Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

معین وزارت امر به معروف: ا.ا از حقوق زنان دفاع می‌کند

وزارت امر به معروف و نهی از منکر به این باور است که حقوق زنان در کشور در گذشته نقض می‌شد؛ اما اکنون تمامی حقوق آنان تامین است.

سید علی صدیق‌الله معین وزارت امر به معروف و نهی از منکر افزوده است که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور از ۹۰ تا ۹۵ درصد منکرات جلوگیری شده است.

معین این وزارت، بد دادن دختران را که حالا ممنوع شده، یکی از نمونه‌های نقض حقوق زنان در کشور عنوان کرده است.

معین وزارت امر به معروف و نهی از منکر افزود: «امارت اسلامی در دفاع از حقوق مظلومان تکلیف‌های زیادی را مواجه شده و هم‌چنان در این عرصه اراده و عزم دارد که در کنار مظلومان ایستاد شود. در جامعه زنان طبقه مظلوم است و امارت اسلامی از حقوق آنان دفاع می‌کند. به مرور زمان منکرات در کشور نخواهیم دید، اما اکنون که ما می‌بینیم از ۹۰ تا ۹۵ درصد از منکرات جلوگیری شده و در جامعه اصلاحات آمده است.»

اما برخی عالمان دین به طلوع‌نیوز گفته‌اند که در کنار حقوق دیگر زنان، باید حق کار و آموزش نیز به آنان داده شود.

عبدالرحمن عابد عالم دین گفت: «مرد و زن در اسلام حق زندگی، تعلیم، نفقه و عزت دارند و در این حقوق مساوی هستند، بنابراین باید تمام حقوق زنان در کشور داده شود.»

مسوولان در وزارت امر به معروف و نهی از منکر در حالی‌ از تامین حقوق زنان و دختران در کشور سخن می‌زنند که بیش از دو و نیم سال از بسته شدن مکتب‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد.

معین وزارت امر به معروف: ا.ا از حقوق زنان دفاع می‌کند

اما برخی عالمان دین به طلوع‌نیوز گفته‌اند که در کنار حقوق دیگر زنان، باید حق کار و آموزش نیز به آنان داده شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت امر به معروف و نهی از منکر به این باور است که حقوق زنان در کشور در گذشته نقض می‌شد؛ اما اکنون تمامی حقوق آنان تامین است.

سید علی صدیق‌الله معین وزارت امر به معروف و نهی از منکر افزوده است که پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور از ۹۰ تا ۹۵ درصد منکرات جلوگیری شده است.

معین این وزارت، بد دادن دختران را که حالا ممنوع شده، یکی از نمونه‌های نقض حقوق زنان در کشور عنوان کرده است.

معین وزارت امر به معروف و نهی از منکر افزود: «امارت اسلامی در دفاع از حقوق مظلومان تکلیف‌های زیادی را مواجه شده و هم‌چنان در این عرصه اراده و عزم دارد که در کنار مظلومان ایستاد شود. در جامعه زنان طبقه مظلوم است و امارت اسلامی از حقوق آنان دفاع می‌کند. به مرور زمان منکرات در کشور نخواهیم دید، اما اکنون که ما می‌بینیم از ۹۰ تا ۹۵ درصد از منکرات جلوگیری شده و در جامعه اصلاحات آمده است.»

اما برخی عالمان دین به طلوع‌نیوز گفته‌اند که در کنار حقوق دیگر زنان، باید حق کار و آموزش نیز به آنان داده شود.

عبدالرحمن عابد عالم دین گفت: «مرد و زن در اسلام حق زندگی، تعلیم، نفقه و عزت دارند و در این حقوق مساوی هستند، بنابراین باید تمام حقوق زنان در کشور داده شود.»

مسوولان در وزارت امر به معروف و نهی از منکر در حالی‌ از تامین حقوق زنان و دختران در کشور سخن می‌زنند که بیش از دو و نیم سال از بسته شدن مکتب‌ها به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم می‌گذرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره