Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست ا.ا برای به‌رسمیت شناخته شدن در سال جدید خورشیدی

هم‌زمان با آغاز سال جدید هجری خورشیدی، امارت اسلامی خواهان به‌رسمیت شناسی از سوی کشورهای جهان است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که آنان با تمام کشورها خواهان روابط نزدیک سیاسی هستند و این روابط را به نفع تمام کشورها می‌دانند.

به گفته‌ی آقای مجاهد، فشارها بر حکومت سرپرست نتیجه‌بخش نیستند و لازم است تا امارت اسلامی در این سال به‌رسمیت شناخته شود.

او در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در دنیا می‌بینیم که کشورها با ما تعامل دارند، چند کشوری است که در افغانستان شکست خورده بودند، آن‌ها هنوز هم در پی بهانه‌جویی هستند، دیگر کشورهایی‌که با ما تعامل دارند اگر ما با آن‌ها زیاد به پیش برویم کشورهایی که باقی مانده خودشان خواهند آمدند به نقطه‌ای که با افغانستان تعامل رسمی را آغاز کنند.»

سخن‌گوی امارت اسلامی می‌افزاید که امارت اسلامی در سال ۱۴۰۲هجری خورشیدی دست‌آوردهای زیادی در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و دیگر بخش‌ها داشته و تلاش می‌کنند تا در سال روان این دست‌آوردها بیش‌تر شود و میزان بی‌کاری در کشور نیز کاهش یابد.

ذبیح‌الله مجاهد گفت: «امارت اسلامی افغانستان تلاش‌های نهایی خود را در عرصه‌های مختلف دارد تا در سال آینده ما خدمات ارایه بکنیم به هموطنان خود در عرصه‌های کاهش بی‌کاری، در عرصه امنیت بهتر و هم‌چنان عرصه روابط دیپلوماتیکی و سیاسی با کشورهای دنیا.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باوراند که امارت اسلامی نیز برای به‌رسمیت شناسی خواست‌های مشروع بنیادی جامعه جهانی را بپذیرد.

آگاهان می‌افزایند که امارت اسلامی باید در زمینه حقوق بشر، به‌ویژه حقوق بانوان، تصویب قانون اساسی و رسمی‌شدن کابینه سرپرست بیش‌تر تلاش کند.

ادریس زازی آگاه مسایل سیاسی گفت: «خواست‌های ملت را برآورده بسازند یک سیاست خارجی تدوین‌شده را تدوین‌ می‌کنیم همه منطقه و جهان را دعوت می‌کنیم که سیاست متوازن و بی‌طرف را ما تدوین می‌کنیم.»

کامران امان آگاه مسایل سیاسی گفت: «باید قانون اساسی هرچه زودتر تصویب شود و موضوع حکومت موقت ختم شود و زمانی‌که قانون اساسی نداشته باشیم هیچ‌کشوری ما را به‌رسمیت نخواهد شناخت و باید سیاست‌های داخلی و خارجی ما معلوم شود.»

بیش از دو و نیم سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور سپری می‌شود؛ اما تا هنوز حکومت سرپرست از سوی جامعه جهانی به‌رسمیت شناخته نشده است.

مساله رسمی‌شدن کابینه سرپرست، تصویب قانون اساسی و پرچم سه رنگ نیز ناروشن است.

خواست ا.ا برای به‌رسمیت شناخته شدن در سال جدید خورشیدی

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که آنان با تمام کشورها خواهان روابط نزدیک سیاسی هستند و این روابط را به نفع تمام کشورها می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

هم‌زمان با آغاز سال جدید هجری خورشیدی، امارت اسلامی خواهان به‌رسمیت شناسی از سوی کشورهای جهان است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که آنان با تمام کشورها خواهان روابط نزدیک سیاسی هستند و این روابط را به نفع تمام کشورها می‌دانند.

به گفته‌ی آقای مجاهد، فشارها بر حکومت سرپرست نتیجه‌بخش نیستند و لازم است تا امارت اسلامی در این سال به‌رسمیت شناخته شود.

او در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در دنیا می‌بینیم که کشورها با ما تعامل دارند، چند کشوری است که در افغانستان شکست خورده بودند، آن‌ها هنوز هم در پی بهانه‌جویی هستند، دیگر کشورهایی‌که با ما تعامل دارند اگر ما با آن‌ها زیاد به پیش برویم کشورهایی که باقی مانده خودشان خواهند آمدند به نقطه‌ای که با افغانستان تعامل رسمی را آغاز کنند.»

سخن‌گوی امارت اسلامی می‌افزاید که امارت اسلامی در سال ۱۴۰۲هجری خورشیدی دست‌آوردهای زیادی در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و دیگر بخش‌ها داشته و تلاش می‌کنند تا در سال روان این دست‌آوردها بیش‌تر شود و میزان بی‌کاری در کشور نیز کاهش یابد.

ذبیح‌الله مجاهد گفت: «امارت اسلامی افغانستان تلاش‌های نهایی خود را در عرصه‌های مختلف دارد تا در سال آینده ما خدمات ارایه بکنیم به هموطنان خود در عرصه‌های کاهش بی‌کاری، در عرصه امنیت بهتر و هم‌چنان عرصه روابط دیپلوماتیکی و سیاسی با کشورهای دنیا.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل سیاسی به این باوراند که امارت اسلامی نیز برای به‌رسمیت شناسی خواست‌های مشروع بنیادی جامعه جهانی را بپذیرد.

آگاهان می‌افزایند که امارت اسلامی باید در زمینه حقوق بشر، به‌ویژه حقوق بانوان، تصویب قانون اساسی و رسمی‌شدن کابینه سرپرست بیش‌تر تلاش کند.

ادریس زازی آگاه مسایل سیاسی گفت: «خواست‌های ملت را برآورده بسازند یک سیاست خارجی تدوین‌شده را تدوین‌ می‌کنیم همه منطقه و جهان را دعوت می‌کنیم که سیاست متوازن و بی‌طرف را ما تدوین می‌کنیم.»

کامران امان آگاه مسایل سیاسی گفت: «باید قانون اساسی هرچه زودتر تصویب شود و موضوع حکومت موقت ختم شود و زمانی‌که قانون اساسی نداشته باشیم هیچ‌کشوری ما را به‌رسمیت نخواهد شناخت و باید سیاست‌های داخلی و خارجی ما معلوم شود.»

بیش از دو و نیم سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور سپری می‌شود؛ اما تا هنوز حکومت سرپرست از سوی جامعه جهانی به‌رسمیت شناخته نشده است.

مساله رسمی‌شدن کابینه سرپرست، تصویب قانون اساسی و پرچم سه رنگ نیز ناروشن است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره