Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

منابع: نماینده‌گان امریکایی نشستی را بخاطر حضور محب ترک کردند

منابعی در حکومت و بیرون از حکومت می‌گویند که نماینده‌گان بلندپایه ایالات متحده امریکا روز دو شنبه در نشست سفیران کشورهای ناتو در ارگ ریاست‌جمهوری هنگامی که متوجه حضور حمدالله محب مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور در این نشست شدند، کاغذهای شان را بر میز گذاشتند و نشست را ترک کردند.

عصمت قانع- آگاه امور سیاسی گفته است:«من فکر می کنم که اینان همچون کودکان ضد می کنند دربرابر  منافع ملی کشورایجاب می کند که با دنیا روابط داشته باشیم و روابط خود را با دنیا هنرمندانه ادامه بدهیم اما نمی شود که این روابط و ادامه روابط با منافع کشور را از بهر یک شخص قربانی کنیم و من فکر می کنم که آقای رییس‌جمهور در برابر منافع ملی قرار می گیرد و منافع ملی را گزند می زند.»

ارگ برگزاری چنین نشستی را تایید نمی‌کند، اما منابع داخلی و خارجی برگزاری این نشست و ترک نماینده گان ایالات متحده امریکا را از این نشست تایید می کنند.

 سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که در این باره اطلاعی ندارد.

مهدی افضلی - آگاه روابط بین الملل گفت:«دیدگاه آقای محب برمی‌گردد به همان دغدغه‌یی که در داخل ارگ ریاست جمهوری مطرح است و آن چه که در ارتباط به نشست تازه رییس جمهور با سفیران کشورهای ناتو مطرح شده است، من فکر می کنم متاثر از آن است که آقای رییس‌جمهور مسر به این است که آقای محب همچون مشارو امنیت ملی بماند و این خود خودش می تواند که کشیده گی میان افغانستان و امریکا جدیتر شود.»

هفته گذشته، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که ایالات متحده امریکا تماس‌هایش را با حمد الله محب مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی قطع کرده است و پس از این با او تعاملی نخواهد داشت.

به دنبال گفته‌های جنجال برانگیز حمد الله محب در برابر زلمی خلیل‌زاد و ناخشنودی او از گفت‌وگوهای واشنگتن با طالبان، رویترز از زبان  چهار مقام گزارش دادند که امریکا تماس‌هایش را با آقای محب قطع کرده است و از این پس با او تعاملی نخواهد داشت.
یکی از این مقام‌ها که نخواسته است نام‌اش گرفته شود گفته بود که معاون سیاسی وزارت خارجه امریکا در یک تماس تلیفونی با رییس جمهور غنی  گفته است که امریکا از این بعد با حمدالله محب مشاور امنیت ملی او تعاملی نخواهد داشت.

حمدالله محب در سفر اخیرش به ایالات متحده امریکا زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه امریکا را برای صلح افغانستان متهم ساخت که در گفت‌وگوهای صلح با طالبان به دنبال منافع خودش اس.

 این گفته‌های آقای محب واکنش‌های بسیاری را بر انگیختند و وزارت خارجه امریکا گفت که دیگر با آقای محب تعاملی نخواهد کرد.

هرچند روابط کابل با واشنگتن در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی با فراز و فرودهای فراوان روبه رو بود، اما در پنج سال گذشته حکومت وحدت ملی این نخستین بار است که تنش‌ها در روابط ارگ و کاخ سفید به این اندازه جدی می‌شوند.

منابع: نماینده‌گان امریکایی نشستی را بخاطر حضور محب ترک کردند

حمدالله محب در سفر اخیرش به ایالات متحده امریکا زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه امریکا را برای صلح افغانستان متهم ساخت که در گفت‌وگوهای صلح با طالبان به دنبال منافع خودش اس.

Thumbnail

منابعی در حکومت و بیرون از حکومت می‌گویند که نماینده‌گان بلندپایه ایالات متحده امریکا روز دو شنبه در نشست سفیران کشورهای ناتو در ارگ ریاست‌جمهوری هنگامی که متوجه حضور حمدالله محب مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور در این نشست شدند، کاغذهای شان را بر میز گذاشتند و نشست را ترک کردند.

عصمت قانع- آگاه امور سیاسی گفته است:«من فکر می کنم که اینان همچون کودکان ضد می کنند دربرابر  منافع ملی کشورایجاب می کند که با دنیا روابط داشته باشیم و روابط خود را با دنیا هنرمندانه ادامه بدهیم اما نمی شود که این روابط و ادامه روابط با منافع کشور را از بهر یک شخص قربانی کنیم و من فکر می کنم که آقای رییس‌جمهور در برابر منافع ملی قرار می گیرد و منافع ملی را گزند می زند.»

ارگ برگزاری چنین نشستی را تایید نمی‌کند، اما منابع داخلی و خارجی برگزاری این نشست و ترک نماینده گان ایالات متحده امریکا را از این نشست تایید می کنند.

 سخن‌گوی دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که در این باره اطلاعی ندارد.

مهدی افضلی - آگاه روابط بین الملل گفت:«دیدگاه آقای محب برمی‌گردد به همان دغدغه‌یی که در داخل ارگ ریاست جمهوری مطرح است و آن چه که در ارتباط به نشست تازه رییس جمهور با سفیران کشورهای ناتو مطرح شده است، من فکر می کنم متاثر از آن است که آقای رییس‌جمهور مسر به این است که آقای محب همچون مشارو امنیت ملی بماند و این خود خودش می تواند که کشیده گی میان افغانستان و امریکا جدیتر شود.»

هفته گذشته، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که ایالات متحده امریکا تماس‌هایش را با حمد الله محب مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی قطع کرده است و پس از این با او تعاملی نخواهد داشت.

به دنبال گفته‌های جنجال برانگیز حمد الله محب در برابر زلمی خلیل‌زاد و ناخشنودی او از گفت‌وگوهای واشنگتن با طالبان، رویترز از زبان  چهار مقام گزارش دادند که امریکا تماس‌هایش را با آقای محب قطع کرده است و از این پس با او تعاملی نخواهد داشت.
یکی از این مقام‌ها که نخواسته است نام‌اش گرفته شود گفته بود که معاون سیاسی وزارت خارجه امریکا در یک تماس تلیفونی با رییس جمهور غنی  گفته است که امریکا از این بعد با حمدالله محب مشاور امنیت ملی او تعاملی نخواهد داشت.

حمدالله محب در سفر اخیرش به ایالات متحده امریکا زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه امریکا را برای صلح افغانستان متهم ساخت که در گفت‌وگوهای صلح با طالبان به دنبال منافع خودش اس.

 این گفته‌های آقای محب واکنش‌های بسیاری را بر انگیختند و وزارت خارجه امریکا گفت که دیگر با آقای محب تعاملی نخواهد کرد.

هرچند روابط کابل با واشنگتن در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی با فراز و فرودهای فراوان روبه رو بود، اما در پنج سال گذشته حکومت وحدت ملی این نخستین بار است که تنش‌ها در روابط ارگ و کاخ سفید به این اندازه جدی می‌شوند.

هم‌رسانی کنید