Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیامدهای پخش خبرهای جعلی و اطلاعات نادرست چیست؟

پخش خبرهای جعلی و اطلاعات نادرست همواره برای مردم گمراه‌کننده و جنجال برانگیز بوده است.

اطلاعات نادرست که از سوی برخی از رسانه‌های جمعی به نشر می‌رسند توانایی استدلال در مورد اطلاعات درست و نادرست را در میان مردم به چالش می‌کشاند.

برخی از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها نیز نشر و پخش خبرهای نادرست را برای جامعه رسانه‌ای زیان‌بار می‌دانند.

عبدالقدیم ویار رییس کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان در این باره گفت: «بعضی اصولی وجود دارد برای تخطی‌ها و اخلاق رسانه‌ای؛ یکی اصول بنیادی ژورنالیزم است که او طبعن موارد تحقیق و تحلیل بررسی قانونی هم قرار گرفته می‌تواند.»

حامد علمی روزنامه‌نگار و نویسنده گفت: «باید در این مقطع زمانی مقامات یک طرزالعملی را با رسانه‌ها، نهادهای حامی رسانه‌ها و اشخاصی که در این مسایل وارد هستند، ترتیب دهند تا این معضل به طور موقت حل شود.»

اما انتشار این گونه اطلاعات چه پیامدهایی را در پی دارد؟

حیدر محمد نظری خبرنگار گفت: «این نه تنها که کار خود شان را صدمه می‌رساند بل‌که اعتماد بر تمام رسانه‌ها را کاهش می‌دهد.»

سلیمه رحمانی روزنامه‌نگار گفت: «شماری از رسانه‌ها با نشر مطالب و اخبار نادرست اذهان عامه را خراب می‌کنند این سطح رسانه را پایین می‌آورد.»

در این میان، وزارت اطلاعات فرهنگ می‌گوید که این وزارت در تلاش است تا جلو اطلاعات نادرست که از سوی برخی از رسانه‌های جمعی به نشر می‌رسد را بگیرد.

ضیا‌الحق حقمل سرپرست معینیت نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «وزارت اطلاعات فرهنگ همیشه با رسانه‌ها نشست‌ها برگزار می‌کند، این دروازه همیشه به‌روی رسانه‌ها باز است کمیسیون تخطی هم وجود دارد که جلو برخی از تخطی‌ها را می‌گیرد.»

این در حالی‌ست که امروزه هزاران مطلب و پیام از دریچه رسانه‌های مختلف مثل تلویزیون، رادیو، شبکه‌های مجازی در دسترس قرار می‌گیرند.

پیامدهای پخش خبرهای جعلی و اطلاعات نادرست چیست؟

اطلاعات نادرست که از سوی برخی از رسانه‌های جمعی به نشر می‌رسند توانایی استدلال در مورد اطلاعات درست و نادرست را در میان مردم به چالش می‌کشاند.

تصویر بندانگشتی

پخش خبرهای جعلی و اطلاعات نادرست همواره برای مردم گمراه‌کننده و جنجال برانگیز بوده است.

اطلاعات نادرست که از سوی برخی از رسانه‌های جمعی به نشر می‌رسند توانایی استدلال در مورد اطلاعات درست و نادرست را در میان مردم به چالش می‌کشاند.

برخی از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها نیز نشر و پخش خبرهای نادرست را برای جامعه رسانه‌ای زیان‌بار می‌دانند.

عبدالقدیم ویار رییس کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان در این باره گفت: «بعضی اصولی وجود دارد برای تخطی‌ها و اخلاق رسانه‌ای؛ یکی اصول بنیادی ژورنالیزم است که او طبعن موارد تحقیق و تحلیل بررسی قانونی هم قرار گرفته می‌تواند.»

حامد علمی روزنامه‌نگار و نویسنده گفت: «باید در این مقطع زمانی مقامات یک طرزالعملی را با رسانه‌ها، نهادهای حامی رسانه‌ها و اشخاصی که در این مسایل وارد هستند، ترتیب دهند تا این معضل به طور موقت حل شود.»

اما انتشار این گونه اطلاعات چه پیامدهایی را در پی دارد؟

حیدر محمد نظری خبرنگار گفت: «این نه تنها که کار خود شان را صدمه می‌رساند بل‌که اعتماد بر تمام رسانه‌ها را کاهش می‌دهد.»

سلیمه رحمانی روزنامه‌نگار گفت: «شماری از رسانه‌ها با نشر مطالب و اخبار نادرست اذهان عامه را خراب می‌کنند این سطح رسانه را پایین می‌آورد.»

در این میان، وزارت اطلاعات فرهنگ می‌گوید که این وزارت در تلاش است تا جلو اطلاعات نادرست که از سوی برخی از رسانه‌های جمعی به نشر می‌رسد را بگیرد.

ضیا‌الحق حقمل سرپرست معینیت نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «وزارت اطلاعات فرهنگ همیشه با رسانه‌ها نشست‌ها برگزار می‌کند، این دروازه همیشه به‌روی رسانه‌ها باز است کمیسیون تخطی هم وجود دارد که جلو برخی از تخطی‌ها را می‌گیرد.»

این در حالی‌ست که امروزه هزاران مطلب و پیام از دریچه رسانه‌های مختلف مثل تلویزیون، رادیو، شبکه‌های مجازی در دسترس قرار می‌گیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره