Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار سازمان نجات کودکان از بحران غذایی مهاجران افغان بازگشته از پاکستان

سازمان نجات کودکان گفته که بیش‌تر کودکان خانواده‌های افغان اخراج شده از پاکستان به سرپناه، آموزش و غذایی کافی دست‌رسی ندارند.

این سازمان با نشر یک نظر سنجی افزوده که از هر سه کودک یک کودک به بحران گرسنه‌گی روبه‌رو است و از هر شش خانواده یک خانواده زیر خیمه بود وباش می‌کنند.

در بخشی از گزارش سازمان نجات کودکان آمده است: «حدود سه چهارم از بازگشت‌کننده‌ها و خانواده‌ها در جوامع میزبان، اندازه وعده‌های غذایی خود را کاهش دادند تقریباً ۸ میلیون کودک در افغانستان یا از هر سه کودک یک کودک با سطح بحران گرسنگی مواجه هستند و تقریباً از هر شش خانواده، یک خانواده در خیمه زندگی می‌کنند و اکثر عودت‌کننده‌ها امکانات کمی برای تامین هزینه زندگی خود دارند یا اصلاً ندارند. تنها یک سوم توانسته بودند دارایی‌های خود را از پاکستان بازگردانند. تقریباً دو سوم ۶۵ در صد کودکانی که به افغانستان بازگشته‌اند در مکتب ثبت نام نکرده‌اند.»

خان محمد که به تازگی از پاکستان به کابل برگشته می‌گوید در زمان حضور قشون سرخ شوروی پیشین کشور را ترک کرده بود و اکنون که با کودکان قد و نیم قدش بازگشته زندگی پر چالشی را در پیش دارد.

خان محمد به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما در پاکستان کار کرده نمی‌توانستیم و اگر می‌رفتیم ما را بازداشت می‌کردند و در بدل رهایی پول می‌خواستند.»

یک خانم اخراج شده از پاکستان گفت: «ما نه سرپناهی برای زندگی داریم نه چیزی برای خوردن همین مشکلات ما است دیگر.»

احمدالله سی ساله نیز با خانواده‌اش به تازگی از پاكستان برگشته و نگران پیش‌برد زندگی‌ و تامین نفقه آنان است.

احمدالله به طلوع‌نیوز گفت: «ما مردم غریب استیم اگر با ما کمک شوند خیلی خوب می‌شوند چون ما در اینجا نه کار داریم نه سرپناه.»

امارت اسلامی می‌گوید که در راستایی حل چالش‌های مهاجران افغان تلاش‌های جدی جریان دارد تا بتواند برای آنان سرپناه فراهم کنند.

حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی گفت:‌ «وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها برای مهاجران بازگشت کننده و افراد بی‌جا شده کمیسیون‌های را ایجاد کرده که از یک سال به این‌سو به مشکلات آنان رسیدگی کرده‌اند و برای افرادی‌که خانه ندارند کار روی خانه‌های آنان به سرعت جریان دارد.»

بر بنیاد آمارهای وزارت مهاجران و عودت کننده گان روز چهارشنبه ۵۵۵ مهاجر افغان از گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک دوباره به کشور برگشته‌اند.

هشدار سازمان نجات کودکان از بحران غذایی مهاجران افغان بازگشته از پاکستان

امارت اسلامی می‌گوید که در راستایی حل چالش‌های مهاجران افغان تلاش‌های جدی جریان دارد تا بتواند برای آنان سرپناه فراهم کنند.

تصویر بندانگشتی

سازمان نجات کودکان گفته که بیش‌تر کودکان خانواده‌های افغان اخراج شده از پاکستان به سرپناه، آموزش و غذایی کافی دست‌رسی ندارند.

این سازمان با نشر یک نظر سنجی افزوده که از هر سه کودک یک کودک به بحران گرسنه‌گی روبه‌رو است و از هر شش خانواده یک خانواده زیر خیمه بود وباش می‌کنند.

در بخشی از گزارش سازمان نجات کودکان آمده است: «حدود سه چهارم از بازگشت‌کننده‌ها و خانواده‌ها در جوامع میزبان، اندازه وعده‌های غذایی خود را کاهش دادند تقریباً ۸ میلیون کودک در افغانستان یا از هر سه کودک یک کودک با سطح بحران گرسنگی مواجه هستند و تقریباً از هر شش خانواده، یک خانواده در خیمه زندگی می‌کنند و اکثر عودت‌کننده‌ها امکانات کمی برای تامین هزینه زندگی خود دارند یا اصلاً ندارند. تنها یک سوم توانسته بودند دارایی‌های خود را از پاکستان بازگردانند. تقریباً دو سوم ۶۵ در صد کودکانی که به افغانستان بازگشته‌اند در مکتب ثبت نام نکرده‌اند.»

خان محمد که به تازگی از پاکستان به کابل برگشته می‌گوید در زمان حضور قشون سرخ شوروی پیشین کشور را ترک کرده بود و اکنون که با کودکان قد و نیم قدش بازگشته زندگی پر چالشی را در پیش دارد.

خان محمد به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ما در پاکستان کار کرده نمی‌توانستیم و اگر می‌رفتیم ما را بازداشت می‌کردند و در بدل رهایی پول می‌خواستند.»

یک خانم اخراج شده از پاکستان گفت: «ما نه سرپناهی برای زندگی داریم نه چیزی برای خوردن همین مشکلات ما است دیگر.»

احمدالله سی ساله نیز با خانواده‌اش به تازگی از پاكستان برگشته و نگران پیش‌برد زندگی‌ و تامین نفقه آنان است.

احمدالله به طلوع‌نیوز گفت: «ما مردم غریب استیم اگر با ما کمک شوند خیلی خوب می‌شوند چون ما در اینجا نه کار داریم نه سرپناه.»

امارت اسلامی می‌گوید که در راستایی حل چالش‌های مهاجران افغان تلاش‌های جدی جریان دارد تا بتواند برای آنان سرپناه فراهم کنند.

حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی گفت:‌ «وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌ها برای مهاجران بازگشت کننده و افراد بی‌جا شده کمیسیون‌های را ایجاد کرده که از یک سال به این‌سو به مشکلات آنان رسیدگی کرده‌اند و برای افرادی‌که خانه ندارند کار روی خانه‌های آنان به سرعت جریان دارد.»

بر بنیاد آمارهای وزارت مهاجران و عودت کننده گان روز چهارشنبه ۵۵۵ مهاجر افغان از گذرگاه‌های تورخم و سپین بولدک دوباره به کشور برگشته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره