تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

آغاز رأی‌زنی‌ها برای ایجاد هیئت مذاکره کننده

احزاب و جریان‌های سیاسی کشور از آغاز رأی زنی ها از بهر ایجاد یک هیات برای گفتگوهای میان افغانان خبر می‌دهد. 

این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که برای ایجاد این هیئت تا کنون دو نشست برگذار شده است و از حکومت می‌خواهند که برای ایجاد این هیات نباید موانع ایجاد کند.

زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در واپسین سفر اش به کابل، از حکومت افغانستان و جریان های سیاسی کشور خواسته است که برای گفت و گو های میان افغانان در باره ایجاد یک هیئت کار بکنند.

احزاب و جریان های سیاسی تا اکنون دو نشست را در باره چگونگی گزینش اعضای این هیئت برگذار کرده اند و از حکومت می‌خواهند که در تعیین چهره‌های مهم در ترکیب این هیئت نباید مخالفت کند.

اسدالله علیزی، از نزدیکان حامد کرزی رییس جمهور پیشین، گفت: «خواست ما از حکومت این است که نه تنها مانع ایجاد کند، بل همکاری کند که یک لیست فراگیر ساخته شود که برای تمامی طرف ها قابل قبول باشد.»

اما حکومت افغانستان از بهر آغاز گفتگوهای میان افغانان چنین خواستی دارد.

درانی وزیری، معاون سخنگوی رییس جمهور، گفت: «در صورتی که طالبان دست از خشونت بردارند و رابطه شان را با گروه های تروریستی قطع نموده و به آتش بس تن بدهند، زمینه برای گفتگوهای مستقیم فراهم خواهد شد.»

در همین حال، در هرات عالمان دین حوزه جنوب غرب کشور از طالبان می‌خواهند که به آتش بس تن بدهند.

رییس شورای علمای حوزه غرب کشور می گوید که روند صلح نباید در گروگان برخی از سیاست گران کشور باشد و این روند باید از سوی عالمان دین مدیریت شود.

مولوی خداداد صالح، رییس شورای علما و روحانیون حوزه غرب، گفت: «صلح باید از گروگان بیرون شود، صلح در گروگان چند نفری که مدعی هستند که سیاست مدار هستند و وارثین افغانستان هستند باید بیرون شود.»

انتظار می رود که پس از امضای توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان، گفت و گو های میان افغانان در درازای دو هفته آغاز شود.

اما منابع نزدیک به طالبان می گویند که خواست امریکا از طالبان برای کاهش خشونت ها و تامین آتش بس پیش از امضای توافق نامه صلح، این روند را با دگرگونی هایی رو به رو ساخته است.

پیش از این یک منبع نزدیک به طالبان گفته است که یک هیات سه نفری طالبان به رهبری مولوی شهاب الدین دلاور از قطر برای گفت و گو با رهبران شان به پاکستان رفته اند و در باره کاهش خشونت ها و آتش بس به توافق هایی نخستین رسیده اند.

افغانستان

آغاز رأی‌زنی‌ها برای ایجاد هیئت مذاکره کننده

این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که برای ایجاد این هیئت تا کنون دو نشست برگذار شده است.

تصویر بندانگشتی

احزاب و جریان‌های سیاسی کشور از آغاز رأی زنی ها از بهر ایجاد یک هیات برای گفتگوهای میان افغانان خبر می‌دهد. 

این احزاب و جریان‌های سیاسی می‌گویند که برای ایجاد این هیئت تا کنون دو نشست برگذار شده است و از حکومت می‌خواهند که برای ایجاد این هیات نباید موانع ایجاد کند.

زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در واپسین سفر اش به کابل، از حکومت افغانستان و جریان های سیاسی کشور خواسته است که برای گفت و گو های میان افغانان در باره ایجاد یک هیئت کار بکنند.

احزاب و جریان های سیاسی تا اکنون دو نشست را در باره چگونگی گزینش اعضای این هیئت برگذار کرده اند و از حکومت می‌خواهند که در تعیین چهره‌های مهم در ترکیب این هیئت نباید مخالفت کند.

اسدالله علیزی، از نزدیکان حامد کرزی رییس جمهور پیشین، گفت: «خواست ما از حکومت این است که نه تنها مانع ایجاد کند، بل همکاری کند که یک لیست فراگیر ساخته شود که برای تمامی طرف ها قابل قبول باشد.»

اما حکومت افغانستان از بهر آغاز گفتگوهای میان افغانان چنین خواستی دارد.

درانی وزیری، معاون سخنگوی رییس جمهور، گفت: «در صورتی که طالبان دست از خشونت بردارند و رابطه شان را با گروه های تروریستی قطع نموده و به آتش بس تن بدهند، زمینه برای گفتگوهای مستقیم فراهم خواهد شد.»

در همین حال، در هرات عالمان دین حوزه جنوب غرب کشور از طالبان می‌خواهند که به آتش بس تن بدهند.

رییس شورای علمای حوزه غرب کشور می گوید که روند صلح نباید در گروگان برخی از سیاست گران کشور باشد و این روند باید از سوی عالمان دین مدیریت شود.

مولوی خداداد صالح، رییس شورای علما و روحانیون حوزه غرب، گفت: «صلح باید از گروگان بیرون شود، صلح در گروگان چند نفری که مدعی هستند که سیاست مدار هستند و وارثین افغانستان هستند باید بیرون شود.»

انتظار می رود که پس از امضای توافق نامه صلح میان امریکا و طالبان، گفت و گو های میان افغانان در درازای دو هفته آغاز شود.

اما منابع نزدیک به طالبان می گویند که خواست امریکا از طالبان برای کاهش خشونت ها و تامین آتش بس پیش از امضای توافق نامه صلح، این روند را با دگرگونی هایی رو به رو ساخته است.

پیش از این یک منبع نزدیک به طالبان گفته است که یک هیات سه نفری طالبان به رهبری مولوی شهاب الدین دلاور از قطر برای گفت و گو با رهبران شان به پاکستان رفته اند و در باره کاهش خشونت ها و آتش بس به توافق هایی نخستین رسیده اند.

هم‌رسانی کنید