Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد: افراد زیر هجده سال کودک شناخته شوند

دفتر نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه در گزارشی زیرنام "کودکان و درگیری‌های مسلحانه در افغانستان"، از اوضاع کودکان در کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان پشتیبانی از آنان در سطح جهانی شده است.

در بخشی از این گزارش آمده که به اثر کاهش درگیری‌ها در افغانستان، کودکان هم‌چنان در وضعیت به شدت آسیب‌پذیری به سر می‌برند.

این سازمان از امارت اسلامی خواسته تا افراد زیر ۱۸ سال را هم‌چون کودک به رسمیت بشناسد.

در گزارش آمده است: «من از طالبان می‌خواهم که اقدام‌های آشکاری را برای محافظت از کودکان اتخاذ کنند و هر فرد زیر سن هژده سال را هم‌چون کودک به رسمیت بشناسند.»

بر بنیاد گزارش این نهاد، در سال‌های پسین به ویژه پس از اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ممنوعیت مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم، آسیب‌ها به کودکان در افغانستان افزایش یافته است.

ویرجینیا گامبا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه گفت: «میلیون‌ها دختر از رفتن به مکتب‌ها منع شده‌اند. این امر، همراه با هنجارهای اجتماعی و شیوه‌های سنتی، بسیاری از دختران را در معرض انواع شدید خشونت و رفتارهای توهین‌آمیز همچون قتل‌های ناموسی، ازدواج‌های زودهنگام، خشونت خانگی و خشونت جنسی قرار داده است.»

در این گزارش آمده که از آغاز ۲۰۲۱ تا پایان ۲۰۲۲، به طور کلی، چهار هزار و ۵۱۹ مورد خشونت در برابر سه هزار و ۵۴۵ کودک چندماهه تا ۱۷ ساله صورت گرفته که مسوول بیش‌تر این خشونت‌ها بر بنیاد این گزارش امارت اسلامی شناخته شده است.

عبدالمتین ناصری استاد دانشگاه در این باره گفت: «اطفالِ که بی‌بضاعت هستند طبعا یا مادران شان کار می‌کردند یا خواهران شان کار می‌کردند یا برادران شان کار می‌کردند. حالا همین تعداد بیش‌تر شده چون اکثر خانم‌ها خانه‌نشین شده‌اند.»

محبوب‌الله شانزده ساله از مدتی به این‌سو به علت پیدا کردن لقمه نانی در ورکشاپی در کابل سرگرم کار است.

او که در خانواده شش نفری زندگی می‌کند، از اوضاع بد اقتصادی نگرانی می‌کند و از امارت اسلامی می‌خواهد تا به چالش‌های زندگی‌‌اش رسیدگی کند.

محبوب‌الله کودک کارگر به طلوع‌نیوز گفت: «باید ما درس بخوانیم، به یک‌جایی برسیم تا در آینده یک چیز شویم. زیاد کودکان هستند که بوت‌پالشی می‌کنند و یا به مثل ما در جایی کار می‌کنند.»

اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که از کودکان در کشور پشتیبانی همه‌جانبه می‌کنند و سهولت‌های را نیز به آنان فراهم ساخته‌اند.

آقای مجاهد در این باره گفت: «ما قبلن هم اصولی داشتیم کسانی که زیر سن هستند در صفوف اجازه فعالیت ندارند و بعد از این که امارت اسلامی افغانستان حاکم شد تمام ارگان‌های امنیتی که ما به گونه‌ی پروفیشنل و خوب می‌خواهیم آموزش بدهیم جابجا بکنیم در جای شان اصلن کودکان در آن جایی ندارند.»

دفتر ویژه سازمان ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه، از مقام‌های امارت اسلامی خواسته تا مکتب‌ها را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی کند و تعلیق تحصیلات دانشگاه برای زنان را نیز لغو کند.

سازمان ملل متحد: افراد زیر هجده سال کودک شناخته شوند

در بخشی از این گزارش آمده که به اثر کاهش درگیری‌ها در افغانستان، کودکان هم‌چنان در وضعیت به شدت آسیب‌پذیری به سر می‌برند.

تصویر بندانگشتی

دفتر نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه در گزارشی زیرنام "کودکان و درگیری‌های مسلحانه در افغانستان"، از اوضاع کودکان در کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان پشتیبانی از آنان در سطح جهانی شده است.

در بخشی از این گزارش آمده که به اثر کاهش درگیری‌ها در افغانستان، کودکان هم‌چنان در وضعیت به شدت آسیب‌پذیری به سر می‌برند.

این سازمان از امارت اسلامی خواسته تا افراد زیر ۱۸ سال را هم‌چون کودک به رسمیت بشناسد.

در گزارش آمده است: «من از طالبان می‌خواهم که اقدام‌های آشکاری را برای محافظت از کودکان اتخاذ کنند و هر فرد زیر سن هژده سال را هم‌چون کودک به رسمیت بشناسند.»

بر بنیاد گزارش این نهاد، در سال‌های پسین به ویژه پس از اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ممنوعیت مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم، آسیب‌ها به کودکان در افغانستان افزایش یافته است.

ویرجینیا گامبا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه گفت: «میلیون‌ها دختر از رفتن به مکتب‌ها منع شده‌اند. این امر، همراه با هنجارهای اجتماعی و شیوه‌های سنتی، بسیاری از دختران را در معرض انواع شدید خشونت و رفتارهای توهین‌آمیز همچون قتل‌های ناموسی، ازدواج‌های زودهنگام، خشونت خانگی و خشونت جنسی قرار داده است.»

در این گزارش آمده که از آغاز ۲۰۲۱ تا پایان ۲۰۲۲، به طور کلی، چهار هزار و ۵۱۹ مورد خشونت در برابر سه هزار و ۵۴۵ کودک چندماهه تا ۱۷ ساله صورت گرفته که مسوول بیش‌تر این خشونت‌ها بر بنیاد این گزارش امارت اسلامی شناخته شده است.

عبدالمتین ناصری استاد دانشگاه در این باره گفت: «اطفالِ که بی‌بضاعت هستند طبعا یا مادران شان کار می‌کردند یا خواهران شان کار می‌کردند یا برادران شان کار می‌کردند. حالا همین تعداد بیش‌تر شده چون اکثر خانم‌ها خانه‌نشین شده‌اند.»

محبوب‌الله شانزده ساله از مدتی به این‌سو به علت پیدا کردن لقمه نانی در ورکشاپی در کابل سرگرم کار است.

او که در خانواده شش نفری زندگی می‌کند، از اوضاع بد اقتصادی نگرانی می‌کند و از امارت اسلامی می‌خواهد تا به چالش‌های زندگی‌‌اش رسیدگی کند.

محبوب‌الله کودک کارگر به طلوع‌نیوز گفت: «باید ما درس بخوانیم، به یک‌جایی برسیم تا در آینده یک چیز شویم. زیاد کودکان هستند که بوت‌پالشی می‌کنند و یا به مثل ما در جایی کار می‌کنند.»

اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که از کودکان در کشور پشتیبانی همه‌جانبه می‌کنند و سهولت‌های را نیز به آنان فراهم ساخته‌اند.

آقای مجاهد در این باره گفت: «ما قبلن هم اصولی داشتیم کسانی که زیر سن هستند در صفوف اجازه فعالیت ندارند و بعد از این که امارت اسلامی افغانستان حاکم شد تمام ارگان‌های امنیتی که ما به گونه‌ی پروفیشنل و خوب می‌خواهیم آموزش بدهیم جابجا بکنیم در جای شان اصلن کودکان در آن جایی ندارند.»

دفتر ویژه سازمان ملل متحد در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه، از مقام‌های امارت اسلامی خواسته تا مکتب‌ها را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی کند و تعلیق تحصیلات دانشگاه برای زنان را نیز لغو کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره