تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اشتراک هزاران تن در مراسم خاک سپاری قربانیان حمله برمسجد جوادیه

خانواده‌های قربانیان حمله‌های انتحاری هرات جسد‌های بیش ازسی تن قربانیان حمله مسجد جوادیه را عصرامروزبه خاک سپردند.

 هزاران تن از مردم هرات در مراسم خاک سپاری قربانیان مسجد جوادیه اشتراک کردند و حمله های هراس افگنانه را در کشور محکوم نموده آن را تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه میان مردم عنوان کردند.

در همین حال، شماری ازعالمان دین وباشنده گان هرات می گویند که این حمله ها ازسوی دشمنان مردم افغانستان برنامه ریزی شده اند تا همستگی میان شهروندان کشورا برهم زنند

درهمین حال مقام های امنیتی این ولایت می گویند که آمران حوزه های امنیتی سوم وچهارم پولیس را ازبهر بی پروای درجلوگیری ازین رویداد  زیرپیگرد قانونی قرارداده اند.

محمد علی جعفری باشنده هرات گفته است:"وای به حال مردم افغانستان اینا هر روز پنجاه نفر چهل نفر مردم در عزای عمومی شیشته است، ای درست است؟."

جلیل احمد باشنده هرات گفته است:"ای حادثه که دیشب رخ داد واقعا ای دست کسای از خارج دخالت داره."

شماری ازعالمان دین وباشنده گان هرات انجام این حمله ها را به کسانی پیوند می دهند که به باور درتلاش به وجود آوردن اختلاف ونفاق میان شهروندان کشوراند

محمد صادق امیری عالم دین گفته است:"مردم افغانستان دشمنان خود را می شناسند."

داکترمهدی حدید عضو شورای ولایتی هرات گفته است:"دشمن به هیچ عنوان نمیتانه با ای اقدامات مردم را از صحنه بیرون کنه."

هرچند شماری ازمقام های امنیتی ومسئولان محلی این ولایت درهمایش خاک سپاری این قربانیان می خواستند سخن بگویند اما شماری ازشرکت کننده گان این گردهمائی به آنان اجازه این کاررا ندادند

سید عظیم کبرزانی عضو شورای ولایتی هرات گفته است:"مردم هرات خواستار این است او کسانی که این جنایت را در ولایت هرات در مسجد انجام دادند به پنجه قانون بسپاره."

از سوی هم حال مقام های امنیتی این ولایت بر به دادگاه کشاندند کسانی تاکید می ورزند که درکارجلوگیری این حمله بی پرروای کرده اند

هنوزهم ده ها زخمی این رویداد خونین درشفاخانه های هرات بستری اند و وضعیت بهداشتی شماری ازآنان وخیم گفته شده است

 

اشتراک هزاران تن در مراسم خاک سپاری قربانیان حمله برمسجد جوادیه

از سوی هم حال مقام های امنیتی این ولایت بر به دادگاه کشاندند کسانی تاکید می ورزند که درکارجلوگیری این حمله بی پرروای کرده اند

Thumbnail

خانواده‌های قربانیان حمله‌های انتحاری هرات جسد‌های بیش ازسی تن قربانیان حمله مسجد جوادیه را عصرامروزبه خاک سپردند.

 هزاران تن از مردم هرات در مراسم خاک سپاری قربانیان مسجد جوادیه اشتراک کردند و حمله های هراس افگنانه را در کشور محکوم نموده آن را تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه میان مردم عنوان کردند.

در همین حال، شماری ازعالمان دین وباشنده گان هرات می گویند که این حمله ها ازسوی دشمنان مردم افغانستان برنامه ریزی شده اند تا همستگی میان شهروندان کشورا برهم زنند

درهمین حال مقام های امنیتی این ولایت می گویند که آمران حوزه های امنیتی سوم وچهارم پولیس را ازبهر بی پروای درجلوگیری ازین رویداد  زیرپیگرد قانونی قرارداده اند.

محمد علی جعفری باشنده هرات گفته است:"وای به حال مردم افغانستان اینا هر روز پنجاه نفر چهل نفر مردم در عزای عمومی شیشته است، ای درست است؟."

جلیل احمد باشنده هرات گفته است:"ای حادثه که دیشب رخ داد واقعا ای دست کسای از خارج دخالت داره."

شماری ازعالمان دین وباشنده گان هرات انجام این حمله ها را به کسانی پیوند می دهند که به باور درتلاش به وجود آوردن اختلاف ونفاق میان شهروندان کشوراند

محمد صادق امیری عالم دین گفته است:"مردم افغانستان دشمنان خود را می شناسند."

داکترمهدی حدید عضو شورای ولایتی هرات گفته است:"دشمن به هیچ عنوان نمیتانه با ای اقدامات مردم را از صحنه بیرون کنه."

هرچند شماری ازمقام های امنیتی ومسئولان محلی این ولایت درهمایش خاک سپاری این قربانیان می خواستند سخن بگویند اما شماری ازشرکت کننده گان این گردهمائی به آنان اجازه این کاررا ندادند

سید عظیم کبرزانی عضو شورای ولایتی هرات گفته است:"مردم هرات خواستار این است او کسانی که این جنایت را در ولایت هرات در مسجد انجام دادند به پنجه قانون بسپاره."

از سوی هم حال مقام های امنیتی این ولایت بر به دادگاه کشاندند کسانی تاکید می ورزند که درکارجلوگیری این حمله بی پرروای کرده اند

هنوزهم ده ها زخمی این رویداد خونین درشفاخانه های هرات بستری اند و وضعیت بهداشتی شماری ازآنان وخیم گفته شده است

 

هم‌رسانی کنید