تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آمر جنایی ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار در انفجاری کشته‌شد

مقام امنیتی ننگرهار روز دوشنبه (۱۰ ثور) تأیید می‌کنند که دریک انفجار، آمر جنایی فرماندهی پولیس ولسوالی بهسود این ولایت کشته شد و معاون ولسوال این ولسوالی، زخم برداشته‌است.
 
یک منبع امنیتی به طلوع‌نیوز می‌گوید که این انفجار ساعت ۰۷:۴۰ بامداد امروز هنگامی در نزدیک ساختمان ولسوالی بهسود رخ داد، که یک ماین کنار جاده انفجار کرد.
 
درهمین‌حال، عطاالله خوگیانی، سخن‌گوی والی ننگرهار، می‌گوید که در این رویداد چهارتن به‌شمول سه‌پولیس زخم برداشته‌اند.

تاکنون هیچ‌گروهی به‍شمول طالبان، مسؤولیت این رویداد را برعهده نگرفته‌است. 

آمر جنایی ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار در انفجاری کشته‌شد

مقام‌های محلی ولایت ننگرهار، کشته‌شدن آمر جنایی فرماندهی پولیس ولسوالی بهسود این ولایت را، تأیید می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

مقام امنیتی ننگرهار روز دوشنبه (۱۰ ثور) تأیید می‌کنند که دریک انفجار، آمر جنایی فرماندهی پولیس ولسوالی بهسود این ولایت کشته شد و معاون ولسوال این ولسوالی، زخم برداشته‌است.
 
یک منبع امنیتی به طلوع‌نیوز می‌گوید که این انفجار ساعت ۰۷:۴۰ بامداد امروز هنگامی در نزدیک ساختمان ولسوالی بهسود رخ داد، که یک ماین کنار جاده انفجار کرد.
 
درهمین‌حال، عطاالله خوگیانی، سخن‌گوی والی ننگرهار، می‌گوید که در این رویداد چهارتن به‌شمول سه‌پولیس زخم برداشته‌اند.

تاکنون هیچ‌گروهی به‍شمول طالبان، مسؤولیت این رویداد را برعهده نگرفته‌است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره