۵۴ روز می‌شود که استم در صنف دوازدهم استادان ما لایق استند و خوب تدریس می‌کنند.»

فرهاد، کودک زندانی، گفت: «می‌خواهم از اینجا که رها شدم دیگر جرم انجام ندهم دزدی نکنم و می‌خواهم تحصیل خود را ادامه بدهم و در آینده معلم شوم.»

عبیدالله عزیزی، مدیر لیسه مرکز اصلاح و تربیت کودکان، گفت: «همه محابس افغانستان را ما جای علم و هنر جور کردیم محابس تحت رهبری تنطیم امور زندان‌ها تربیه و تعلیم و درس‌های حرفه‌یی برای شان جور کردیم در مرکز اصلاح ولایت کابل.»

مسوولان این نهاد تاکید می‌کنند که در این مرکز جوانان و کودکانی نگه‌داری می‌شود که به علت انجام جرم‌های همچو دزدی، قتل و دیگر جرم‌های جنایی بازداشت شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره