Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایالات متحده تماس‌هایش را با حمدالله محب قطع کرد

ایالات متحده امریکا تماس‌هایش را با حمد الله محب مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی قطع کرده است و پس از این با او تعاملی نخواهد داشت.

به دنبال گفته‌های جنجال برانگیز حمد الله محب در برابر زلمی خلیل‌زاد و ناخشنودی او از گفت‌وگوهای واشنگتن با طالبان، رویترز از زبان  چهار مقام گزارش می‌دهد که امریکا تماس‌هایش را با آقای محب قطع کرده است و از این پس با او تعاملی نخواهد داشت.

یکی از این مقام‌ها که نخواسته است نام‌اش گرفته شود می‌گوید که معاون سیاسی وزارت خارجه امریکا در یک تماس تلیفونی با رییس جمهور غنی  گفته است که امریکا از این بعد با حمدالله محب مشاور امنیت ملی او تعاملی نخواهد داشت.

یک مقام امریکایی گفته است: «دوید هیل معاون وزارت خارجه امریکا در امور سیاسی در تماس تلیفونی به رییس جمهور غنی گفته است که  پس از این از محب در واشنگتن استقبال نخواهد شد.»

سیمین بارکزی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «اگر یک سیاستمدار افغانستان بخواهد انتقاد بکند، ای‌کاش شخصی آن را مطرح بسازد و این کار نیز چنین می‌شد، نه در رسانه‌ها.»

یک مقام پیشین حکومت افغانستان این هشدار واشنگتن را در برابر حمد الله محب،  خواست روشن از رییس جمهور غنی برای برکناری آقای محب از مقام مشاوریت امنیت ملی  می‌داند.

فکوری بهشتی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «نباید به خاطر اظهارات غیرمسوولانه تمام معاهدات و پیمان‌هایی که افغانستان با همکاران بین المللی خود دارد زیر سوال قرار داده شوند.»

یک مشاور کانگرس امریکا می‌گوید که علت  فشار آوردن بر رییس جمهور غنی در پیوند با حمد الله محب این است  که بودجه کارمندان شورای امنیت ملی افغانستان از سوی وزارت خارجه امریکا پرداخته می‌شود. اما دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که این نهاد از رهگذر مالی خود کفا است.

همایون شهید زاده، نامزد برنده انتخابات مجلس از فراه، گفت: «با درک این واقعیت که واقعن حکومت دور از قضایا و تصمیم گیری‌های مهم به خصوص پروسه صلح مانده است، ما حق می‌دهیم به حکومت و جناب محب صاحب که ابراز نگرانی کند از این موضوع.»

دفتر آقای محب نمی‌خواهد در این باره چیزی بگوید.

هرچند روابط کابل با واشنگتن در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی با فراز و فرودهای فراوان روبه رو بود، اما در پنج سال گذشته حکومت وحدت ملی این نخستین بار است که تنش‌ها در روابط ارگ و کاخ سفید به این اندازه جدی می‌شوند.

ایالات متحده تماس‌هایش را با حمدالله محب قطع کرد

رویترز گزارش می‎دهد که پس از متهم شدن زلمی خلیل‌زاد از سوی حمد الله محب به تلاش برای به حاشیه راندن کابل در گفت‌وگوهایش با طالبان، واشنگتن تماس‌هایش را با آقای محب قطع کرده است.

تصویر بندانگشتی

ایالات متحده امریکا تماس‌هایش را با حمد الله محب مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی قطع کرده است و پس از این با او تعاملی نخواهد داشت.

به دنبال گفته‌های جنجال برانگیز حمد الله محب در برابر زلمی خلیل‌زاد و ناخشنودی او از گفت‌وگوهای واشنگتن با طالبان، رویترز از زبان  چهار مقام گزارش می‌دهد که امریکا تماس‌هایش را با آقای محب قطع کرده است و از این پس با او تعاملی نخواهد داشت.

یکی از این مقام‌ها که نخواسته است نام‌اش گرفته شود می‌گوید که معاون سیاسی وزارت خارجه امریکا در یک تماس تلیفونی با رییس جمهور غنی  گفته است که امریکا از این بعد با حمدالله محب مشاور امنیت ملی او تعاملی نخواهد داشت.

یک مقام امریکایی گفته است: «دوید هیل معاون وزارت خارجه امریکا در امور سیاسی در تماس تلیفونی به رییس جمهور غنی گفته است که  پس از این از محب در واشنگتن استقبال نخواهد شد.»

سیمین بارکزی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «اگر یک سیاستمدار افغانستان بخواهد انتقاد بکند، ای‌کاش شخصی آن را مطرح بسازد و این کار نیز چنین می‌شد، نه در رسانه‌ها.»

یک مقام پیشین حکومت افغانستان این هشدار واشنگتن را در برابر حمد الله محب،  خواست روشن از رییس جمهور غنی برای برکناری آقای محب از مقام مشاوریت امنیت ملی  می‌داند.

فکوری بهشتی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «نباید به خاطر اظهارات غیرمسوولانه تمام معاهدات و پیمان‌هایی که افغانستان با همکاران بین المللی خود دارد زیر سوال قرار داده شوند.»

یک مشاور کانگرس امریکا می‌گوید که علت  فشار آوردن بر رییس جمهور غنی در پیوند با حمد الله محب این است  که بودجه کارمندان شورای امنیت ملی افغانستان از سوی وزارت خارجه امریکا پرداخته می‌شود. اما دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که این نهاد از رهگذر مالی خود کفا است.

همایون شهید زاده، نامزد برنده انتخابات مجلس از فراه، گفت: «با درک این واقعیت که واقعن حکومت دور از قضایا و تصمیم گیری‌های مهم به خصوص پروسه صلح مانده است، ما حق می‌دهیم به حکومت و جناب محب صاحب که ابراز نگرانی کند از این موضوع.»

دفتر آقای محب نمی‌خواهد در این باره چیزی بگوید.

هرچند روابط کابل با واشنگتن در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی با فراز و فرودهای فراوان روبه رو بود، اما در پنج سال گذشته حکومت وحدت ملی این نخستین بار است که تنش‌ها در روابط ارگ و کاخ سفید به این اندازه جدی می‌شوند.

هم‌رسانی کنید