Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شهرداری کابل: ۸ پارک تفریحی به تازگی در کابل ایجاد شده است

شهرداری کابل از ایجاد هشت پارک تفریحی پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی خبر می‌دهد.

نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل می‌گوید که این اداره حدود ۶۰ پارک تفریحی را که قبلا با چالش‌های روبه‌رو بودند را بازسازی و در اختیار شهروندان کشور قرار داده‌ است.

نماینده شهرداری کابل تصریح کرد: «هم‌اکنون در حدود ۶۰ پارک فعال هستند که قبلن فعال نبودند، مشکلات بسیار جدی داشتند و بالاتر از هشت پارک کاملا نو ایجاد شده در شهر کابل.»

آقای بارکزی از پایان کار بازسازی پارک شهرنو کابل در ماه حمل سال آینده خبر می‌دهد و می‌افزاید که این پارک شاهد تغییرات بیش‌تر در بخش بازسازی خواهد بود.

نعمت‌الله بارکزی بیان کرد: «پارک شهرتمام‌اش بازسازی شده است از سنگ‌فرش راه‌های که اینجا وجود دارد تا ساختن چوکی‌های جدید تمام‌اش انجام شده الحمدالله یک بخش کم‌اش مانده که ان‌شاءالله در حمل سال آینده خلاص می‌شود.»

شهروندانی که از بهر تفریح، بازدید و ساختن خاطره به پارک شهرنو کابل آمده‌اند وجود پارک‌های تفریحی را در کشور جهت آرامش جوانان مهم می‌دانند.

احمد سمیر باشنده کابل گفت: «وقتی از مکتب و دانش‌گاه رخصت می‌شویم و ذهن ما ناآرام است آمدن به پارک می‌تواند مفید باشد.»

احمدالله باشنده دیگر گفت«وجود هم‌چین پارک‌ها در شهر کابل بسیار خوب است برای کسانی که جوان هستند می‌خواهند وقت شان را با دوست‌های شان بگذراند بسیار خوب است بخاطر که فکر شان دیگر می‌شود.»

بربنیاد آمار شهرداری کابل در حال حاضر ۱۴۱ پارک تفریحی در شهر کابل وجود دارد که شهروندان کشور از آن‌ها استفاده می‌کنند.

شهرداری کابل: ۸ پارک تفریحی به تازگی در کابل ایجاد شده است

شهروندانی که از بهر تفریح، بازدید و ساختن خاطره به پارک شهرنو کابل آمده‌اند وجود پارک‌های تفریحی را در کشور جهت آرامش جوانان مهم می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

شهرداری کابل از ایجاد هشت پارک تفریحی پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی خبر می‌دهد.

نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل می‌گوید که این اداره حدود ۶۰ پارک تفریحی را که قبلا با چالش‌های روبه‌رو بودند را بازسازی و در اختیار شهروندان کشور قرار داده‌ است.

نماینده شهرداری کابل تصریح کرد: «هم‌اکنون در حدود ۶۰ پارک فعال هستند که قبلن فعال نبودند، مشکلات بسیار جدی داشتند و بالاتر از هشت پارک کاملا نو ایجاد شده در شهر کابل.»

آقای بارکزی از پایان کار بازسازی پارک شهرنو کابل در ماه حمل سال آینده خبر می‌دهد و می‌افزاید که این پارک شاهد تغییرات بیش‌تر در بخش بازسازی خواهد بود.

نعمت‌الله بارکزی بیان کرد: «پارک شهرتمام‌اش بازسازی شده است از سنگ‌فرش راه‌های که اینجا وجود دارد تا ساختن چوکی‌های جدید تمام‌اش انجام شده الحمدالله یک بخش کم‌اش مانده که ان‌شاءالله در حمل سال آینده خلاص می‌شود.»

شهروندانی که از بهر تفریح، بازدید و ساختن خاطره به پارک شهرنو کابل آمده‌اند وجود پارک‌های تفریحی را در کشور جهت آرامش جوانان مهم می‌دانند.

احمد سمیر باشنده کابل گفت: «وقتی از مکتب و دانش‌گاه رخصت می‌شویم و ذهن ما ناآرام است آمدن به پارک می‌تواند مفید باشد.»

احمدالله باشنده دیگر گفت«وجود هم‌چین پارک‌ها در شهر کابل بسیار خوب است برای کسانی که جوان هستند می‌خواهند وقت شان را با دوست‌های شان بگذراند بسیار خوب است بخاطر که فکر شان دیگر می‌شود.»

بربنیاد آمار شهرداری کابل در حال حاضر ۱۴۱ پارک تفریحی در شهر کابل وجود دارد که شهروندان کشور از آن‌ها استفاده می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره