Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حمزه: حدود ۸۰ درصد دانش‌آموزان کتاب‌های چاپ نو دریافت کردند

وزارت معارف امروز (شنبه) به طلوع‌نیوز گفته است که حدود ۸۰ درصد دانش‌آموزان مکتب‌های کشور کتاب‌های چاپ جدید دریافت کرده‌اند.

منصور احمد حمزه سخن‌گوی وزارت معارف افزوده است که این وزارت ۳۸ میلیون جلد کتاب درسی را چاپ و در اختیار دانش‌آموزان قرار داده است.

به گفته‌ی آقای حمزه، وزارت معارف تلاش دارد تا به مشکل کم‌بود کتاب در نقاط دوردست کشور نیز رسیدگی کند.

منصوراحمد حمزه به طلوع‌نیوز گفت: «در نتیجه تلاش‌های وزارت معارف افغانستان به حدود ۸۰ درصد دانش‌آموزان کتاب‌ها رسیده است. با این هم تلاش داریم تا به دانش‌آموزان در اسرع وقت کتاب‌ و مواد درسی رسانیده شود.»

همزمان با این شماری از دانش‌آموزان از کم‌بود کتاب‌های درسی در مکتب‌ها شکایت دارند.

عثمان دانش‌آموز به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «هر سال باید برای ما کتاب‌های جدید توزیع شود و باید به هر دانش‌آموز تمام کتاب‌ها داده شود؛ چون دانش‌آموزان توان خرید کتاب را ندارند.»

قدیر الله یکی دیگر از دانش‌آموزان می‌گوید: «‌کتاب‌های که ما از بازار به دست می‌آوریم، ساده چاپ شده و به شکل دقیق دیده نمی‌شود. دانش‌آموزان در این عرصه با مشکل روبه‌رو اند.»

برخی آموزگاران نیز می‌گویند که وزارت معارف باید برای حل مشکل کم‌بود کتاب‌های درسی در کشور توجه کند. آموزگاران، داشتن کتاب را در بهبود روند آموزش مهم می‌دانند.

نصرت الله یوسفی آموزگار به طلوع‌نیوز گفت: «کتاب‌ها به‌زودی از بین می‌روند، بنابراین وزارت معارف باید کتاب‌های زیادی چاپ کند تا دانش‌آموزان با مشکل کم‌بود کتاب روبه‌رو نشوند.»

وزارت معارف پیش از این گفته بود که پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی، ۳۸ میلیون جلد کتاب درسی را تا اکنون چاپ و روند توزیع را نیز آغاز کرده است.

حمزه: حدود ۸۰ درصد دانش‌آموزان کتاب‌های چاپ نو دریافت کردند

همزمان با این شماری از دانش‌آموزان از کم‌بود کتاب‌های درسی در مکتب‌ها شکایت دارند.

تصویر بندانگشتی

وزارت معارف امروز (شنبه) به طلوع‌نیوز گفته است که حدود ۸۰ درصد دانش‌آموزان مکتب‌های کشور کتاب‌های چاپ جدید دریافت کرده‌اند.

منصور احمد حمزه سخن‌گوی وزارت معارف افزوده است که این وزارت ۳۸ میلیون جلد کتاب درسی را چاپ و در اختیار دانش‌آموزان قرار داده است.

به گفته‌ی آقای حمزه، وزارت معارف تلاش دارد تا به مشکل کم‌بود کتاب در نقاط دوردست کشور نیز رسیدگی کند.

منصوراحمد حمزه به طلوع‌نیوز گفت: «در نتیجه تلاش‌های وزارت معارف افغانستان به حدود ۸۰ درصد دانش‌آموزان کتاب‌ها رسیده است. با این هم تلاش داریم تا به دانش‌آموزان در اسرع وقت کتاب‌ و مواد درسی رسانیده شود.»

همزمان با این شماری از دانش‌آموزان از کم‌بود کتاب‌های درسی در مکتب‌ها شکایت دارند.

عثمان دانش‌آموز به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «هر سال باید برای ما کتاب‌های جدید توزیع شود و باید به هر دانش‌آموز تمام کتاب‌ها داده شود؛ چون دانش‌آموزان توان خرید کتاب را ندارند.»

قدیر الله یکی دیگر از دانش‌آموزان می‌گوید: «‌کتاب‌های که ما از بازار به دست می‌آوریم، ساده چاپ شده و به شکل دقیق دیده نمی‌شود. دانش‌آموزان در این عرصه با مشکل روبه‌رو اند.»

برخی آموزگاران نیز می‌گویند که وزارت معارف باید برای حل مشکل کم‌بود کتاب‌های درسی در کشور توجه کند. آموزگاران، داشتن کتاب را در بهبود روند آموزش مهم می‌دانند.

نصرت الله یوسفی آموزگار به طلوع‌نیوز گفت: «کتاب‌ها به‌زودی از بین می‌روند، بنابراین وزارت معارف باید کتاب‌های زیادی چاپ کند تا دانش‌آموزان با مشکل کم‌بود کتاب روبه‌رو نشوند.»

وزارت معارف پیش از این گفته بود که پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی، ۳۸ میلیون جلد کتاب درسی را تا اکنون چاپ و روند توزیع را نیز آغاز کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره