Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفیر ترکیه در کابل: افغانستان برای کسب جایگاه بین‌المللی خود تلاش کند

جنک اونال سفیر ترکیه در کابل می‌گوید که زمان آن فراه رسیده است تا افغانستان برای به دست‌آوردن جایگاه‌ بین‌المللی خود تلاش کند.

آقای اونال هنگام حضور در برنامه افطاری بنیاد معارف ترکیه که در آن سفیر آذربایجان، برخی از چهره‌های امارت اسلامی و بازرگانان نیز حضور داشتند، می‌افزاید که انقره در هر شرایط از مردم افغانستان پشتیبانی خواهد کرد.

سفیر ترکیه در کابل در این باره گفت: «پس از سال‌ها جنگ در افغانستان، حالا زمان آن فرا رسیده است که افغانستان باید در جایگاه بین‌المللی که باید باشد برای رسیدن به آن تلاش کند. مردم افغانستان توانمند هستند و از عهده این مشکلات نیز بیرون آمده می‌توانند و ترکیه نیز در این بخش در کنار مردم افغانستان خواهد ماند.»

سفیر ترکیه در بخشی از سخنانش تاکید می‌ورزد که انقره در کنار سایر کمک‌هایش به افغانستان، در بخش آموزش نیز کمک کرده است. او از مقام‌های امارت اسلامی نیز می‌خواهد تا در فراهم‌ساختن زمینه آموزش در افغانستان توجه جدی کنند.

جنک اونال افزود: «برای رسیدن به هدف و آینده درخشان علم و دانایی مهم است و من فکر می‌کنم که مسوولان افغانستان هم به این موضوع توجه کنند.»

نوزات شیمشک عضو هیات بنیاد معارف ترکیه گفت: «بنیاد معارف ترکیه در ۵۲ کشور جهان با ۲۴۷ مکتب و مراکز آموزشی برای پنجاه و دوهزار دانش‌آموز زمینه آموزش فراهم کرده و افغانستان جایگاه دوم را در میان این کشورها دارد که چهل و پنج مکتب و مرکز آموزشی و ده لیلیه دارد که ۵۲۲۲ سرگرم آموزش در آن هستند.»

هم‌زمان با این، معین وزارت معارف که در این برنامه حضور داشت می‌گوید که در چند دهه پسین به دلیل جنگ و ناامنی سیستم آموزشی افغانستان آسیب دیده و از همه کشورها و سازمان‌های که در بخش آموزش فعالیت دارند می‌خواهد تا افغانستان را در این بخش همکاری کنند.

صبغت‌الله وصیل معین منابع و اداره وزارت معارف گفت: «از نهادها و سازمان‌های که در بخش آموزش فعالیت دارند از همه شان می‌خواهیم که برای ما دست بدهند و همرای ما این سیستم خراب‌شده در جنگ سال‌های پسین و اشغال برای ترمیم و بلندکردن آن با ما همکاری کنند.»

معین وزارت معارف هم‌چنان در این برنامه از تلاش‌ها برای فراهم سازی زمینه‌های آموزشی برای شهروندان کشور اطمینان می‌دهد و تاکید می‌ورزد که به‌زودی برای گسترش علم در کشور طرحی را روی دست دارند و از ترکیه نیز خواسته‌اند تا در عملی‌سازی آن معارف افغانستان را پشتیبانی کند.

سفیر ترکیه در کابل: افغانستان برای کسب جایگاه بین‌المللی خود تلاش کند

جنک اونال افزود: «برای رسیدن به هدف و آینده درخشان علم و دانایی مهم است و من فکر می‌کنم که مسوولان افغانستان هم به این موضوع توجه کنند.»

تصویر بندانگشتی

جنک اونال سفیر ترکیه در کابل می‌گوید که زمان آن فراه رسیده است تا افغانستان برای به دست‌آوردن جایگاه‌ بین‌المللی خود تلاش کند.

آقای اونال هنگام حضور در برنامه افطاری بنیاد معارف ترکیه که در آن سفیر آذربایجان، برخی از چهره‌های امارت اسلامی و بازرگانان نیز حضور داشتند، می‌افزاید که انقره در هر شرایط از مردم افغانستان پشتیبانی خواهد کرد.

سفیر ترکیه در کابل در این باره گفت: «پس از سال‌ها جنگ در افغانستان، حالا زمان آن فرا رسیده است که افغانستان باید در جایگاه بین‌المللی که باید باشد برای رسیدن به آن تلاش کند. مردم افغانستان توانمند هستند و از عهده این مشکلات نیز بیرون آمده می‌توانند و ترکیه نیز در این بخش در کنار مردم افغانستان خواهد ماند.»

سفیر ترکیه در بخشی از سخنانش تاکید می‌ورزد که انقره در کنار سایر کمک‌هایش به افغانستان، در بخش آموزش نیز کمک کرده است. او از مقام‌های امارت اسلامی نیز می‌خواهد تا در فراهم‌ساختن زمینه آموزش در افغانستان توجه جدی کنند.

جنک اونال افزود: «برای رسیدن به هدف و آینده درخشان علم و دانایی مهم است و من فکر می‌کنم که مسوولان افغانستان هم به این موضوع توجه کنند.»

نوزات شیمشک عضو هیات بنیاد معارف ترکیه گفت: «بنیاد معارف ترکیه در ۵۲ کشور جهان با ۲۴۷ مکتب و مراکز آموزشی برای پنجاه و دوهزار دانش‌آموز زمینه آموزش فراهم کرده و افغانستان جایگاه دوم را در میان این کشورها دارد که چهل و پنج مکتب و مرکز آموزشی و ده لیلیه دارد که ۵۲۲۲ سرگرم آموزش در آن هستند.»

هم‌زمان با این، معین وزارت معارف که در این برنامه حضور داشت می‌گوید که در چند دهه پسین به دلیل جنگ و ناامنی سیستم آموزشی افغانستان آسیب دیده و از همه کشورها و سازمان‌های که در بخش آموزش فعالیت دارند می‌خواهد تا افغانستان را در این بخش همکاری کنند.

صبغت‌الله وصیل معین منابع و اداره وزارت معارف گفت: «از نهادها و سازمان‌های که در بخش آموزش فعالیت دارند از همه شان می‌خواهیم که برای ما دست بدهند و همرای ما این سیستم خراب‌شده در جنگ سال‌های پسین و اشغال برای ترمیم و بلندکردن آن با ما همکاری کنند.»

معین وزارت معارف هم‌چنان در این برنامه از تلاش‌ها برای فراهم سازی زمینه‌های آموزشی برای شهروندان کشور اطمینان می‌دهد و تاکید می‌ورزد که به‌زودی برای گسترش علم در کشور طرحی را روی دست دارند و از ترکیه نیز خواسته‌اند تا در عملی‌سازی آن معارف افغانستان را پشتیبانی کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره