Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آسیب‌دیدگان سیلاب‌های پسین خواهان همکاری از سوی حکومت هستند

برخی از آسیب‌دیدگان سیلاب‌های پسین در کشور از امارت اسلامی می‌خواهند تا با آنان همکاری کند.

آنان می‌گویند که باران‌ها و جاری‌شدن سیلاب‌ها دار و ندار شان را از آنان گرفته و نیاز جدی به کمک دارند.

لونگ خان آسیب‌دیده از قندهار گفت: «نه مال و نه خانه برای ما باقی مانده است. شما دیدید که در خانه‌ها انسان‌ها زیر سقف شدند.»

حکمت‌الله آسیب‌دیده از ارزگان گفت: «اگر حکومت با ما کمک کرد خوب و اگر نه ما با زنان خود کار می‌کنیم تا سرپناه خود را خود بسازیم.»

از سویی هم، اداره هواشناسی کشور از باران‌ و سرازیرشدن سیلاب‌های شدید در هفته پیش‌رو در برخی از ولایت‌های کشور نیز هشدار داده است.

جانان سایق سخن‌گوی وزارت دولت برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی گفت: «در سرتاسر افغانستان نود و پنج هزار و هشت صدو شصت و یک جریب زمین زراعتی نیز در سیلاب‌ها تخریب شده‌اند.»

ننگیالی سمون سخن‌گوی ریاست زراعت قندهار گفت: «در ولسوالی‌های مختلف قندهار شماری زیادی زمین‌های زراعتی تخریب شده و در کنار آن در برخی ولسوالی‌ها مواشی نیز تلف شده‌اند.»

با این حال، جمعیت حلال احمر افغانی می‌گوید که برای بیش‌تر خانواده‌های آسیب‌دیده کمک‌های اولیه را انتقال داده و این روند هم‌چنان از سوی آنان ادامه دارد.

مدثر همراز سخن‌گوی جمعیت حلال احمر افغانی گفت: «خانوده‌های که از اثر سیلاب متضرر شده‌اند برای شان به گونه فزیکی کمک صورت گرفته و هم‌چنان تیم‌های ما در تمامی ساحات تلاش دارند تا کمک‌های اولیه را برای آسیب‌دیدگان انتقال بدهند.»

وزارت رسیدگی به رویدادهای طبیعی کشور روز گذشته آمار داده بود که در نتیجه سیلاب‌های پسین در کشور، نزدیک به هفتاد تن جان‌باخته و صدها منزل مسکونی نیز به گونه قسمی و کلی تخریب شده‌اند.

آسیب‌دیدگان سیلاب‌های پسین خواهان همکاری از سوی حکومت هستند

آنان می‌گویند که باران‌ها و جاری‌شدن سیلاب‌ها دار و ندار شان را از آنان گرفته و نیاز جدی به کمک دارند.

تصویر بندانگشتی

برخی از آسیب‌دیدگان سیلاب‌های پسین در کشور از امارت اسلامی می‌خواهند تا با آنان همکاری کند.

آنان می‌گویند که باران‌ها و جاری‌شدن سیلاب‌ها دار و ندار شان را از آنان گرفته و نیاز جدی به کمک دارند.

لونگ خان آسیب‌دیده از قندهار گفت: «نه مال و نه خانه برای ما باقی مانده است. شما دیدید که در خانه‌ها انسان‌ها زیر سقف شدند.»

حکمت‌الله آسیب‌دیده از ارزگان گفت: «اگر حکومت با ما کمک کرد خوب و اگر نه ما با زنان خود کار می‌کنیم تا سرپناه خود را خود بسازیم.»

از سویی هم، اداره هواشناسی کشور از باران‌ و سرازیرشدن سیلاب‌های شدید در هفته پیش‌رو در برخی از ولایت‌های کشور نیز هشدار داده است.

جانان سایق سخن‌گوی وزارت دولت برای رسیدگی به رویدادهای طبیعی گفت: «در سرتاسر افغانستان نود و پنج هزار و هشت صدو شصت و یک جریب زمین زراعتی نیز در سیلاب‌ها تخریب شده‌اند.»

ننگیالی سمون سخن‌گوی ریاست زراعت قندهار گفت: «در ولسوالی‌های مختلف قندهار شماری زیادی زمین‌های زراعتی تخریب شده و در کنار آن در برخی ولسوالی‌ها مواشی نیز تلف شده‌اند.»

با این حال، جمعیت حلال احمر افغانی می‌گوید که برای بیش‌تر خانواده‌های آسیب‌دیده کمک‌های اولیه را انتقال داده و این روند هم‌چنان از سوی آنان ادامه دارد.

مدثر همراز سخن‌گوی جمعیت حلال احمر افغانی گفت: «خانوده‌های که از اثر سیلاب متضرر شده‌اند برای شان به گونه فزیکی کمک صورت گرفته و هم‌چنان تیم‌های ما در تمامی ساحات تلاش دارند تا کمک‌های اولیه را برای آسیب‌دیدگان انتقال بدهند.»

وزارت رسیدگی به رویدادهای طبیعی کشور روز گذشته آمار داده بود که در نتیجه سیلاب‌های پسین در کشور، نزدیک به هفتاد تن جان‌باخته و صدها منزل مسکونی نیز به گونه قسمی و کلی تخریب شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره